Premeny obce Valča


//Premeny obce Valča

Výstavku dobových fotografií pripravil Miestny odor Matice slovenskej vo Valči. Organizátori vychádzali z archívov a dokumentov obce, zamerali sa na menej známe motívy, ktoré doposiaľ neboli publikované. Dominujú obrázky prvopočiatkov JRD Mier, z úverového družstva, z hasičského zboru divadelného súboru a športu. Pri každej podobnej akcii oslovujú občanov starších rodín a vyhľadávajú dokumenty z minulosti. Tak aj pri zahájení po úvodnom príhovore predsedu Miestneho odboru Matice slovenskej Jána Lučana a básni Vierky Švecovej, oslovili návštevníkov o ďalšiu spoluprácu pri zhromažďovaní zaniknutých dokumentov. Mnohí, zvlášť mladší kladú otázky o mieste a podstate vzniku dokumentu. Zaujalo, že ešte pred „pár rokmi“  (65 rokov) v šesťdesiatych rokoch min. storočia sa na pohon mláťačky používal stabilný parný stroj – lokomobila.

Matičiari aj takouto cestou zanechávajú budúcim generáciám odkaz našich predkov.

Jaromír Meriač

 

2023-03-07T12:05:57+00:007 marca 2023 |Žilinský kraj|
X