Prezentácia knižnej publikácie „Dejatelia východného Slovenska“


//Prezentácia knižnej publikácie „Dejatelia východného Slovenska“

Dňa 24.5.2022 zorganizoval Dom Matice slovenskej v Košiciach so Štátnou vedeckou knižnicou v Košiciach prezentáciu najnovšej knižnej publikácie z vydavateľskej produkcie knižnice, pod názvom Dejatelia východného Slovenska – II diel. Podujatie sa uskutočnilo v Kultúrno-vzdelávacom centre ŠVKK. Ako už samotný názov napovedá, ide o pokračovanie knižnej publikácie, ktorá zahŕňala personálne heslá pod písmenami od A-K. Prvý zväzok obsahoval 1568 hesiel o osobnostiach, druhý zväzok pod písmenami L-Ž ich obsahuje 939.

Knižnú publikáciu nám predstavili jej autori  PhDr. Eva Mičietová a Mgr. Viktor Szabó, obaja z Oddelenia historických fondov a bibliografie ŠVKK. Toto oddelenie momentálne pripravuje aj druhý diel knihy Lexikón Košičanov 1848-1938, ktorej vydanie sa plánuje v roku 2023.

Vráťme sa ale ku knihe Dejatelia východného Slovenska. Pri každej osobnosti sú uvedené bibliografické údaje, pokiaľ sú známe: dátum narodenia, úmrtia, miesto narodenia, úmrtia. Ďalšími údajmi sú informácie o rodinných príslušníkoch (otec, matka, súrodenci, manžel, manželka, potomkovia, dátumy narodení, úmrtí) a údaje o činnosti, ktorej sa daná osobnosť venovala a o práci ktorú vykonávala. Hlavný text tvoria informácie o spätosti s východným Slovenskom. Každá osobnosť má nejaký súvis s východným Slovenskom, ale pôsobiť tu nemusela, rozsah jej činnosti mnohokrát presahoval východné Slovensko i Slovensko samotné. Nachádzajú sa tu osobnosti, ktoré pôsobili v rôznych kútoch sveta. Pokiaľ sa jedna napríklad o spisovateľov, sú tu uvedené ich diela, v prípade maliarov, sú uvedené ich obrazy. Záver tvoria zdroje,  z ktorých sa čerpalo. Ako spomenula PhDr. Mičietová, čerpalo sa z printových dokumentov, ale aj z digitálnych zdrojov a bežne dostupných databáz.

Do knižnej publikácie boli zaradené osobnosti, ktoré sa nedostali do klasických biografických slovníkov, sú tam osobnosti, ktoré boli síce významné, ale sa o nich menej publikovalo, no zaslúžili si, aby sme si ich pripomenuli v tomto diele. Ako spomenul Mgr. Szabó: „Táto publikácia  môže byť vynikajúcim odrazovým mostíkom pre ďalšie štúdium o týchto osobnostiach a zaujímavý podnet pre odborníkov z iných vedných odborov, aby sa im venovali“. Výskum o osobnostiam nebude nikdy celkom ukončený, pretože pribúdajú nové, znovuobjavené osobnosti, o ktorých sa veľa nepublikovalo, ale informácie o nich sa dajú získať.

Na záver sa rozprúdila veľmi živá diskusia. Rozprávalo sa o osobnostiach uvedených v knihe, ale reč prišla aj na osobnosti, ktoré sa v knihe nenachádzajú. Ide presne o to, že bádanie nie je nikdy celkom ukončené a to je tá krása, objavovať stále niečo nové, skúmať a zisťovať. Prednáška sa uskutočnila práve v termíne, keď sa hral dôležitý zápas slovenských hokejistov na Majstrovstvách sveta v hokeji 2022, ale aj napriek tomu sa našli po vedomostiach túžiaci matičiari, ktorí si prišli túto prezentáciu vypočuť, a odchádzali so zaujímavými informáciami. Štátna vedecká knižnica v Košiciach pripravila pre zúčastnených knižné publikácie zo svojej vydavateľskej činnosti, ktoré sa dali aj priamo zakúpiť.

Text a foto: Mgr. Martina Matečková

2022-06-20T09:16:06+00:0020 júna 2022 |Košický kraj|
X