Prezentácie knihy Jaroslava Rezníka Ľudovít Štúr Génius národa a Európy v Trenčíne


//Prezentácie knihy Jaroslava Rezníka Ľudovít Štúr Génius národa a Európy v Trenčíne

Ani deň bez Štúra, každý deň s Ľudovítom.

Literárne popoludnie 22. Júna  vo Verejnej knižnici Michala Rešetku v Trenčíne ,venovali organizátori Literárny klub Omega, MO Matice slovenskej v Trenčíne a trenčianska odbočka SSS,prezentácii knihy Jaroslava Rezníka  o Ľudovítovo Štúrovi , pripomienke autorovho jubilea/80. narodeniny/ a tvorivej dielni s laureátmi 29. ročníka celoslovenskej literárnej súťaže Jozefa Braneckého Studňa sa tajne s dažďom zhovára.

Prítomnýchprivítala milými slovami riaditeľka knižnice Ing. Gabriela Krokvičková, ktorá ocenila túto aktivitu ako prínos  v rámci Roka odkazu Štúrovcov. Odovzdala  slovo moderátorke členke výboru  MO MS v Trenčíne  Jane Polákovej, ktorá privítala predsedníčku KR MS  Trenčianskeho samosprávneho kraja Žofiu Hrančovú a Blanku Kovarčíkovú, autorku knihy Lásky Milana Rastislava Štefánika. Moderátorka poďakovala riaditeľke knižnice  za úvodné slová a vyzvalapedagogičku spevu Dianu Minarovičovú a jej žiakov Mateja Pučka a Sáru Švondrkovú  zo Súkromnej umeleckej školy na Novomeského ulici v Trenčíne o hudobný vstup.

Po doznení  piesne  Jana Poláková uviedla spisovateľa a jubilanta Jaroslava Rezníka, básnika národa a vlasti : MOTTO

                       Život mi horí pod nohami a moju dušu dusí dym.

                       No ak som vinný tak len preto, že ďalej jak vy –dovidím.

                       Súďte ma, kati, ako chcete, vypusťte život z mojich žíl!

                       Veď o to, čo viac dovidel som, sa už môj život predĺžil .   /Jaroslav Rezník : Horúčava/

Vo svojom príhovore sa priznala  že za dlhé roky organizovania a vyhodnocovania LS Jozefa Braneckého Studňa sa tajne s dažďom zhovára/názov je z poetickej dielne Jaroslava Rezníka/, tohto širokospektrálneho autora, ktorého tvorba je koreňmi hlboko vrytá do slovenského života, krajiny a prírody a najmä  s jej ľuďmi  ,pozná dobre. Opak je pravdou. Úplne iný obraz  jeho  života a tvorby dokonalý, objektívny   zakorenený do slovenskej reality, nadobudla po prečítaní knihy doc. PaedDr. Júliusa Lomenčíka, PhD.: S hlbokou vierou v človeka. Život a dielo Jaroslava Rezníka.  Tajomníčka Trenčianskej odbočky SSS Ing. Margita Ivaničková výstižne  vo svojom vystúpení priblížila okrem iného aj národný a duchovný rozmer jeho  básnickej tvorby. Uviedla aj ocenenia, ktoré Jaroslav Rezník získal za mnohé svoje literárne diela. Nasledovali gratulácie a odovzdávanie ďakovných listov.

Za Spolok slovenských spisovateľov poďakovala Ing. Margita Ivaničková, za Trenčiansky samosprávny kraj, Mesto Trenčín a Verejnú knižnicu ďakovné listy odovzdala riaditeľka VKMR Ing. Gabriela Krokvičková, gratuláciu spolu s poetickým slovom predniesla  Ing. Táňa Blichová a členka SSS poetka PhDr. Janka Jablonská. Ku každej gratulácii samozrejme krásna kytica. Nasledovala prezentácia knihy Ľudovít štúr Génius národa a Európy. Medzi čitateľov ju vyprevadili posypanú červenými lupeňmi ruží a želaním šťastnej cesty medzi čitateľov. Moderátorka poďakovala  gratulantom a vyzvala Jaroslava Rezníka  o pár slov k prezentovanej knihe. V diskusii  odpovedal na mnohé otázky, vyznal sa zo  svojho vzťahu k osobnosti Ľudovíta Štúra a dôvodov k napísaniu knihy. Priestor na diskusiu dostali aj prítomní  laureáti  spomenutého 29. ročníka LS. Jozefa Braneckého.

Slová na záver:  Jaroslav Rezník v knihe Ľudovít Štúr Génius národa a Európy, ostal verný aj v tejto knihe sebe vlastným spôsobom písania. Odkrýva históriu ale aj menej známe informácie a mená ľudí, ktoré sú  so Štúrom neodmysliteľne späté. Knižné putovanie začína prirodzene v rodnej dedine Uhrovci.Svoje rozprávanie počal zľahka, chronologicky prehľadne. Kniha sa číta príjemne a poskytne informácie každému kto chce poznať život a dielo Ľudovíta Štúra. Príjemný zážitok z čítania.

Jana Poláková, MO Matice slovenskej Trenčín

2022-06-29T13:15:02+00:0029 júna 2022 |Trenčiansky kraj|
X