Pripomenuli si 75. výročie založenia Miestneho odboru Matice slovenskej v Plevníku – Drienovom


//Pripomenuli si 75. výročie založenia Miestneho odboru Matice slovenskej v Plevníku – Drienovom

Dňa 22. júla 2022 v Dome kultúry v Plevníku – Drienovom na strednom Považí si členovia a priaznivci miestneho odboru MS, v slávnostnej atmosfére pripomenuli 75. výročie založenia miestneho odboru MS (ďalej MO MS). Pri štátnej a matičiarskej vlajke a embléme MO MS v Plevníku – Drienovom, predseda Dr. Otto Gáťa, otvoril slávnostné zhromaždenie  znením hymny Matice slovenskej. Spomenuli sa členovia, ktorí v tomto roku ukončili životnú púť, najstaršia členka MS, 104 ročná Magdaléna Poláčková a lekár – pediater MUDr. Jozef Ďuriš. Prítomní si ich pamiatku uctili minútou ticha.

Z centrály MS bol prítomný ThLic. Mgr. Viliam Komora PhD., ktorý pozdravil slávnostné zhromaždenie aj v mene predsedu MS a riaditeľa ČÚ MS v Martine. Po recitovanej básni matičiarkami, predseda MO MS pripomenul matičný život v obci od roku 1928, keď samostatné obce Plevník a Drienové sa stali kolektívnymi členmi MS a členmi MS sa stalo niekoľko občanov, registrovaných v Ústredí MS v Martine.

Rok 1947 bol aj Rokom návratu Slovákov do vlasti. Záslužným činom bola aktivita školskej  mládeže, keď žiaci Štátnej ľudovej školy v Plevníku – Drienovom vyzbierali 900 Kčs pre navrátených Slovákov a zaslali na Ústredie MS do Martina. Ďakovný list Matice je dodnes orámovaný v školskej kronike.

Tzv. „rodný list“ založenia MO MS v Plevníku – Drienovom s genézou je v rozsiahlom článku časopisu Matičné čítanie v č. 4 / 1947. Autor článku Dr. Olexa opísal postup pracovníkov Ústredia MS v Martine, keď po úspechu v Čechách v oblasti Sudet, podnietili tamojších  Slovákov, ktorí osídľovali pohraničie, k založeniu 12 miestnych odborov MS. Ten postup zvolili aj na strednom Považí a po prednáške tajomníka MS p. Tvarožka, bol 22.2.1947 v Plevníku – Drienovom založený miestny odbor MS. Zároveň bol zvolený výbor. Žiaľ, po roku 1949 činnosť sa utlmila.

K oživotvoreniu MO MS došlo 30.5.2003 a hneď od toho roku obec začala žiť rôznymi výstavami. Boli to výstavy národopisu: v roku 2004 k 650. výročiu prvej písomnej zmienky o Plevníku  matičiari súbežne organizovali štyri výstavy: národopisnú, výtvarných diel 12. akademických maliarov, starých fotografii a filatelistickú výstavu. Nakoľko aktivita matičiarov niekomu vadila, výstavy nemohli byť inštalované v Dome kultúry, preto sa realizovali v obecnej pálenici v troch miestnostiach, ktoré boli perfektne pripravené. Skratka, komu to páli, uchytí sa aj v pálenici „kde rúrka čurká pálenku“. Obdobné podujatia matičiari pripravili v roku 2008 k 550. výročiu prvej písomnej zmienky o Drienovom, usporiadaním výstavy čipiek, drevorezieb, výtvarných diel, starých matičiarskych kníh do roku 1945.

Predtým, v roku 2007 matičiari pripravili celoslovenské podujatie k 100. výročiu Zhromaždenia ľudu Považia na obranu práv Slovákov a slovenskej reči. Taký bol názov na plagáte z roku 1907 a zápis v kronike mesta Považská Bystrica.  Zhromaždenie bolo zvolané do Považskej Bystrice na 10.11.1907, avšak uhorská polícia ho rozohnala a demonštranti odišli do Plevníka, kde sa zhromaždenie uskutočnilo. Bola to odozva na Černovský masaker. Na slávnostnej akadémii sa zúčastnila delegácia NR SR, vedenie Matice, Spolku slovenských spisovateľov a okolité MO MS. Ďalším významnejším podujatím organizovaným MO MS v Plevníku – Drienovom bolo 100. výročie narodenia rodáka, spisovateľa Dominika Tatarku 14.3.2013. Slávnostný prejav mal podpredseda SSS Drahoslav Machala, ďalší prejav mal predseda MS Marián Tkáč, uskutočnila sa inaugurácia poštovej známky Dominika Tatarku za prítomnosti tvorcu akad. mal. E. Grečnera. Pri týchto podujatiach bola nápomocná riaditeľka D MS v Dubnici nad Váhom Janka Sedláčková – Valigurčinová, ktorá iniciovala aj organizovanie miestnych Dni Matice slovenskej v obci, v podhorskej časti Dolina. Podujatí bolo viac, podobne ako zájazdov v Slovenskom národnom múzeu, v Literárnom múzeu či na Národnom cintoríne v Martine, v Štátnom archíve a Sobášnom paláci v Bytči, v Starej Bystrici pod Slovenským orlojom a i.

Slávnostné zhromaždenie k 75. výročiu sa pre pandémiu a zákaz zhromažďovania nemohlo uskutočniť v deň jubilea, 22.2.2022, odložilo sa na 22. júl. Prítomná bola aj 84 ročná Anna Kušnierová, nevesta prvého predsedu MO MS Piusa Kušniera, Anežka Gáťová – Durišová, dcéra člena výboru zakladajúceho MO MS Jána Duriša. Práve táto generačná náväznosť ovplyvnila, že došlo k oživotvoreniu miestneho odboru MS. V priebehu programu zástupca vedenia MS Viliam Komora zdôvodnil poslanie Matice, činnosť jej tepien – miestnych odborov MS a bezproblémovú súčinnosť celku, ktorý má plné opodstatnenie aj v súčasnosti či najmä v súčasnosti. Vo voľnej debate matičiari poukázali na niektoré negatíva, keď napr. verejnoprávna RTVS „servíruje“ jednostranné „hovory“ bez oponentov, iba súhlasných s moderátorom, čo divákovi nemôže dať objektívny obraz, skôr propagačný. Práve MS neraz ako jediná  poukázala na to, ako odznelo v básni: „zrná sa sejú každým rokom, tak, ako sa siali tie prvé, inak polia zarastú burinou.“ Predsedníčka Krajskej rady MS v Trenčíne Žofia Hrančová oboznámila prítomných s dianím v miestnych odboroch Trenčianskeho kraja. Za susedný MO MS v Považskej Bystrici sa prihovorila tajomníčka, spisovateľka a poetka Oľga Danajová – Rojková.

Členovia MO MS kladne hodnotili, že od oživotvorenia miestny odbor vydáva informačný bulletin MANÍNKA (názov podľa vrchov Manín), ktorý v priebehu 20. ročníkov priniesol stovky informácii o dianí v MS, desiatky odborných článkov zameraných na históriu obce a pripomínaním si dejateľov slovenského národa z dávnejšej i nedávnej minulosti. Slávnostné zhromaždenie bolo spestrené pripravenými výstavami, keď na 50. albumových listov bol prezentovaný exponát Matica slovenská (história do roka 1919). Exponát o. i. obsahuje originál listov napr. Ľudovíta Štúra, keď v januári 1849 bol v Mošovciach alebo list písaný Andrejovi Sládkovičovi ako Andreas Braxatoris alebo od Adely Ostrolúckej písaný matke Alžbete a i. Bola aj výstava matičných kníh a snáď ako zaujímavosť – výstava parte: Vajanského, Hviezdoslava, Andreja Kmeťa Aničky Hurbanovej – Jurkovičovej a ďalších, (čo sú zrejme poklady histórie, ktoré sa občas nájdu v antikvariátoch a zberatelia ich zachrania).

Kritické slová zo strany matičiarov odzneli k zrušeniu Domu MS v Dubnici nad Váhom, čím Považie stratilo kontakt v stretávaní sa aspoň predsedov MO MS. Namiesto pomoci, rezonoval opak, čo sa odzrkadlilo tým, že MO MS zanikali. Ako paradox vyznieva, že v roku 1870 bol v Bytči miestny odbor MS s názvom Jednateľstvo MS, kde výbor mal 12 členov, menovite uvedených a v súčasnosti okresné mesto, ktoré má desaťkrát toľko obyvateľov, ako malo v roku 1870, nemá MO MS. Pritom v Bytči je nie jedno združenie zaoberajúce sa históriou. Ďalšie kritické slová sa adresovali orgánu, ktorý krátil dotácie MS. Členovia uviedli, že tento postup zo strany ministerstva kultúry sa prijímal so značnou trpkosťou a nepochopením o čo MK ide.

V závere tajomník MS Viliam Komora odovzdal ocenenia siedmym najaktívnejším členom MO MS – Pamätné listy Predsedu MS a taktiež sedem pamätných listov bolo od predsedu MO MS. Ocenený bol aj starosta obce, ktorý spolu s obecným zastupiteľstvom podporujú činnosť  miestneho odboru MS.

Žiada sa len dodať, že malá obec na Považí s tridsiatimi členmi Matice, aj keď vekový priemer osciluje okolo sedemdesiatky, ak je vôľa, dá sa veľa zvládnuť, lebo aj Matica: vydržala a vydrží, hoc je neraz hnaná k strži.

Otto Gáťa, Foto: Pavol Delina

2022-07-26T09:38:16+00:0026 júla 2022 |Trenčiansky kraj|
X