Pripomenuli si 79. výročie oslobodenia Žarnovice


//Pripomenuli si 79. výročie oslobodenia Žarnovice

Pred 79. rokmi, 29. marca, rumunská armáda oslobodila Žarnovicu. Túto významnú udalosť si pripomenuli už v stredu 27. marca 2024 o 12.30 hod. reláciou v mestskom rozhlase a následne položením vencov k pamätníkom na Námestí Slovenského národného povstania.

Spomienky sa okrem pracovníkov MsÚ zúčastnili len zástupcovia Základnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov a tradične aj Miestneho odboru Matice slovenskej. Za mesto veniec k Pamätníku SNP položila primátorka mesta Alena Kazimírová (je členkou MO MS) a k pamätníku rumunskej armády jej zástupca Vladimír Černák. Pamiatku obetí II. svetovej vojny, i tých čo oslobodili Žarnovicu, si v mene 111 členov Miestneho odboru Matice slovenskej uctila trojica jej zástupcov položením venca k Pamätníku SNP. Konkrétne to boli: predsedníčka Anna Benčatová, tajomník Jozef Piecka a člen výboru Roland Hanus. Keďže značná časť členov MO MS je aj členmi ZO SZPB, tak z pätice zástupcov, ktorí taktiež položili veniec k Pamätníku SNP, to boli práve aj 4 členovia MO MS. Konkrétne predseda ZO SZPB Milan Majsniar, členka výboru MO MS Elena Debnárová a ďalší členovia MO MS Ľubomír Kubačka a Jana Brigantová.

Spomienka na 79. výročie oslobodenia mesta bola oficiálne ukončená hymnou SR.

Spoločná, šesťčlenná delegácia zástupcov ZO SZPB a MO MS, bola potom položiť kyticu kvetov k pamätnej tabuli, ktorá je súčasťou plota miestneho cintorína. Aj tam si tak uctili pamiatku obetí fašizmu i hrdinov padlých v II. svetovej vojne. Spoločná päťčlenná delegácia bola ešte kyticu položiť aj na hrob sovietskeho partizána (umrel ako 21 ročný) na cintoríne v mestskej časti Revištské Podzámčie, aby si uctila pamiatku človeka, ktorý zahynul v boji za našu slobodu.

Ing. Jozef Piecka, tajomník MO MS Žarnovica

Foto: autor a Mgr. Monika Šmondrková

Okamžik kladenia venca MO MS k Pamätníku SNP

2024-04-04T11:53:26+00:004 apríla 2024 |Banskobystrický kraj|
X