PRO SLAVIS 2019


//PRO SLAVIS 2019

Už 21-krát ožila dňa 28. novembra 2019 Radnica mesta Žiliny detským džavotom, príjemnou hudbou, či múdrymi slovami príhovorov hostí. Už po 21-krát sa konalo na Radnici mesta Žilina slávnostné vyhodnotenie celoslovenskej súťaže PRO SLAVIS 2019. Pre toho, kto nepozná, PRO SLAVIS je celoštátna súťaž triednych a školských časopisov materských škôl, základných škôl, špeciálnych škôl a školských zariadení, stredných škôl a zahraničných škôl s vyučovacím jazykom slovenským a nesie názov odvodený od významného historického dokumentu, ktorým bolo Slovákom udelené určité privilégium kráľom Ľudovítom I. pri návšteve Žiliny r. 1381.

Na radnici sa zišli pedagógovia, žiaci a študenti zo všetkých kútov Slovenska, aby sa nadýchali tejto neopakovateľnej atmosféry a prevzali si ocenenie za svoju snahu a prácu, za ktorú by sa nemuseli hanbiť ani profesionálni novinári.

Úvodom riaditeľka Domu Matice slovenskej v Žiline Ing. Katarína Kalanková privítala hostí a prihovorila sa všetkým účastníkom a oceneným. Na slávnostnom vyhodnotení sa zúčastnili zástupcovia samosprávy a štátnej správy a kultúrnych zariadení okresu Žilina a, samozrejme, zástupcovia Matice slovenskej. Za mesto Žilina zástupca primátora Ing. Barbora Birnerová, ktorá odovzdávala Cenu primátora mesta Žilina, za Maticu slovenskú sa prihovoril PaedDr. Branislav Kohút, za MO MS Žilina doc. Ing. Stanislav Kučera, PhD., za Okresný úrad Žilina, odbor školstva p. Ing. Anna Trauerová, za Žilinský samosprávny kraj p. Mgr. Iveta Káčerová z odboru kultúry ŽSK.

Po príhovoroch nasledoval hudobný predel v podaní mladého a talentovaného matičiara akordeonistu Martina Sagana a recitátorky Anny Dubovcovej z Turčianskych Teplíc, mnohonásobnej víťazky súťaže Vansovej Lomnička a hudobnej skupiny SLZA z Lietavskej Lúčky.

Po slávnostných príhovoroch sa mohlo prejsť k najdôležitejšiemu bodu programu, k samotnému odovzdávaniu cien, na ktoré sa deti veľmi tešili. Veď do súťaže sa zapojilo takmer 130 škôl s takmer 380 ks časopisov, čo je dôkazom toho, že aj tento rok bola účasť škôl výnimočná a súťaž je stále obľúbenou súťažou študentov MŠ, ZŠ, SŠ a špeciálnych škôl Porota mala čo robiť, aby stihla prečítať a vyhodnotiť tie najlepšie. Ťažko sa hodnotilo, keď úroveň z roka na rok rastie. No boli aj také, ktoré stagnovali. A čo nás veľmi teší, do súťaže sa prihlásilo veľa nových škôl, ktoré sa zapojili prvýkrát. Dúfame, že tých, čo sa neumiestnili na prvých troch miestach, to neodradí a zachovajú nám priazeň aj na budúci rok. Veď nie je dôležité vyhrať, ale zúčastniť sa. A pretože tých časopisov, ktoré mali veľmi dobrú úroveň, bolo neúrekom, porota sa rozhodla udeliť aj čestné uznania, ktoré budú zaslané poštou. Navyše boli udelené aj ceny: Cena primátora mesta, Cena Matice slovenskej, Cena DMS, Cena MO MS, Cena predsedu ŹSK, Cena riaditeľky DMS, Cena predsedu MS.

Ďakujeme všetkým sponzorom a spoluorganizátorom, členom hodnotiacej komisie a v neposlednej miere všetkým žiakom, študentom a pedagógom za to, že sa zapojili do tejto súťaže. Oceneným ešte raz gratulujeme a neoceneným prajeme veľa vytrvalosti, síl a chuti do ďalšej práce.

Zo zaslaných časopisov do súťaže PRO SLAVIS bude usporiadaná výstava v priestoroch Domu Matice slovenskej v Žiline, kde si ich bude môcť prísť zhliadnuť a prečítať aj verejnosť. Výstava bude otvorená počas pracovných dní od 7. januára 2020 do 21. januára 2020 v čase od 10. h do 15. h.

Tešíme sa na Vašu návštevu.

Ing. Katarína Kalanková,
riaditeľka Domu Matice slovenskej v Žiline

2019-12-11T16:24:39+00:0011 decembra 2019 |Žilinský kraj|
X