Prvé návrhy na VZ Matice slovenskej z miestnych odborov


//Prvé návrhy na VZ Matice slovenskej z miestnych odborov

MO MS vo Zvolenskej Slatine pripravil svoje valné zhromaždenie na konci prvého májového pracovného týždňa. Počet matičiarov nie je veľký a preto sa zasadnutie mohlo konať za dodržania hygienických opatrení v kinosále kultúrneho domu. Okrem toho na schôdzu z tohto dôvodu bolo pozvaných minimum hostí.

Nakoľko začiatkom mája si pripomíname tragickú smrť M. R. Štefánika, ale aj koniec tragického vojnového konfliktu prítomní položili v úvode zasadnutia kvety k pamätníku padlých a buste M. R. Štefánika, ktoré sa nachádzajú v centre obce. Funkcionári MO pod vedením Mareka Hanusku ostali nezmenení a podporili ich všetci prítomní delegáti. MO využil nové ustanovenie stanov MS a namiesto dozorného výboru si zvolil iba jednu dozorkyňu Vieru Smutnú dlhoročnú členku MO. Valné zhromaždenie schválilo aj kandidátov do orgánov MS, ktorí majú byť volení na jeseň tohto roku. Za predsedu navrhli súčasného predsedu MS Mariána Gepšera. Do výboru matičiarov Branislava Husára (MO Zvolen), Jozefa Piecku (MO Žarnovica) a Filipa Púpalu (MO Tisovec). Za predsedu DV Martina Fejka a za člena dozorného výboru z vlastných radov Jána Račka.

Pre všetkých členov MO boli v minulom roku vyrobené slávnostné členské preukazy, ktoré boli na zasadnutí slávnostne odovzdané prítomným členom MO. V závere zasadnutia namiesto pohostenia bola pripravená výstava kníh z vydavateľstva Matice slovenskej a tlačí Neografie.

Marek Hanuska, predseda MO

2021-05-21T11:44:55+00:0013 mája 2021 |Banskobystrický kraj|
X