Faktúry 01-2017


/Faktúry 01-2017
Druh Účtovné obdobie Interné číslo Dodávateľské číslo faktúry Obchodný partner Suma celkom € Predmet faktúry Dátum prijatia Dátum splatnosti
   
ZDF 201701 917001 241622017 AJFA AVIS 49,50 predplatné publikácie – 2017 04.01.2017 12.01.2017
ZDF 201701 917002 16955101 VERLAG DASHOFER 236,16 online kniha 02/17 – 02/18 09.01.2017 16.01.2017
ZDF 201701 917003 17069 Xion, s.r.o. 53,94 prémnivý balík, doména oroltatransky.sk 11.01.2017 11.01.2017
ZDF 201701 917004 286 Ing.Vladimír Chlebec 228,00 školenie 19.01.2017 19.01.2017
POK 201701 217001 6552023195 KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. 185,83 havarijné poistenie MV 09.01.2017 21.01.2017
POK 201701 217002 6160106017 Bytový podnik mesta Košice, s. 279,19 nájom, energie, služby 01/17 17.01.2017 23.01.2017
POK 201701 217003 364766331 BARDBYT,s.r.o. Bardejov 52,38 nájom, energie, služby 01/17 17.01.2017 23.01.2017
POK 201701 217004 2730180200 H – PROBYT 45,71 energie, služby 01/17 17.01.2017 23.01.2017
POK 201701 217005 2730180220 H – PROBYT 293,46 energie, služby 01/17 17.01.2017 23.01.2017
POK 201701 217006 2730230390 H – PROBYT 783,42 energie, služby 01/17 17.01.2017 23.01.2017
POK 201701 217007 136991 PREŠOV REAL s.r.o. 24,28 nájom 01/17 17.01.2017 23.01.2017
POK 201701 217008 136991 PREŠOV REAL s.r.o. 55,20 energie, služby 01/17 17.01.2017 23.01.2017
POK 201701 217009 12017 Prvá teplárenská, a.s. Holič 52,61 nájom, energie 01/17 17.01.2017 23.01.2017
POK 201701 217010 1790271 Technické služby mesta Rožňava 216,99 nájom, energie 01/17 17.01.2017 23.01.2017
POK 201701 217011 112371701 COFELY – LMT 346,44 teplo 01/17 17.01.2017 23.01.2017
POK 201701 217012 2322400001 Mesto Snina 266,62 energie, služby 01/17 17.01.2017 23.01.2017
POK 201701 217013 7221 MV SR Centrum podpory BB 35,23 nájom 01/17 17.01.2017 23.01.2017
POK 201701 217014 7221 Ministerstvo vnútra, Pribinova 40,90 energie, služby 01/17 17.01.2017 23.01.2017
POK 201701 217015 8800179027 RTVS,s.r.o. 477,96 koncesionársky poplatok 01-06/17 17.01.2017 23.01.2017
POK 201701 217016 179027 MOMS 215,00 nájom, energie, internet 01/17 17.01.2017 23.01.2017
POK 201701 217017 179027 MOMS 215,00 nájom, energie, internet 02/17 17.01.2017 23.01.2017
POK 201701 217018 2017306 SOFTIP 60,00 školenie 18.01.2017 23.01.2017
FT1 201701 1170001 17010001 JPP Media s.r.o. 255,80 internetové domény – 2017 04.01.2017 17.01.2017
FT1 201701 1170002 170127 RON Software spol. s.r.o. 333,51 aktualizácia programu Dochádzka – 2017 04.01.2017 16.01.2017
FT1 201701 1170003 201700299 ESET,spol.s.r.o. 1094,40 vernostná licencia – 2017 04.01.2017 17.01.2017
FT1 201701 1170004 7572037 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. 18,00 internet 01/17 04.01.2017 15.01.2017
FT1 201701 1170005 901561701 GAYA,s,r,o, 120,00 internet 01/17 04.01.2017 15.01.2017
FT1 201701 1170006 3017901040 DOXX – Stravné lístky 4126,70 stravné lístky 09.01.2017 04.02.2017
FT1 201701 1170007 4317002990 BENESTRA, s.r.o. 13,40 internet 02/17 13.01.2017 18.01.2017
FT1 201701 1170008 20170015 Trenčiansky samosprávny kraj 89,03 nájom hnuteľný majetok 2017 13.01.2017 18.01.2017
FT1 201701 1170009 20170014 Trenčiansky samosprávny kraj 390,40 nájom, služby 1.Q/17 13.01.2017 18.01.2017
FT1 201701 1170010 5011700016 Poradca podnikateľa 89,88 EPI ročný prístup 01/17 – 01/18 13.01.2017 24.01.2017
FT1 201701 1170011 217000735 PAPERA s.r.o. 483,80 kancelárske a čistiace potreby 16.01.2017 02.02.2017
FT1 201701 1170012 201700129 MIP s.r.o. 169,46 tonery 16.01.2017 30.01.2017
FT1 201701 1170013 2017001 Rámovanie,paspartova 170,00 rámovanie obrazu M.Benku 16.01.2017 22.01.2017
FT1 201701 1170014 3841700032 Mesto Poprad 83,47 služby 01/17 17.01.2017 26.01.2017
FT1 201701 1170015 525170090 Službyt Nitra, s.r.o. 0,03 nájom – rok 2017 17.01.2017 25.01.2017
FT1 201701 1170016 20170145 Mesto Martin 1,00 nájom na rok 2017 20.01.2017 31.01.2017
FT1 201701 1170017 2017007 Cirkevný zbor ECAV na Slovensk 50,00 nájom 01/17 20.01.2017 17.01.2017
FT1 201701 1170018 7429469614 ZSE Energia, Čulenova 6, BA 76,86 el. energia 01/17 20.01.2017 25.01.2017
FT1 201701 1170019 7429486789 ZSE Energia, Čulenova 6, BA 26,09 el. energia 01/17 20.01.2017 25.01.2017
FT1 201701 1170020 7429469615 ZSE Energia, Čulenova 6, BA 38,44 el. energia 01/17 20.01.2017 25.01.2017
FT1 201701 1170021 7429469616 ZSE Energia, Čulenova 6, BA 125,19 el. energia 01/17 20.01.2017 25.01.2017
FT1 201701 1170022 7429488186 ZSE Energia, Čulenova 6, BA 12,12 el. energia 01/17 20.01.2017 25.01.2017
FT1 201701 1170023 11495090 Orange Slovensko a.s 792,90 mobilné poplatky 01/17-02/17 23.01.2017 05.02.2017
FT1 201701 1170024 201700178 MIP s.r.o. 26,93 tonery 23.01.2017 01.02.2017
FT1 201701 1170025 201701 DOBRÉ ZVYKY 540,00 zostrihanie, ozvučenie a dodanie videofilmov 25.01.2017 26.01.2017
FT1 201701 1170026 4170107 EDOS-PEM s.r.o. 55,00 školenie 25.01.2017 07.02.2017
FT1 201701 1170027 52017 TESTING SERVICE, s.r.o. 50,00 školenie 27.01.2017 09.02.2017
FT1 201701 1170028 152545 free-zona s.r.o. 26,00 internet 01/17 31.01.2017 10.02.2017
FT1 201701 1170029 20171422 AJFA AVIS 49,50 predplatné publikácia – 2017 – ZDF 917001 31.01.2017 12.01.2017
2017-05-03T10:19:31+00:003 mája 2017 |
X