Faktúry 02-2017


/Faktúry 02-2017
Druh Účtovné obdobie Interné číslo Dodávateľské číslo faktúry Obchodný partner Suma celkom € Predmet faktúry Dátum prijatia Dátum splatnosti
   
ZDF 201702 917005 30170001 Unikob 1206,46 koberce 03.02.2017 15.02.2017
ZDF 201702 917006 165185566 Alza.cz a.s. 326,80 počítač lenovo 20.02.2017 02.03.2017
POK 201702 217019 6160106017 Bytový podnik mesta Košice, s. 279,19 nájom, energie, služby 02/17 16.02.2017 23.02.2017
POK 201702 217020 22017 Prvá teplárenská, a.s. Holič 52,61 nájom, energie 02/17 16.02.2017 23.02.2017
POK 201702 217021 1790272 Technické služby mesta Rožňava 216,99 nájom, energie 02/17 16.02.2017 23.02.2017
POK 201702 217022 179027 MOMS 215,00 nájom, energie, internet 03/17 16.02.2017 23.02.2017
POK 201702 217023 2730180200 H – PROBYT 45,71 energie, služby 02/17 16.02.2017 23.02.2017
POK 201702 217024 2730180220 H – PROBYT 293,46 energie, služby 02/17 16.02.2017 23.02.2017
POK 201702 217025 2730230390 H – PROBYT 783,42 energie, služby 02/17 16.02.2017 23.02.2017
POK 201702 217026 136992 PREŠOV REAL s.r.o. 55,20 energie, služby 02/17 16.02.2017 23.02.2017
POK 201702 217027 364766332 BARDBYT,s.r.o. Bardejov 52,38 nájom, energie, služby 02/17 16.02.2017 23.02.2017
POK 201702 217028 2322400001 Mesto Snina 265,62 energie, služby 02/17 16.02.2017 23.02.2017
POK 201702 217029 7222 MV SR Centrum podpory BB 35,23 nájom 02/17 16.02.2017 23.02.2017
POK 201702 217030 7222 Ministerstvo vnútra, Pribinova 40,90 energie, služby 02/17 16.02.2017 23.02.2017
POK 201702 217031 112371702 COFELY – LMT 304,70 teplo 02/17 16.02.2017 23.02.2017
POK 201702 217032 6210138500 Stredoslovenská ener 602,00 el. energia 02/17 16.02.2017 23.02.2017
POK 201702 217033 605880372 Stredoslovenská ener 39,00 el. energia 02/17 16.02.2017 23.02.2017
POK 201702 217034 6211104700 Stredoslovenská ener 30,00 el. energia 02/17 16.02.2017 23.02.2017
POK 201702 217035 3506116000 Stredoslovenská ener 317,00 plyn 02/17 16.02.2017 23.02.2017
POK 201702 217036 6212122500 Stredoslovenská ener 36,00 el. energia 02/17 16.02.2017 23.02.2017
POK 201702 217037 6212123500 Stredoslovenská ener 60,00 el. energia 02/17 16.02.2017 23.02.2017
POK 201702 217038 6318203600 Stredoslovenská ener 23,00 el. energia 02/17 16.02.2017 23.02.2017
POK 201702 217039 8400522 Spoločenstvo vlastníkov bytov 184,84 energie, služby 02/17 16.02.2017 23.02.2017
POK 201702 217040 511061500 ALLIANZ POISŤOVŇA 270,84 zodpovednosť za škodu 20.02.2017 21.03.2017
POK 201702 217041 511061514 ALLIANZ POISŤOVŇA 1371,58 poistenie budov 20.02.2017 21.03.2017
POK 201702 217042 120074182 Mesto Rimavská Sobota 188,03 daň z nehnuteľnosti 2017 28.02.2017 30.04.2017
FT1 201702 1170030 9000996293 Slovenská pošta a.s. 2859,20 poštovné SNN 01/17 03.02.2017 14.02.2017
FT1 201702 1170031 12017 PhDr. Emil Semanco-EMCO 1000,00 redigovanie SNN 01/17 03.02.2017 15.02.2017
FT1 201702 1170032 2017001 Smolec Maroš – mrs 1450,00 riadenie redakcie SNN 01/17 03.02.2017 17.02.2017
FT1 201702 1170033 8770009250 Západoslovenská vodárenská 2,03 vodné, stočné 01/17 03.02.2017 17.02.2017
FT1 201702 1170034 7459017065 ZSE Energia, Čulenova 6, BA 125,19 el. energia 02/17 03.02.2017 15.02.2017
FT1 201702 1170035 7459017063 ZSE Energia, Čulenova 6, BA 76,86 el. energia 02/17 03.02.2017 15.02.2017
FT1 201702 1170036 7459017064 ZSE Energia, Čulenova 6, BA 38,44 el. energia 02/17 03.02.2017 15.02.2017
FT1 201702 1170037 901561702 GAYA,s,r,o, 120,00 internet 02/17 03.02.2017 15.02.2017
FT1 201702 1170038 7572037 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. 18,00 internet 02/17 03.02.2017 15.02.2017
FT1 201702 1170039 27301090 SOFTIP 328,96 podpora APV 01/17 07.02.2017 17.02.2017
FT1 201702 1170040 3017906309 DOXX – Stravné lístky 4790,04 stravné lístky 08.02.2017 09.03.2017
FT1 201702 1170041 3304240117 Slovakia Online s.r.o. 96,00 monitoring 01/17 08.02.2017 20.02.2017
FT1 201702 1170042 17001 VAMO, s.r.o. 140,00 obedy pre VMS 08.02.2017 07.02.2017
FT1 201702 1170043 7429517685 ZSE Energia, Čulenova 6, BA 12,12 el. energia 02/17 08.02.2017 15.02.2017
FT1 201702 1170044 7429516989 ZSE Energia, Čulenova 6, BA 26,09 el. energia 02/17 08.02.2017 15.02.2017
FT1 201702 1170045 17021 Unico Martin s.r.o. 3795,00 nájom 1. Q. 2017 08.02.2017 20.02.2017
FT1 201702 1170046 17022 Unico Martin s.r.o. 2252,24 energie 1. Q. 2017 08.02.2017 20.02.2017
FT1 201702 1170047 37300578 SOFTIP 0,00 školenie – POK 217018 08.02.2017 20.02.2017
FT1 201702 1170048 4503110117 Martinská teplárenská,a.s. 721,84 teplo 01/17 08.02.2017 15.02.2017
FT1 201702 1170049 4504190117 Martinská teplárenská,a.s. 3333,31 teplo 01/17 08.02.2017 15.02.2017
FT1 201702 1170050 2017006 Unikob 1206,46 koberce – ZDF 917005 10.02.2017 23.02.2017
FT1 201702 1170051 201700478 MIP s.r.o. 65,86 tonery 13.02.2017 24.02.2017
FT1 201702 1170052 4317011230 BENESTRA, s.r.o. 13,40 internet 03/17 13.02.2017 17.02.2017
FT1 201702 1170053 2017020 Cirkevný zbor ECAV na Slovensk 200,00 nájom 02/17 13.02.2017 20.02.2017
FT1 201702 1170054 1171100058 Neografia,a.s. 475,02 Slovenské pohľady 01/17 13.02.2017 22.02.2017
FT1 201702 1170055 171057 Vydavateľstvo Matice, s.r.o. 2943,10 refundácia SNN 01-05/17 13.02.2017 20.02.2017
FT1 201702 1170056 9000997725 Slovenská pošta a.s. 706,00 poštovné 01/17 13.02.2017 21.02.2017
FT1 201702 1170057 1123701701 COFELY – LMT 312,23 teplo 01/17 13.02.2017 23.02.2017
FT1 201702 1170058 16955101 VERLAG DASHOFER 236,16 online kniha 02/17 – 02/18 – ZDF 917002 13.02.2017 13.01.2017
FT1 201702 1170059 217003342 PAPERA s.r.o. 561,51 kancelárske a čistiace potreby 14.02.2017 06.03.2017
FT1 201702 1170060 201703 Alexander Račkovič-XDIMENSION 800,00 DTP spracovanie SNN 01/17 16.02.2017 14.02.2017
FT1 201702 1170061 2017011 Bukovinský a Chlipala, s.r.o. 304,32 právne služby 01/17 16.02.2017 20.02.2017
FT1 201702 1170062 1171100083 Neografia,a.s. 472,68 Slovenské pohľady 02/17 20.02.2017 28.02.2017
FT1 201702 1170063 3841700142 Mesto Poprad 83,47 služby 02/17 21.02.2017 28.02.2017
FT1 201702 1170064 37300779 SOFTIP 540,00 konzultácie Profit 21.02.2017 02.03.2017
FT1 201702 1170065 201702 DOBRÉ ZVYKY 540,00 zostrihanie, ozvučenie a dodanie videofilmov 21.02.2017 16.02.2017
FT1 201702 1170066 220170081 Tlačiareň P+M, Turany 257,40 preukaz MS 22.02.2017 02.03.2017
FT1 201702 1170067 37311148 Turčianska vodárenská 176,52 vodné, stočné 22.02.2017 28.02.2017
FT1 201702 1170068 10170199 FORK, s.r.o. 369,42 Kultúra slova 01/17 22.02.2017 06.03.2017
FT1 201702 1170069 11495090 Orange Slovensko a.s 804,37 mobilné poplatky 02/17-03/17 23.02.2017 08.03.2017
FT1 201702 1170070 2162226348 Konica Minolta Slova 87,60 toner Konica Minolta TN114 23.02.2017 27.02.2017
FT1 201702 1170071 2162226630 Konica Minolta Slova 219,26 servis a čistenie zariadenia 23.02.2017 03.03.2017
FT1 201702 1170072 170006 Xion, s.r.o. 53,94 prém. balík, doména oroltatransky.sk – ZDF 917003 23.02.2017 08.02.2017
2017-05-03T10:22:33+00:003 mája 2017 |
X