Faktúry 03-2019


/Faktúry 03-2019
201903 919008 1 Peter Horňák – PH studio 300,00 videoreportáže 4.3.2019 4.3.2019
201903 919009 1014030046 Denny Trans s.r.o. 66,49 rudla na schody 25.3.2019 4.4.2019
201903 919010 5500022582 Ing. Ján Buchanec TECHNIK 113,90 vysávač Kärcher MV4 25.3.2019 4.4.2019
201903 919011 319094719 JYSK 375,00 stôl, stohovateľné stoličky 27.3.2019 26.3.2019
201903 919012 2519030441 REMOS spol. s r.o. 238,55 interiérová vitrína Economy 29.3.2019 25.3.2019
201903 219036 2730180200 H – PROBYT 45,71 energie, služby 03/19 8.3.2019 18.3.2019
201903 219037 2730180220 H – PROBYT 293,46 energie, služby 03/19 8.3.2019 18.3.2019
201903 219038 2730230390 H – PROBYT 793,12 energie, služby 03/19 8.3.2019 18.3.2019
201903 219039 112371903 LMT, a.s. 345,59 teplo 03/19 8.3.2019 18.3.2019
201903 219040 3647663303 BARDBYT,s.r.o. Bardejov 46,88 nájom, energie, služby 03/19 8.3.2019 18.3.2019
201903 219041 22017 Prvá teplárenská, a.s. Holič 52,61 nájom, energie 03/19 8.3.2019 18.3.2019
201903 219042 6160106017 Bytový podnik mesta Košice, s. 432,58 nájom, energie, služby 03/19 8.3.2019 18.3.2019
201903 219043 2322400001 Mesto Snina 265,62 nájom, energie, služby 03/19 8.3.2019 18.3.2019
201903 219044 17902703 Technické služby mesta Rožňava 217,64 nájom, energie 03/19 8.3.2019 18.3.2019
201903 219045 140003 PREŠOV REAL s.r.o. 157,69 nájom, energie, služby 03/19 8.3.2019 18.3.2019
201903 219046 179027 MOMS 315,00 nájom, energie, internet 03/19 8.3.2019 18.3.2019
201903 219047 6210138500 Stredoslovenská ener 690,00 el. energia 03/19 8.3.2019 18.3.2019
201903 219048 6212122500 Stredoslovenská ener 31,00 el. energia 03/19 8.3.2019 18.3.2019
201903 219049 6212123500 Stredoslovenská ener 105,00 el. energia 03/19 8.3.2019 18.3.2019
201903 219050 6318203600 Stredoslovenská ener 29,00 el. energia 03/19 8.3.2019 18.3.2019
201903 219051 6211104700 Stredoslovenská ener 38,00 el. energia 03/19 8.3.2019 18.3.2019
201903 219052 3506116000 Stredoslovenská ener 241,00 plyn 03/19 8.3.2019 18.3.2019
201903 219053 6058803703 Stredoslovenská ener 31,00 el. energia 03/19 8.3.2019 18.3.2019
201903 219054 84005202 Spoločenstvo vlastníkov bytov 184,84 energie, služby 03/19 8.3.2019 18.3.2019
201903 219055 1018900175 Obec Santovka 477,73 daň z nehnuteľnosti 2019 8.3.2019 31.5.2019
201903 219056 1024927388 Mesto Spišská Nová V 371,40 daň z nehnuteľnosti 2019 13.3.2019 30.4.2019
201903 219057 120203132 Mesto Žilina 975,08 daň z nehnuteľnosti 2019 27.3.2019 31.5.2019
201903 219058 18210001 Hagleitner Hygiene Slovensko 441,60 práškový prací prostriedok HAVON 27.3.2019 27.3.2019
201903 219059 120074182 Mesto Rimavská Sobota 188,03 daň z nehnuteľnosti 2019 28.3.2019 7.4.2019
201903 1190096 1100078717 ITcity s.r.o. 15,00 internet 02/19 1.3.2019 8.3.2019
201903 1190097 32019 Fotoateliér EOS 72,00 fotoslužby – Záhorácky festival 1.3.2019 12.2.2019
201903 1190098 12019 OZ KošAb 400,00 kultúrne vystúpenie – 170.výročie príchodu Ľ.Štúra 1.3.2019 15.3.2019
201903 1190099 7572037 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. 18,00 internet 03/19 4.3.2019 15.3.2019
201903 1190100 29301372 SOFTIP 332,74 podpora APV 02/19 4.3.2019 15.3.2019
201903 1190101 22019 PhDr. Emil Semanco-EMCO 1050,00 redigovanie SNN 02/19 5.3.2019 15.3.2019
201903 1190102 201901 Ženská spevácka skupina KYTICA 100,00 kultúrne vystúpenie 5.3.2019 18.2.2019
201903 1190103 152545 free-zona s.r.o. 26,00 internet 03/19 5.3.2019 15.3.2019
201903 1190104 901561903 GAYA,s,r,o, 33,00 internet 03/19 5.3.2019 15.3.2019
201903 1190105 220190097 Tlačiareň P+M, Turany 2719,20 publikácia – Rok 1918 a Slováci 6.3.2019 15.3.2019
201903 1190106 2019062 ROVEN Rožňava s.r.o. 800,01 tlač brožúry, pozvánky – Život a dielo P. Madáča 6.3.2019 15.3.2019
201903 1190107 12019 občianske združenie VEZUERES 200,00 kultúrne vystúpenie – P. Madáč 6.3.2019 4.3.2019
201903 1190108 11900005 GAVOROVÁ s.r.o. 850,00 DTP spracovanie SNN 02/19 6.3.2019 18.3.2019
201903 1190109 2019042 Cirkevný zbor ECAV na Slovensk 200,00 nájom 03/19 6.3.2019 15.3.2019
201903 1190110 2019032 Cirkevný zbor ECAV na Slovensk 41,40 vodné, stočné 11/18 – 02/19 6.3.2019 14.3.2019
201903 1190111 20190032 MS-SOFT, s.r.o. 48,00 SW – knižný systém CLAVIUS – aktualizácia 7.3.2019 20.3.2019
201903 1190112 4504190219 Martinská teplárenská,a.s. 2469,60 teplo 02/19 7.3.2019 15.3.2019
201903 1190113 4503110219 Martinská teplárenská,a.s. 613,20 teplo 02/19 7.3.2019 15.3.2019
201903 1190114 401900893 PAPERA s.r.o. 602,46 kancelárske a čistiace potreby 7.3.2019 28.3.2019
201903 1190115 7459818064 ZSE Energia, Čulenova 6, BA 157,06 el. energia 03/19 8.3.2019 18.3.2019
201903 1190116 7459826717 ZSE Energia, Čulenova 6, BA 25,55 el. energia 03/19 8.3.2019 18.3.2019
201903 1190117 7459827223 ZSE Energia, Čulenova 6, BA 16,28 el. energia 03/19 8.3.2019 18.3.2019
201903 1190118 7459818063 ZSE Energia, Čulenova 6, BA 46,33 el. energia 03/19 8.3.2019 18.3.2019
201903 1190119 7459818062 ZSE Energia, Čulenova 6, BA 131,80 el. energia 03/19 8.3.2019 18.3.2019
201903 1190120 3091911923 DOXX – Stravné lístky 5313,14 stravné lístky 8.3.2019 6.4.2019
201903 1190121 1191100124 Neografia,a.s. 528,96 Slovenské pohľady 03/19 8.3.2019 20.3.2019
201903 1190122 1900002107 Vydavateľstvo Matice, s.r.o. 2432,76 refundácia SNN 05-09/19 8.3.2019 10.3.2019
201903 1190123 1900002108 Vydavateľstvo Matice, s.r.o. 618,00 refundácia Orol Tatranský 01/19 8.3.2019 16.3.2019
201903 1190124 20190203 Bukovinský a Chlipala, s.r.o. 300,00 právne služby 02/19 11.3.2019 18.3.2019
201903 1190125 9001203615 Slovenská pošta a.s. 3120,59 poštovné SNN 02/19 12.3.2019 26.3.2019
201903 1190126 190346 Slovakia Online s.r.o. 96,00 monitoring 02/19 12.3.2019 20.3.2019
201903 1190127 1123701902 LMT, a.s. 190,79 teplo 02/19 12.3.2019 21.3.2019
201903 1190128 2019006 Interfusion s.r.o. 135,00 webhosting matica.sk – vykonanie zmien 12.3.2019 20.3.2019
201903 1190129 4032019 Spolok Slovákov v Poľsku 945,00 Historický zborník 12.3.2019 25.3.2019
201903 1190130 190031 VMS ŠEVČÍK, s.r.o. 156,00 oprava stojanov a skladových regálov 13.3.2019 7.4.2019
201903 1190131 19980204 Služba mestský podnik Stropkov 48,35 nájom 1.Q 2019 13.3.2019 21.3.2019
201903 1190132 20119059 VZOR výrobné družstvo Zvolen 71,67 energie 03/19 13.3.2019 25.3.2019
201903 1190133 9001202360 Slovenská pošta a.s. 869,05 poštovné 02/19 13.3.2019 23.3.2019
201903 1190134 9001199929 Slovenská pošta a.s. 10,94 poštovné 02/19 15.3.2019 25.3.2019
201903 1190135 19004 3VIO s.r.o. 164,54 obedy – výbor MS 15.3.2019 25.3.2019
201903 1190136 1900002406 Vydavateľstvo Matice, s.r.o. 835,20 refundácia Orol Tatranský 02/19 18.3.2019 28.3.2019
201903 1190137 1900002405 Vydavateľstvo Matice, s.r.o. 1823,62 refundácia SNN 10-12/19 18.3.2019 28.3.2019
201903 1190138 12019 YOUNG FOLS, O.Z. 500,00 kultúrne vystúpenie – 250.výročie  J. Palkoviča 18.3.2019 21.3.2019
201903 1190139 2190241 Andrej Náter 67,15 sfunkčnenie podlahového kúrenia 20.3.2019 22.3.2019
201903 1190140 2019014 EMI s.r.o. 1100,00 výroba histor.dokumentu o M.R.Štefánikovi 20.3.2019 20.3.2019
201903 1190141 3841900238 Mesto Poprad 83,47 energie, služby 03/19 21.3.2019 29.3.2019
201903 1190142 1123701813 LMT, a.s. 75,85 teplo 2018 21.3.2019 28.3.2019
201903 1190143 2019002 Smolec Maroš – mrs 1450,00 riadenie redakcie SNN 02/19 21.3.2019 22.3.2019
201903 1190144 190508 Signo, s.r.o. 776,28 výroba zástava SR, MS, vlajka MS 21.3.2019 3.4.2019
201903 1190145 11495090 Orange Slovensko a.s 885,56 mobilné poplatky 03/19 – 04/19 21.3.2019 4.4.2019
201903 1190146 21912 autoKOMPLEX MARTIN s.r.o. 255,40 oprava Škoda Fabia MT274BX 21.3.2019 26.3.2019
201903 1190147 24419 ALFAPRINT 1655,50 publikácia – Pittsburská dohoda 25.3.2019 3.4.2019
201903 1190148 220190143 Tlačiareň P+M, Turany 3740,00 publikácia – Druhá budova Matice slevenskej 25.3.2019 4.4.2019
201903 1190149 220190144 Tlačiareň P+M, Turany 1680,80 publikácia – MS v kontexte národoštátnych…. 25.3.2019 4.4.2019
201903 1190150 80190307 KASICO a.s. 1232,00 publikácia – Fenomén zloženosti v jazyku,… 26.3.2019 24.4.2019
201903 1190151 80190308 KASICO a.s. 1989,90 publikácia – Úsilie Slovákov o atonómiu 26.3.2019 24.4.2019
201903 1190152 1219 Peter Horňák – PH studio 600,00 videoreportáže – ZDF 919008 26.3.2019 1.4.2019
201903 1190153 24519 ALFAPRINT 1947,00 publikácia – Halyčsko-volynský letopis 26.3.2019 8.4.2019
201903 1190154 10190329 Pega Slovakia s.r.o. 72,66 galantérny tovar 27.3.2019 8.4.2019
201903 1190155 11190166 NeoTec Martin s.r.o. 1280,00 profi žehliaca jednotka 27.3.2019 8.4.2019
201903 1190156 190376 Ivana Blanářová 310,65 metrový a galantérny tovar 27.3.2019 9.4.2019
201903 1190157 2019050 Leoprint, s.r.o. Trenčín 669,90 publikácia – Ružová noc 27.3.2019 9.4.2019
201903 1190158 2190108 Ekono-Print,s.r.o. 1344,00 tašky, perá s potlačou 28.3.2019 10.4.2019
201903 1190159 902001257 ABEL – Computer, s.r.o. 615,86 tonery 28.3.2019 11.4.2019
201903 1190160 19026 Unico Martin s.r.o. 2367,74 energie 2.Q 2019 28.3.2019 11.4.2019
201903 1190161 2019008114 PAPERA s.r.o. 444,37 kancelárske a čistiace potreby 28.3.2019 18.4.2019
201903 1190162 1191100171 Neografia,a.s. 1440,00 Hlas Matice 01/19 28.3.2019 11.4.2019
201903 1190163 19029 La Verde s.r.o. 144,00 graf.sprac.loga pre Kongres Matíc a inštitúcií slo 29.3.2019 9.4.2019
201903 1190164 19030 La Verde s.r.o. 95,00 graf.sprac.plagátu Mladej Matice, určeného do škôl 29.3.2019 9.4.2019
201903 1190165 220190161 Tlačiareň P+M, Turany 2250,60 publikácia – Keď národ umieral Čas vzkriesenia 29.3.2019 8.4.2019
201903 1190166 2919 Adela Vicencová-knihviazačstvo 102,36 väzba periodík 29.3.2019 11.4.2019
201903 1190167 190005 Microitem v.o.s. 33,28 doména folklorslovenska.sk 29.3.2019 4.4.2019
2019-04-15T08:10:35+00:0011 apríla 2019 |
X