Faktúry 04-2017


/Faktúry 04-2017
Druh Účtovné obdobie Interné číslo Dodávateľské číslo faktúry Obchodný partner Suma celkom € Predmet faktúry Dátum prijatia Dátum splatnosti
   
ZDF 201704 917016 65973672 alza.cz a.s. 149,60 komponenty na opravu PC 07.04.2017 17.04.2017
POK 201704 217068 3117013164 Hlavné mesto SR Bratislava 1189,60 daň z nehnuteľnosti 2017 12.04.2017 18.04.2017
POK 201704 217069 1621322765 Mesto Martin 1124,96 komunálny odpad 12.04.2017 20.04.2017
POK 201704 217070 120203132 Mesto Žilina 2046,80 daň z nehnuteľnosti za rok 2017 12.04.2017 20.04.2017
POK 201704 217071 6160106017 Bytový podnik mesta Košice, s. 279,19 nájom, energie, služby 04/17 19.04.2017 29.04.2017
POK 201704 217072 22017 Prvá teplárenská, a.s. Holič 52,61 nájom, energie 04/17 19.04.2017 29.04.2017
POK 201704 217073 1790274 Technické služby mesta Rožňava 216,99 nájom, energie 04/17 19.04.2017 29.04.2017
POK 201704 217074 179027 MOMS 215,00 nájom, energie, internet 05/17 19.04.2017 29.04.2017
POK 201704 217075 2730230390 H – PROBYT 783,42 energie, služby 04/17 19.04.2017 29.04.2017
POK 201704 217076 2730180220 H – PROBYT 293,46 energie, služby 04/17 19.04.2017 29.04.2017
POK 201704 217077 2730180200 H – PROBYT 45,71 energie, služby 04/17 19.04.2017 29.04.2017
POK 201704 217078 112371704 COFELY – LMT 207,31 teplo 04/17 19.04.2017 29.04.2017
POK 201704 217079 136994 PREŠOV REAL s.r.o. 55,20 energie, služby 04/17 19.04.2017 29.04.2017
POK 201704 217080 1369924 PREŠOV REAL s.r.o. 72,84 nájom 02-04/17 19.04.2017 29.04.2017
POK 201704 217081 364766334 BARDBYT,s.r.o. Bardejov 52,38 nájom, energie, služby 04/17 19.04.2017 29.04.2017
POK 201704 217082 7224 MV SR Centrum podpory BB 35,23 nájom 04/17 19.04.2017 29.04.2017
POK 201704 217083 7224 Ministerstvo vnútra, Pribinova 40,90 energie, služby 04/17 19.04.2017 29.04.2017
POK 201704 217084 2322400001 Mesto Snina 265,62 energie, služby 04/17 19.04.2017 29.04.2017
POK 201704 217085 6210138500 Stredoslovenská ener 602,00 el. energia 04/17 19.04.2017 29.04.2017
POK 201704 217086 6211104700 Stredoslovenská ener 30,00 el. energia 04/17 19.04.2017 29.04.2017
POK 201704 217087 605880374 Stredoslovenská ener 39,00 el. energia 04/17 19.04.2017 29.04.2017
POK 201704 217088 3506116000 Stredoslovenská ener 317,00 plyn 04/17 19.04.2017 29.04.2017
POK 201704 217089 6318203600 Stredoslovenská ener 23,00 el. energia 04/17 19.04.2017 29.04.2017
POK 201704 217090 6212123500 Stredoslovenská ener 60,00 el. energia 04/17 19.04.2017 29.04.2017
POK 201704 217091 6212122500 Stredoslovenská ener 36,00 el. energia 04/17 19.04.2017 29.04.2017
POK 201704 217092 8400524 Spoločenstvo vlastníkov bytov 184,84 energie, služby 04/17 19.04.2017 29.04.2017
POK 201704 217093 6566191982 KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. 159,36 havarijné poistenie MV 20.04.2017 24.04.2017
FT1 201704 1170162 270178 Akcent 2000, s.r.o. 196,00 kancelárske stoličky – ZDF 917013 06.04.2017 03.04.2017
FT1 201704 1170163 3304240317 Slovakia Online s.r.o. 96,00 monitoring 03/17 06.04.2017 20.04.2017
FT1 201704 1170164 2017010 Dezz3D, s.r.o. Bratislava 558,00 tlač plagátov a letákov 06.04.2017 15.04.2017
FT1 201704 1170165 32017 PhDr. Emil Semanco-EMCO 1000,00 redigovanie SNN 03/17 06.04.2017 13.04.2017
FT1 201704 1170166 101702051 Schipro Sk, s.r.o. 261,56 pracovné oblečenie 06.04.2017 14.04.2017
FT1 201704 1170167 7572037 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. 18,00 internet 04/17 06.04.2017 15.04.2017
FT1 201704 1170168 20170345 Súkr.autoškola 115,20 školenie vodičov 06.04.2017 14.04.2017
FT1 201704 1170169 9001013100 Slovenská pošta a.s. 3651,91 poštovné SNN 03/17 07.04.2017 19.04.2017
FT1 201704 1170170 173022 Technické služby mesta Rožňava -266,44 energie 2016 07.04.2017 17.04.2017
FT1 201704 1170171 20170119 Trenčiansky samosprávny kraj 390,40 nájom, služby 2.Q/17 07.04.2017 17.04.2017
FT1 201704 1170172 7459067573 ZSE Energia, Čulenova 6, BA 8,71 el. energia 04/17 07.04.2017 18.04.2017
FT1 201704 1170173 7459053466 ZSE Energia, Čulenova 6, BA 98,79 el. energia 04/17 07.04.2017 18.04.2017
FT1 201704 1170174 7459053465 ZSE Energia, Čulenova 6, BA 33,80 el. energia 04/17 07.04.2017 18.04.2017
FT1 201704 1170175 7459066622 ZSE Energia, Čulenova 6, BA 23,90 el. energia 04/17 07.04.2017 18.04.2017
FT1 201704 1170176 7459053464 ZSE Energia, Čulenova 6, BA 60,89 el. energia 04/17 07.04.2017 18.04.2017
FT1 201704 1170177 2272017 Michal Panák – MIPA 36,14 toner 07.04.2017 14.03.2017
FT1 201704 1170178 2282017 Michal Panák – MIPA 36,14 toner 07.04.2017 14.03.2017
FT1 201704 1170179 2017005 ŠTÚDIO ÚLET – G. Špalková 30,00 drevená figurína 07.04.2017 23.03.2017
FT1 201704 1170180 2017006 ŠTÚDIO ÚLET – G. Špalková 30,00 drevená figurína 07.04.2017 23.03.2017
FT1 201704 1170181 2017007 ŠTÚDIO ÚLET – G. Špalková 30,00 drevená figurína 07.04.2017 23.03.2017
FT1 201704 1170182 2017008 ŠTÚDIO ÚLET – G. Špalková 30,00 drevená figurína 07.04.2017 23.03.2017
FT1 201704 1170183 2017009 ŠTÚDIO ÚLET – G. Špalková 30,00 drevená figurína 07.04.2017 23.03.2017
FT1 201704 1170184 43270202 DIGIMAT, s.r.o. 713,60 ERP Euro 50 TEF Smart 10.04.2017 06.04.2017
FT1 201704 1170185 170009 Microitem v.o.s. 80,00 školenie 10.04.2017 16.04.2017
FT1 201704 1170186 3017914511 DOXX – Stravné lístky 4466,70 stravné lístky 10.04.2017 07.05.2017
FT1 201704 1170187 2017074 Bukovinský a Chlipala, s.r.o. 302,88 právne služby 03/17 03.04.2017 17.04.2017
FT1 201704 1170188 152545 free-zona s.r.o. 26,00 internet 04/17 12.04.2017 20.04.2017
FT1 201704 1170189 4317019999 BENESTRA, s.r.o. 13,40 internet 05/17 12.04.2017 19.04.2017
FT1 201704 1170190 4504190317 Martinská teplárenská,a.s. 2077,20 teplo 03/17 12.04.2017 17.04.2017
FT1 201704 1170191 4503110317 Martinská teplárenská,a.s. 565,26 teplo 03/17 12.04.2017 17.04.2017
FT1 201704 1170192 170292 SPOMART,MT 143,40 technik PO 1.Q/17 12.04.2017 14.04.2017
FT1 201704 1170193 2017003 Smolec Maroš – mrs 1450,00 riadenie redakcie SNN 03/17 12.04.2017 21.04.2017
FT1 201704 1170194 1659736721 Alza.cz a.s. 149,60 komponenty na opravu PC – ZDF 917016 12.04.2017 24.04.2017
FT1 201704 1170195 201704 Alexander Račkovič-XDIMENSION 800,00 DTP spracovanie SNN 03/17 12.04.2017 14.04.2017
FT1 201704 1170196 1123701703 COFELY – LMT 132,93 teplo 03/17 12.04.2017 25.04.2017
FT1 201704 1170197 8770043122 Západoslovenská vodárenská 23,21 vodné, stočné 03/17 12.04.2017 24.04.2017
FT1 201704 1170198 9001015391 Slovenská pošta a.s. 687,80 poštovné 03/17 12.04.2017 22.04.2017
FT1 201704 1170199 901561704 GAYA,s,r,o, 120,00 internet 04/17 13.04.2017 15.04.2017
FT1 201704 1170200 420171149 MTM – OBALY s.r.o. 49,56 kartóny 18.04.2017 20.04.2017
FT1 201704 1170201 2017047 Cirkevný zbor ECAV na Slovensk 200,00 nájom 04/17 18.04.2017 19.04.2017
FT1 201704 1170202 170100113 SMM Holíč s.r.o. 92,53 energie 01-03/17 18.04.2017 30.04.2017
FT1 201704 1170203 1171100232 Neografia,a.s. 472,68 Slovenské pohľady 04/17 18.04.2017 24.04.2017
FT1 201704 1170204 201721 FOTO-VIDEO 329,00 Deň ľudových tradícií 18.04.2017 27.04.2017
FT1 201704 1170205 2017991502 Československá obchodná banka, 219,12 úschova CP 1.Q 2017 18.04.2017 28.04.2017
FT1 201704 1170206 37708838 Turčianska vodárenská -0,78 vodné, stočné 18.04.2017 10.04.2017
FT1 201704 1170207 1700276 Ing.Vladimír Chlebec 228,00 školenie – ZDF 917004 18.04.2017 03.02.2017
FT1 201704 1170208 3841700350 Mesto Poprad 83,47 služby 04/17 20.04.2017 26.04.2017
FT1 201704 1170209 217008526 PAPERA s.r.o. 421,12 kancelárske a čistiace potreby 20.04.2017 09.05.2017
FT1 201704 1170210 21617 zdravotka-PZS 165,60 zdravotný dohľad 01-03/17 24.04.2017 05.05.2017
FT1 201704 1170211 11495090 Orange Slovensko a.s 822,80 mobilné poplatky 04/17-05/17 24.04.2017 06.05.2017
FT1 201704 1170212 43270283 DIGIMAT, s.r.o. 18,00 inštalácia a školenie ERP 25.04.2017 30.04.2017
FT1 201704 1170213 2017013 Dezz3D, s.r.o. Bratislava 2363,00 tlač plagátov a letákov, brožúr 26.04.2017 03.05.2017
FT1 201704 1170214 2017012 Alexander Račkovič-XDIMENSION 1290,00 tričká s potlačou 26.04.2017 30.04.2017
FT1 201704 1170215 17112 GARAND edu s.r.o. 90,00 školenie 27.04.2017 26.04.2017
FT1 201704 1170216 10170538 FORK, s.r.o. 369,42 Kultúra slova 02/17 27.04.2017 10.05.2017
FT1 201704 1170217 82017 redtomato, s.r.o. 2810,00 bilboardová kampaň 27.04.2017 22.04.2017
2017-05-03T10:24:50+00:003 mája 2017 |
X