Faktúry 05-2016


/Faktúry 05-2016
Účtovné obdobie Interné číslo Dodávateľské číslo faktúry Obchodný partner Suma celkom € Predmet faktúry
201605 216119 1100580116   Mesto Štúrovo 235,37   daň z nehnuteľnosti na rok 2016
201605 216120 1022610419   Mesto Galanta 1121,93   daň z nehnuteľnosti na rok 2016
201605 216121 2730230390   H – PROBYT 783,42   energie, služby 05/2016
201605 216122 2730180220   H – PROBYT 293,46   energie, služby 05/2016
201605 216123 2730180200   H – PROBYT 45,71   energie, služby 05/2016
201605 216124 112371605   COFELY – LMT 100,93   teplo 05/2016
201605 216125 610104365   Bytový podnik mesta Košice, s. 300,30   nájom, energie, služby 05/2016
201605 216126 179027   MOMS 215,00   nájom, energie, internet 06/2016
201605 216127 1790275   Technické služby mesta Rožňava 216,99   nájom, energie 05/2016
201605 216128 136995   PREŠOV REAL s.r.o. 55,20   energie, služby 05/2016
201605 216129 136995   PREŠOV REAL s.r.o. 24,28   nájom 05/2016
201605 216130 364766335   BARDBYT,s.r.o. Bardejov 52,38   nájom, energie, služby 05/2016
201605 216131 122016   Prvá teplárenská, a.s. Holič 50,11   nájom, energie 05/2016
201605 216132 6210138500   Stredoslovenská ener 627,00   el. energia 05/2016
201605 216133 3506116000   Stredoslovenská ener 317,00   el. energia 05/2016
201605 216134 6318203600   Stredoslovenská ener 24,00   el. energia 05/2016
201605 216135 6212123500   Stredoslovenská ener 60,00   el. energia 05/2016
201605 216136 6212122500   Stredoslovenská ener 36,00   el. energia 05/2016
201605 216137 605880375   Stredoslovenská ener 39,00   el. energia 05/2016
201605 216138 6211104700   Stredoslovenská ener 30,00   el. energia 05/2016
201605 216139 2322400001   Mesto Snina 265,62   energie, služby 05/2016
201605 216140 7225   MV SR Centrum podpory BB 35,23   nájom 05/2016
201605 216141 7225   Ministerstvo vnútra, Pribinova 40,90   energie, služby 05/2016
201605 216142 2014355600   ČEZ Slovensko, s.r.o. 122,00   el. energia 05/2016
201605 216143 8400525   Spoločenstvo vlastníkov bytov 184,84   energie, služby 05/2016
201605 216144 1016600545   OBEC.ÚRAD SANTOVKA 477,73   daň z nehnuteľnosti za rok 2016
201605 916011 1613686244   Piano Media, s.r.o. 29,00   predplatné k sme.sk
201605 916012 1842016   MT Primstav s.r.o. 2000,00   zál. pl. podľa zmluvy o dielo č. 2/2016
201605 1160241 7572037   UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. 18,00   internet 05/2016
201605 1160242 901561605   GAYA,s,r,o, 120,00   služby 05/2016
201605 1160243 10160475   FORK, s.r.o. 755,70   publikácia Krv z kalicha
201605 1160244 42016   PhDr. Emil Semanco-EMCO 900,00   redigovanie SNN č. 14-17/2016
201605 1160245 26302984   SOFTIP 314,28   podpora APV 04/2016
201605 1160246 10160498   FORK, s.r.o. 424,80   Kultúra slova 02/2016
201605 1160247 3304240416   Slovakia Online s.r.o. 96,00   monitoring 04/2016
201605 1160248 7468590248   ZSE Energia, Čulenova 6, BA 14,53   el. energia 05/2016
201605 1160249 7468577696   ZSE Energia, Čulenova 6, BA 117,23   el. energia 05/2016
201605 1160250 7468577695   ZSE Energia, Čulenova 6, BA 51,91   el. energia 05/2016
201605 1160251 7468589434   ZSE Energia, Čulenova 6, BA 37,76   el. energia 05/2016
201605 1160252 7468577694   ZSE Energia, Čulenova 6, BA 87,78   el. energia 05/2016
201605 1160253 1021601248   Brantner Fatra s.r.o 211,26   prenájom veľkokapacitného kontajnera
201605 1160254 4316028976   BENESTRA, s.r.o. 13,40   internet 06/2016
201605 1160255 1123701604   COFELY – LMT 23,65   teplo 04/2016
201605 1160256 2016004   Smolec Maroš 1450,00   riadenie redakcie SNN 04/2016
201605 1160257 2016070   Cirkevný zbor ECAV na Slovensk 300,00   nájom 05/2016
201605 1160258 1605920   free-zona s.r.o. 26,00   internet 05/2016
201605 1160259 9000926604   Slovenská pošta a.s. 2731,07   poštovné SNN 04/2016
201605 1160260 4504190416   Martinská teplárenská,a.s. 60,65   teplo 04/2016
201605 1160261 4503110416   Martinská teplárenská,a.s. -172,44   teplo 04/2016
201605 1160262 16006   Unico Martin s.r.o. 4837,49   nájom II. Q. 2016 + doplatok 7.-31.3.2016
201605 1160263 16007   Unico Martin s.r.o. 2252,24   energie II. Q. 2016
201605 1160264 7121159668   ZSE Energia, Čulenova 6, BA 263,57   el. energia nedop. 1.1.-18.4.2016 + úrok z omeš.
201605 1160265 201601694   MIP s.r.o. 435,24   tonery
201605 1160266 116053281   LE CHEQUE DEJEUNER 5382,53   stravné lístky
201605 1160267 1602377   Vydavateľstvo Matice, s.r.o. 2967,04   refundácia SNN 14-18/2016
201605 1160268 1161100396   Neografia,a.s. 466,44   Slovenské pohľady 05/2016
201605 1160269 8670029598   Západoslovenská vodárenská 13,92   vodné, stočné 04/2016
201605 1160270 9000930774   Slovenská pošta a.s. 829,45   poštovné 04/2016
201605 1160271 2016109   Bukovinský a Chlipala, s.r.o. 300,00   právne služby 04/2016
201605 1160272 201612   Alexander Račkovič-XDIMENSION 800,00   DTP spracovanie SNN 04/2016
201605 1160273 5161600422   Bytový podnik mesta Košice, s. 14,34   el. energia 04/2016
201605 1160274 5161600409   Bytový podnik mesta Košice, s. 46,82   teplo 04/2016
201605 1160275 6105501250   MOUNFIELD SK 1684,00   kosačka, krovinorez
201605 1160276 11495090   Orange Slovensko a.s 914,03   mobilné poplatky 05-06/2016
201605 1160277 1161100430   Neografia,a.s. 4522,94   publikácia – Pravidlá slov. výslovnosti
201605 1160278 201606   DOBRÉ ZVYKY 540,00   zostrihanie, ozvuč. a dod. videofilmov
201605 1160279 3841600404   Mesto Poprad 83,47   služby 05/2016
201605 1160280 10160553   FORK, s.r.o. 600,00   grafické spracovanie a tlač
201605 1160281 16010004   HS stav s.r.o. 185,52   odstránenie havarijného stavu
201605 1160282 160132   Školiace stred. – L+L, s.r.o. 504,90   preprava FS Podpoľanec
201605 1160283 201625   NEXMA, s.r.o. 136,00   osobná preprava
201605 1160284 2015915   Sigma limited s.r.o. 826,80   krátkodobý prenájom priestorov
201605 1160285 52016   KAFA-STAV 696,30   rekonštrukčné práce
201605 1160286 222016   UNICOLL, s.r.o. 264,00   poskytnuté obedy
201605 1160287 216000030   autoKOMPLEX MARTIN s.r.o. 123,98   oprava KIA CEED MT993CL
201605 1160288 2016080   AUDIT ALLIANCE, s.r.o. 250,00   konzultácie a poradenstvo
201605 1160289 11144   Jozef Foľta FOIL 691,20   autobusová preprava
201605 1160290 201601936   MIP s.r.o. 341,08   tonery
201605 1160291 416001809   PAPERA s.r.o. 168,52   kancelárske potreby
201605 1160292 5141600197   Bytový podnik mesta Košice, s. 26,00   vodné stočné, služby 2015
201605 1160293 62016   KAFA-STAV 642,00   rekonštrukčné práce
201605 1160294 36317692   Turčianska vodárenská 230,12   vodné, stočné 02/2016 – 05/2016
201605 1160295 20160531   Súkr.autoškola 168,00   školenie vodičov
201605 1160296 16030   TOMITOUR, s.r.o. 705,42   preprava osôb
201605 1160297 160125021   Slov.autobusov 805,00   preprava osôb
201605 1160298 10160614   FORK, s.r.o. 620,40   publikácia Asi zo mňa nikdy nebude….
201605 1160299 8162015   BARDBYT,s.r.o. Bardejov -66,71   teplo za rok 2015
201605 1160300 216016   Dušan Gildein – SOGI 850,00   preprava osôb
201605 1160301 36317949   Turčianska vodárenská 118,31   vodné, stočné 02/2016 – 05/2016
2016-07-12T22:06:00+00:0012 júla 2016 |
X