Faktúry 05-2017


/Faktúry 05-2017
Druh Účtovné obdobie Interné číslo Dodávateľské číslo faktúry  Obchodný partner Suma celkom €  predmet faktúry Dátum prijatia Dátum splatnosti
ZDF 201705 917018 22017 Tomáš Polonský 1400,00 busta A.Ľ. Radlinského 16.05.2017 15.05.2017
ZDF 201705 917019 1720100073 Petit Press a.s. 29,00 ročné predplatné sme.sk 23.05.2017 01.06.2017
ZDF 201705 917020 84147243 Poradca, s.r.o. 29,40 predplatné Poradca 2018 23.05.2017 25.05.2017
ZF1 201705 517001 171119 PVO s.r.o. 32,06 masky papierové 17.05.2017 22.05.2017
POK 201705 217094 6570447063 KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. 154,69 havarijné poistenie MV MT445DC 05.05.2017 01.07.2017
POK 201705 217095 1012700342 OBEC.ÚRAD SANTOVKA 477,73 daň z nehnuteľnosti 2017 05.05.2017 31.05.2017
POK 201705 217096 1100580117 Mesto Štúrovo 235,37 daň z nehnuteľnosti 2017 11.05.2017 31.05.2017
POK 201705 217097 2730230390 H – PROBYT 783,42 energie, služby 05/17 15.05.2017 21.05.2017
POK 201705 217098 2730180220 H – PROBYT 293,46 energie, služby 05/17 15.05.2017 21.05.2017
POK 201705 217099 2730180200 H – PROBYT 45,71 energie, služby 05/17 15.05.2017 21.05.2017
POK 201705 217100 179027 MOMS 215,00 nájom, energie, internet 06/17 15.05.2017 21.05.2017
POK 201705 217101 1790275 Technické služby mesta Rožňava 216,99 nájom, energie 05/17 15.05.2017 21.05.2017
POK 201705 217102 22017 Prvá teplárenská, a.s. Holič 52,61 nájom, energie 05/17 15.05.2017 21.05.2017
POK 201705 217103 6160106017 Bytový podnik mesta Košice, s. 279,19 nájom, energie, služby 05/17 15.05.2017 21.05.2017
POK 201705 217104 2322400001 Mesto Snina 265,62 energie, služby 05/17 15.05.2017 21.05.2017
POK 201705 217105 7225 MV SR Centrum podpory BB 35,23 nájom 05/17 15.05.2017 21.05.2017
POK 201705 217106 7225 Ministerstvo vnútra, Pribinova 40,90 energie, služby 05/17 15.05.2017 21.05.2017
POK 201705 217107 112371705 COFELY – LMT 96,01 teplo 05/17 15.05.2017 21.05.2017
POK 201705 217108 136995 PREŠOV REAL s.r.o. 55,20 energie, služby 05/17 15.05.2017 21.05.2017
POK 201705 217109 364766335 BARDBYT,s.r.o. Bardejov 52,38 nájom, energie, služby 05/17 15.05.2017 21.05.2017
POK 201705 217110 6210138500 Stredoslovenská ener 602,00 el. energia 05/17 15.05.2017 21.05.2017
POK 201705 217111 3506116000 Stredoslovenská ener 317,00 plyn 05/17 15.05.2017 21.05.2017
POK 201705 217112 6318203600 Stredoslovenská ener 23,00 el. energia 05/17 15.05.2017 21.05.2017
POK 201705 217113 6212123500 Stredoslovenská ener 60,00 el. energia 05/17 15.05.2017 21.05.2017
POK 201705 217114 6212122500 Stredoslovenská ener 36,00 el. energia 05/17 15.05.2017 21.05.2017
POK 201705 217115 6211104700 Stredoslovenská ener 30,00 el. energia 05/17 15.05.2017 21.05.2017
POK 201705 217116 605880375 Stredoslovenská ener 39,00 el. energia 05/17 15.05.2017 21.05.2017
POK 201705 217117 8400525 Spoločenstvo vlastníkov bytov 184,84 energie, služby 05/17 15.05.2017 21.05.2017
POK 201705 217118 511061500 ALLIANZ POISŤOVŇA 135,42 poistenie zodpovednosti za škodu 23.05.2017 21.06.2017
POK 201705 217119 511061514 ALLIANZ POISŤOVŇA 685,79 poistenie budov 23.05.2017 21.06.2017
POK 201705 217120 5100633217 Spoločný stavebný úrad Komárno 30,00 poplatok – ohlasovacia povinnosť 24.05.2017 03.06.2017
FT1 201705 1170218 901561705 GAYA,s,r,o, 120,00 internet 05/17 03.05.2017 15.05.2017
FT1 201705 1170219 27302948 SOFTIP 332,74 podpora APV 04/17 03.05.2017 17.05.2017
FT1 201705 1170220 125745712 Renáta Hrobová STEPS NITRA 85,92 čistič okien KARCHER 04.05.2017 12.05.2017
FT1 201705 1170221 2017004 Smolec Maroš – mrs 1450,00 riadenie redakcie SNN 04/17 04.05.2017 12.05.2017
FT1 201705 1170222 17054 Unico Martin s.r.o. 2367,74 energie 2. Q. 2017 04.05.2017 16.05.2017
FT1 201705 1170223 7572037 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. 18,00 internet 05/17 04.05.2017 15.05.2017
FT1 201705 1170224 7459080904 ZSE Energia, Čulenova 6, BA 33,80 el. energia 05/17 04.05.2017 16.05.2017
FT1 201705 1170225 7459080903 ZSE Energia, Čulenova 6, BA 60,89 el. energia 05/17 04.05.2017 16.05.2017
FT1 201705 1170226 7459080905 ZSE Energia, Čulenova 6, BA 98,79 el. energia 05/17 04.05.2017 16.05.2017
FT1 201705 1170227 42017 PhDr. Emil Semanco-EMCO 1000,00 redigovanie SNN 04/17 09.05.2017 15.05.2017
FT1 201705 1170228 4504190417 Martinská teplárenská,a.s. 1739,02 teplo 04/17 09.05.2017 16.05.2017
FT1 201705 1170229 4503110417 Martinská teplárenská,a.s. 493,90 teplo 04/17 09.05.2017 16.05.2017
FT1 201705 1170230 7459091354 ZSE Energia, Čulenova 6, BA 23,90 el. energia 05/17 09.05.2017 16.05.2017
FT1 201705 1170231 7459092013 ZSE Energia, Čulenova 6, BA 8,71 el. energia 05/17 09.05.2017 16.05.2017
FT1 201705 1170232 20170587 Slovakia Online s.r.o. 96,00 monitoring 04/17 09.05.2017 20.05.2017
FT1 201705 1170233 3017918238 DOXX – Stravné lístky 5470,04 stravné lístky 10.05.2017 04.06.2017
FT1 201705 1170234 170253 Signo, s.r.o. 68,28 stolový stojan, vlajka 10.05.2017 03.05.2017
FT1 201705 1170235 702002565 ABEL 371,11 tonery 11.05.2017 19.05.2017
FT1 201705 1170236 172547 Vydavateľstvo Matice, s.r.o. 588,00 refundácia Orol Tatranský 03/17 11.05.2017 15.05.2017
FT1 201705 1170237 172546 Vydavateľstvo Matice, s.r.o. 2931,70 refundácia SNN 14-18/17 11.05.2017 15.05.2017
FT1 201705 1170238 21731 autoKOMPLEX MARTIN s.r.o. 58,00 pneuservisné služby 12.05.2017 16.05.2017
FT1 201705 1170239 8770049666 Západoslovenská vodárenská 4,64 vodné, stočné 04/17 12.05.2017 19.05.2017
FT1 201705 1170240 152545 free-zona s.r.o. 26,00 internet 05/17 12.05.2017 20.05.2017
FT1 201705 1170241 9001023086 Slovenská pošta a.s. 965,10 poštovné 04/17 12.05.2017 22.05.2017
FT1 201705 1170242 9001021740 Slovenská pošta a.s. 2332,13 poštovné SNN 04/17 12.05.2017 24.05.2017
FT1 201705 1170243 2017106 Bukovinský a Chlipala, s.r.o. 301,98 právne služby 04/17 12.05.2017 16.05.2017
FT1 201705 1170244 1171100309 Neografia,a.s. 471,90 Slovenské pohľady 05/17 12.05.2017 23.05.2017
FT1 201705 1170245 331700296 SAD Dunajská Streda a.s. 175,00 preprava osôb 12.05.2017 08.05.2017
FT1 201705 1170246 22017 CHORUS SERAPHICUS 300,00 vystúpenie zboru 12.05.2017 11.05.2017
FT1 201705 1170247 2017001 ANTRADE s.r.o. 3037,20 prenájom a ozvučenie pódia 12.05.2017 26.04.2017
FT1 201705 1170248 4317025526 BENESTRA, s.r.o. 13,40 internet 06/17 12.05.2017 18.05.2017
FT1 201705 1170249 1123701704 COFELY – LMT 105,13 teplo 04/17 16.05.2017 25.05.2017
FT1 201705 1170250 3841700442 Mesto Poprad 2,79 energie 2016 16.05.2017 25.05.2017
FT1 201705 1170251 2017060 Cirkevný zbor ECAV na Slovensk 200,00 nájom 05/17 16.05.2017 17.05.2017
FT1 201705 1170252 2017013 Alexander Račkovič-XDIMENSION 800,00 DTP spracovanie SNN 04/17 16.05.2017 14.05.2017
FT1 201705 1170253 201703 DOBRÉ ZVYKY 540,00 zostrihanie, ozvučenie a dodanie videofilmov 16.05.2017 20.05.2017
FT1 201705 1170255 217010627 PAPERA s.r.o. 511,27 kancelárske a čistiace potreby 18.05.2017 05.06.2017
FT1 201705 1170256 3841700479 Mesto Poprad 83,47 služby 05/2017 19.05.2017 30.05.2017
FT1 201705 1170257 17053 Unico Martin s.r.o. 5170,99 nájom 2. Q. 2017 + dofaktúrovanie 03/17 23.05.2017 16.05.2017
FT1 201705 1170258 10170655 FORK, s.r.o. 398,76 grafické spracovanie a tlač 23.05.2017 01.06.2017
FT1 201705 1170259 20175161 Jozef Gabulya – GoComp 109,80 tlač pozvánok 23.05.2017 02.06.2017
FT1 201705 1170260 1017022 Ján Čuporák – AUTOBUS. DOPRAVA 804,00 preprava osôb 23.05.2017 04.05.2017
FT1 201705 1170261 170002 OZ B-S 13 / Stoh 1500,00 príprava a realizácia vystúpenia 23.05.2017 19.04.2017
FT1 201705 1170262 37317 Coffee Vending, s.r.o. 4991,04 organizačné zabezpečenie 23.05.2017 29.04.2017
FT1 201705 1170263 201700001 Mgr. Veronika Danišová 2413,03 zabezpečenie hľadiska 23.05.2017 10.05.2017
FT1 201705 1170264 11495090 Orange Slovensko a.s 892,04 mobilné poplatky 05/17-06/17 25.05.2017 05.06.2017
FT1 201705 1170265 201704 DOBRÉ ZVYKY 540,00 zostrihanie, ozvučenie a dodanie videofilmov 25.05.2017 02.06.2017
FT1 201705 1170266 145817 Millennium Travel, s.r.o. 1248,00 letenky 25.05.2017 24.05.2017
FT1 201705 1170267 1020170587 COPYTECH, s.r.o. 192,00 CANON i-SENSYS 26.05.2017 06.06.2017
FT1 201705 1170268 1723505986 ELIT SLOVAKIA s.r.o. 208,27 pneumatiky letné Fabia, Kia 26.05.2017 09.06.2017
FT1 201705 1170269 1172017 Práčovňa – Manglovňa 136,28 posteľná bielizeň RZ Santovka 26.05.2017 04.06.2017
FT1 201705 1170270 217101073 ALEXA s.r.o. 376,68 oprava kopírky CANON 29.05.2017 26.05.2017
FT1 201705 1170271 701949 Zdenka Lacková s.r.o. 66,00 občerstvenie 29.05.2017 07.06.2017
FT1 201705 1170272 3170002529 UK JLFUK Martin 248,00 občerstvenie 29.05.2017 08.06.2017
FT1 201705 1170273 2177300999 BRENO s.r.o. 86,27 koberec 30.05.2017 12.06.2017
FT1 201705 1170274 20170059 VECO – Mont s.r.o. 163,20 prenájom pivných setov 30.05.2017 09.05.2017
FT1 201705 1170275 562017 JUDr. Alexandra Vrlíková,notár 2640,00 notársky úkon 30.05.2017 29.06.2017
FT1 201705 1170276 8162016 BARDBYT,s.r.o. Bardejov -70,60 energie, služby 2016 31.05.2017 30.07.2017
FT1 201705 1170277 136916 PREŠOV REAL s.r.o. 87,46 nájom, energie, služby 2016 31.05.2017 10.06.2017
FT1 201705 1170278 84147243 Poradca, s.r.o. 58,80 predplatné Poradca 2018 – ZDF 917020 31.05.2017 27.10.2017
 ZDF  201705  917017  1117053534  REMOS, s.r.o.  54,37  teleskop. stojanček  04.05.2017 03.05207

 

2017-07-03T11:17:11+00:003 júla 2017 |
X