Faktúry 06-2016


/Faktúry 06-2016
Účtovné obdobie Interné číslo Dodávateľské číslo faktúry Obchodný partner Suma celkom € Predmet faktúry
201606 216145 1632   HANDELSBANKEN s.r.o. 56,00   kancelárska kľakacia stolička
201606 216146 159554021   Alza.cz a.s. 557,94   Hotebook HP 250 G4 + office balík
201606 216147 159733097   Alza.cz a.s. 322,90   Hotebook HP 250 G4
201606 216148 6570447063   KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. 165,57   havarijné poistenie MV
201606 216149 6551039670   KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. 106,73   zodpoved. za škodu prevádzkou MV
201606 216150 1790276   Technické služby mesta Rožňava 216,99   nájom, energie 06/2016
201606 216151 364766336   BARDBYT,s.r.o. Bardejov 52,38   nájom, energie, služby 06/2016
201606 216152 122016   Prvá teplárenská, a.s. Holič 50,11   nájom, energie 06/2016
201606 216153 179027   MOMS 215,00   nájom, energie, internet 07/2016
201606 216154 610104366   Bytový podnik mesta Košice, s. 300,30   nájom, energie, služby 06/2016
201606 216155 112371606   COFELY – LMT 86,51   teplo 06/2016
201606 216156 136996   PREŠOV REAL s.r.o. 55,20   energie, služby 06/2016
201606 216157 136996   PREŠOV REAL s.r.o. 24,28   nájom 06/2016
201606 216158 2730180200   H – PROBYT 45,71   energie, služby 06/2016
201606 216159 2730180220   H – PROBYT 293,46   energie, služby 06/2016
201606 216160 2730230390   H – PROBYT 783,42   energie, služby 06/2016
201606 216161 6210138500   Stredoslovenská ener 627,00   el. energia 06/2016
201606 216162 3506116000   Stredoslovenská ener 317,00   el. energia 06/2016
201606 216163 6318203600   Stredoslovenská ener 24,00   el. energia 06/2016
201606 216164 6212123500   Stredoslovenská ener 60,00   el. energia 06/2016
201606 216165 6212122500   Stredoslovenská ener 36,00   el. energia 06/2016
201606 216166 6211104700   Stredoslovenská ener 30,00   el. energia 06/2016
201606 216167 2322400001   Mesto Snina 265,62   energie, služby 06/2016
201606 216168 7226   MV SR Centrum podpory BB 35,23   nájom 06/2016
201606 216169 7226   Ministerstvo vnútra, Pribinova 40,90   energie, služby 06/2016
201606 216170 2014355600   ČEZ Slovensko, s.r.o. 122,00   el. energia 06/2016
201606 216171 605880376   Stredoslovenská ener 39,00   el. energia 06/2016
201606 216172 8400526   Spoločenstvo vlastníkov bytov 184,84   energie, služby 06/2016
201606 216173 2730180220   H – PROBYT -930,65   energie, služby
201606 216174 2730230390   H – PROBYT -1095,92   energie, služby
201606 916013 12016   Škola v prírode Detský raj 6000,00   medzinárodný letný tábor
201606 916014 84128253   Poradca, s.r.o. 29,40   Poradca 2017
201606 916015 14081578   OTIDEA s.r.o. 96,00   školenie
201606 916016 32016   Tomáš Polonský 1400,00   busta Štefana Furdeka
201606 916017 22016   Marek Astaloš MALOCK 1400,00   materiál
201606 1160302 136915   PREŠOV REAL s.r.o. 116,59   energie, služby za rok 2015
201606 1160303 82016   KAFA-STAV 89,00   odstránenie poruchy
201606 1160304 701160368   SAD Prievidza a.s. 610,00   preprava osôb
201606 1160305 2016055   ATM Group, s.r.o. 480,00   preprava osôb
201606 1160306 201697   S.P. Milan Štrbko 564,00   preprava osôb
201606 1160307 26303304   SOFTIP 314,28   podpora APV 05/2016
201606 1160308 7572037   UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. 18,00   internet 06/2016
201606 1160309 1332016   Slovenský Červen. kríž 230,00   zdravotná služba
201606 1160310 3841600480   Mesto Poprad 63,02   prevádzkové náklady za rok 2015
201606 1160311 52016   PhDr. Emil Semanco-EMCO 900,00   redigovanie SNN č. 18-21/2016
201606 1160312 116   DHZ Devín 180,00   asistenčné služby
201606 1160313 20160774   Slovakia Online s.r.o. 96,00   monitoring 05/2016
201606 1160314 7458741251   ZSE Energia, Čulenova 6, BA 51,91   el. energia 06/2016
201606 1160315 7429162404   ZSE Energia, Čulenova 6, BA 14,53   el. energia 06/2016
201606 1160316 7458741252   ZSE Energia, Čulenova 6, BA 117,23   el. energia 06/2016
201606 1160317 7429161610   ZSE Energia, Čulenova 6, BA 37,76   el. energia 06/2016
201606 1160318 7458741250   ZSE Energia, Čulenova 6, BA 87,78   el. energia 06/2016
201606 1160319 4316036128   BENESTRA, s.r.o. 13,40   internet 07/2016
201606 1160320 2016082   Cirkevný zbor ECAV na Slovensk 300,00   nájom 06/2016
201606 1160321 2016005   Smolec Maroš 1450,00   riadenie redakcie SNN 05/2016
201606 1160322 16003   Lašut Michal 1500,00   tlačové podklady
201606 1160323 10151039   ALFAPRINT 182,00   plagát Slov. pohľady v kontinuite dejín
201606 1160324 1018154   RENGL, Slovensko s.r.o. 194,40   plagátová kampaň Slovesná jar 2016
201606 1160325 216011581   PAPERA s.r.o. 569,63   kancelárske a čistiace potreby
201606 1160326 5141600280   Bytový podnik mesta Košice, s. 32,20   teplo za rok 2015
201606 1160327 901561606   GAYA,s,r,o, 120,00   služby 06/2016
201606 1160328 4504190516   Martinská teplárenská,a.s. 305,44   teplo 05/2016
201606 1160329 4503110516   Martinská teplárenská,a.s. 165,27   teplo 05/2016
201606 1160330 1607404   free-zona s.r.o. 26,00   internet 06/2016
201606 1160331 2016141   Bukovinský a Chlipala, s.r.o. 300,00   právne služby 05/2016
201606 1160332 201607   DOBRÉ ZVYKY 540,00   zostrihanie, ozvuč. a dod. videofilmov
201606 1160333 2016196   PENZION Čierna pani 101,00   ubytovanie
201606 1160334 2016160   Biblická škola 160,00   prenájom priestorov, ozvučenie
201606 1160335 1602717   Vydavateľstvo Matice, s.r.o. 1140,00   refundácia Orol tatranský 04-05/2016
201606 1160336 1602716   Vydavateľstvo Matice, s.r.o. 588,00   refundácia Orol tatranský 03/2016
201606 1160337 1602719   Vydavateľstvo Matice, s.r.o. 2788,15   refundácia SNN 19-22/2016
201606 1160338 2016070   FRESH a FRIED SLOVAKIA, s.r.o. 120,00   občerstvenie Výbor MS
201606 1160339 16000870   D & D International Slovakia 336,00   brožúra Svätoplukovo kráľovstvo ožíva
201606 1160340 416381   EMBA Trade 100,00   fotoarchív – obálky
201606 1160341 1123701605   COFELY – LMT 90,97   teplo 05/2016
201606 1160342 36320076   Turčianska vodárenská 103,10   vodné, stočné 11/2015 – 05/2016
201606 1160343 1161100492   Neografia,a.s. 464,88   Slovenské pohľady 06/2016
201606 1160344 9000938754   Slovenská pošta a.s. 816,80   poštovné 05/2016
201606 1160345 9000935094   Slovenská pošta a.s. 2747,40   poštovné SNN 05/2016
201606 1160346 160834   Signo, s.r.o. 242,40   zástavy, vlajky
201606 1160347 201602178   MIP s.r.o. 160,33   tonery
201606 1160348 5141600358   Bytový podnik mesta Košice, s. -27,05   energie, služby 2015
201606 1160349 20160012   Ján Thomka 118,00   ubytovanie
201606 1160350 1630202945   Petit Press a.s. 80,00   inzercia
201606 1160351 116063449   LE CHEQUE DEJEUNER 5187,65   stravné lístky
201606 1160352 6201603   HANDELSBANKEN s.r.o. 0,00   kancel. kľakacia stolička – POK 216145
201606 1160353 20160062   Roman Wyka – Sevn 204,00   doprava
201606 1160354 201614   Alexander Račkovič-XDIMENSION 800,00   DTP spracovanie SNN 05/2016
201606 1160355 3841600557   Mesto Poprad 83,47   služby 06/2016
201606 1160356     neobsadené číslo 0,00    
201606 1160357 5216074754   Alza.cz a.s. 0,00   Notebook HP 250 G4 – POK 216146
201606 1160358 116066637   LE CHEQUE DEJEUNER 154,55   stravné lístky
201606 1160359 160035   Peter Paulík PP – PLUS 175,68   preprava
201606 1160360 5616   SAD Humenné, a.s. OZ Vranov n/ 150,00   preprava
201606 1160361 160078   Branislav SLIVA – SLIVTOUR 120,00   preprava
201606 1160362 10160003   JANAH s.r.o. 300,00   zabezpečenie programu
201606 1160363 10160168   MAGISTER – Prešov, spol. s r.o 60,00   obedy
201606 1160364 2242016   SOŠ obchodu a služieb 263,46   obedy
201606 1160365 10160729   FORK, s.r.o. 424,80   Kultúra slova 03/2016
201606 1160366 11495090   Orange Slovensko a.s 841,42   mobilné poplatky 06-07/2016
201606 1160367 5216081139   Alza.cz a.s. 0,00   Hotebook HP 250 G4 – POK 216147
201606 1160368 216013135   PAPERA s.r.o. 76,24   kancelárske a čistiace potreby
201606 1160369 201606092   KLEMPO-DERATEX, s.r.o. 447,10   kominárske práce
201606 1160370 52016   Mária Mišáková – MIŠEL PLUS 224,16   revízia EZS
201606 1160371 62016   Mária Mišáková – MIŠEL PLUS 368,40   revízia EZS
201606 1160372 10160003   Kozol Martin 290,00   oprava závlahového systému
201606 1160373 1000116187   Tlačová agentúra SR 36,00   fotografia pre magazín Slovensko
201606 1160374 1021601930   Brantner Fatra s.r.o 94,91   dodanie VKK
201606 1160375 160063   Microitem v.o.s. 140,76   webhosting 7/2016 – 7/2017
2016-07-12T22:55:18+00:0012 júla 2016 |
X