Faktúry 07-2017


/Faktúry 07-2017
Druh Účtovné obdobie Interné číslo Dodávateľské číslo faktúry Obchodný partner Suma celkom € Predmet faktúry Dátum prijatia Dátum splatnosti
   
ZDF 201707 917025 3117300163 JOHNNY SERVIS s.r.o. 144,00 prenájom mobilných WC 04.07.2017 17.07.2017
ZDF 201707 917026 3602017 MT Primstav s.r.o. 1850,00 výmena okien 20.07.2017 27.07.2017
ZDF 201707 917027 168038287 Alza.cz a.s. 156,50 komponenty na opravu PC 31.07.2017 10.08.2017
POK 201707 217148 2730180200 H – PROBYT 45,71 energie, služby 07/17 03.07.2017 13.07.2017
POK 201707 217149 2730180220 H – PROBYT 293,46 energie, služby 07/17 03.07.2017 13.07.2017
POK 201707 217150 2730230390 H – PROBYT 783,42 energie, služby 07/17 03.07.2017 13.07.2017
POK 201707 217151 112371707 COFELY – LMT 82,10 teplo 07/17 03.07.2017 13.07.2017
POK 201707 217152 13699 PREŠOV REAL s.r.o. 24,28 nájom 07/17 03.07.2017 13.07.2017
POK 201707 217153 136997 PREŠOV REAL s.r.o. 55,20 energie, služby 07/17 03.07.2017 13.07.2017
POK 201707 217154 364766337 BARDBYT,s.r.o. Bardejov 52,38 nájom, energie, služby 07/17 03.07.2017 13.07.2017
POK 201707 217155 22017 Prvá teplárenská, a.s. Holič 52,61 nájom, energie 07/17 03.07.2017 13.07.2017
POK 201707 217156 6160106017 Bytový podnik mesta Košice, s. 279,19 nájom, energie, služby 07/17 03.07.2017 13.07.2017
POK 201707 217157 7227 MV SR Centrum podpory BB 35,23 nájom 07/17 03.07.2017 13.07.2017
POK 201707 217158 7227 Ministerstvo vnútra, Pribinova 40,90 energie, služby 07/17 03.07.2017 13.07.2017
POK 201707 217159 2322400001 Mesto Snina 265,62 energie, služby 07/17 03.07.2017 13.07.2017
POK 201707 217160 1790277 Technické služby mesta Rožňava 216,99 nájom, energie 07/17 03.07.2017 13.07.2017
POK 201707 217161 179027 MOMS 215,00 nájom, energie, internet 08/17 03.07.2017 13.07.2017
POK 201707 217162 6210138500 Stredoslovenská ener 602,00 el. energia 07/17 03.07.2017 13.07.2017
POK 201707 217163 3506116000 Stredoslovenská ener 317,00 plyn 07/17 03.07.2017 13.07.2017
POK 201707 217164 6212122500 Stredoslovenská ener 36,00 el. energia 07/17 03.07.2017 13.07.2017
POK 201707 217165 6212123500 Stredoslovenská ener 60,00 el. energia 07/17 03.07.2017 13.07.2017
POK 201707 217166 6318203600 Stredoslovenská ener 23,00 el. energia 07/17 03.07.2017 13.07.2017
POK 201707 217167 6211104700 Stredoslovenská ener 30,00 el. energia 07/17 03.07.2017 13.07.2017
POK 201707 217168 605880377 Stredoslovenská ener 39,00 el. energia 07/17 03.07.2017 13.07.2017
POK 201707 217169 844005267 Spoločenstvo vlastníkov bytov 369,68 energie, služby 06,07/17 03.07.2017 13.07.2017
POK 201707 217170 8800179027 RTVS,s.r.o. 477,96 koncesionársky poplatok 07-12/17 03.07.2017 13.07.2017
FT1 201707 1170348 2017006 Smolec Maroš – mrs 1450,00 riadenie redakcie SNN 06/17 03.07.2017 21.07.2017
FT1 201707 1170349 220170361 Tlačiareň P+M, Turany 688,16 publikácia – 70. výročie návratu dolnozemských … 03.07.2017 10.07.2017
FT1 201707 1170350 1730203308 Petit Press a.s. 149,80 uverejnenie programu Slovesná Jar 2017 03.07.2017 14.06.2017
FT1 201707 1170351 901561707 GAYA,s,r,o, 120,00 internet 07/17 04.07.2017 15.07.2017
FT1 201707 1170352 7572037 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. 38,97 internet 07/17 04.07.2017 15.07.2017
FT1 201707 1170353 173186 Vydavateľstvo Matice, s.r.o. 2680,10 refundácia SNN 23-23/17, plagát 04.07.2017 14.07.2017
FT1 201707 1170354 27303522 SOFTIP 332,74 podpora APV 06/17 04.07.2017 18.07.2017
FT1 201707 1170355 37200253 SOFTIP 288,00 školenie IMA – ZDF 917023 04.07.2017 18.07.2017
FT1 201707 1170356 170026 Drevomax K+K s.r.o. 462,00 oprava lavičiek 06.07.2017 06.07.2017
FT1 201707 1170357 170676 SPOMART,MT 143,40 technik PO 2.Q/17 06.07.2017 14.07.2017
FT1 201707 1170358 102017 OZ RODON Klenovec 520,00 vystúpenie folk. súboru 06.07.2017 12.07.2017
FT1 201707 1170359 17300463 ABC PLYN, spol. s r.o. 500,00 oprava vložkovania komína, preskúšanie 06.07.2017 11.07.2017
FT1 201707 1170360 17300464 ABC PLYN, spol. s r.o. 276,51 oprava plynového kotla 06.07.2017 11.07.2017
FT1 201707 1170361 2017990065 Československá obchodná banka, 219,12 úschova CP 4.Q 2016 17.07.2017 30.01.2017
FT1 201707 1170362 7459163943 ZSE Energia, Čulenova 6, BA 8,71 el. energia 07/17 17.07.2017 17.07.2017
FT1 201707 1170363 7459163299 ZSE Energia, Čulenova 6, BA 23,90 el. energia 07/17 17.07.2017 17.07.2017
FT1 201707 1170364 7459153087 ZSE Energia, Čulenova 6, BA 98,79 el. energia 07/17 17.07.2017 17.07.2017
FT1 201707 1170365 7459153086 ZSE Energia, Čulenova 6, BA 33,80 el. energia 07/17 17.07.2017 17.07.2017
FT1 201707 1170366 1170366 7459153084 ZSE Energia, Čulenova 6, BA 60,89 el. energia 07/17 17.07.2017 17.07.2017
FT1 201707 1170367 20170207 Trenčiansky samosprávny kraj 390,40 nájom, služby 3.Q/17 17.07.2017 17.07.2017
FT1 201707 1170368 170100231 SMM Holíč s.r.o. 92,53 energie 04-06/17 17.07.2017 17.07.2017
FT1 201707 1170369 4504190617 Martinská teplárenská,a.s. 930,89 teplo 06/17 17.07.2017 17.07.2017
FT1 201707 1170370 4503110617 Martinská teplárenská,a.s. 190,10 teplo 06/17 17.07.2017 17.07.2017
FT1 201707 1170371 2017093 Cirkevný zbor ECAV na Slovensk 200,00 nájom 07/17 17.07.2017 17.07.2017
FT1 201707 1170372 2017172 Bukovinský a Chlipala, s.r.o. 307,38 právne služby 06/17 17.07.2017 17.07.2017
FT1 201707 1170373 62017 PhDr. Emil Semanco-EMCO 1000,00 redigovanie SNN 06/17 17.07.2017 17.07.2017
FT1 201707 1170374 1000000005 Martico, s.r.o. 98,60 poplatok RPP 07/17 – 06/18 17.07.2017 18.07.2017
FT1 201707 1170375 62917 zdravotka-PZS 177,00 zdravotný dohľad 04-06/17 17.07.2017 20.07.2017
FT1 201707 1170376 9001040966 Slovenská pošta a.s. 852,15 poštovné 06/17 17.07.2017 23.07.2017
FT1 201707 1170377 9001036340 Slovenská pošta a.s. 3737,96 poštovné SNN 06/17 17.07.2017 20.07.2017
FT1 201707 1170378 8770069380 Západoslovenská vodárenská 2,32 vodné, stočné 06/17 17.07.2017 25.07.2017
FT1 201707 1170379 8750046706 Západoslovenská vodárenská 20,74 vodné, stočné 04-06/17 17.07.2017 24.07.2017
FT1 201707 1170380 6060054791 Ministerstvo vnútra, Pribinova 23,54 energie, služby 2016 17.07.2017 13.07.2017
FT1 201707 1170381 4317035295 BENESTRA, s.r.o. 13,40 internet 08/17 17.07.2017 20.07.2017
FT1 201707 1170382 1702002740 Hagleitner Hygiene Slovensko 118,80 pracie prostriedky 17.07.2017 30.06.2017
FT1 201707 1170383 1123701706 COFELY – LMT 35,20 teplo 06/17 18.07.2017 25.07.2017
FT1 201707 1170384 2017043 Elkotech, s.r.o. 13491,60 montáž bleskozvodu 18.07.2017 31.07.2017
FT1 201707 1170385 21737 autoKOMPLEX MARTIN s.r.o. 125,00 oprava MT274BX, MT566CI 18.07.2017 20.07.2017
FT1 201707 1170386 3304240617 Slovakia Online s.r.o. 96,00 monitoring 06/17 18.07.2017 20.07.2017
FT1 201707 1170387 20170046 PaedDr. Ján Poracký 2321,30 strava a ubytovanie MLT MS – ZDF 917021 18.07.2017 29.07.2017
FT1 201707 1170388 2017016 Andrej Maťovčík 91,10 občerstvenie 18.07.2017 15.07.2017
FT1 201707 1170389 3017926840 DOXX – Stravné lístky 5006,71 stravné lístky 18.07.2017 09.08.2017
FT1 201707 1170390 1171100488 Neografia,a.s. 885,60 Slovenské pohľady 07-08/17 18.07.2017 25.07.2017
FT1 201707 1170391 201700345 Slovenská národná knižnica MT 46,00 fotodokumenty 18.07.2017 28.07.2017
FT1 201707 1170392 2017018 Alexander Račkovič-XDIMENSION 800,00 DTP spracovanie SNN 06/17 18.07.2017 14.07.2017
FT1 201707 1170393 152545 free-zona s.r.o. 26,00 internet 07/17 19.07.2017 15.07.2017
FT1 201707 1170394 3841700694 Mesto Poprad 84,47 nájom, služby 07/17 21.07.2017 28.07.2017
FT1 201707 1170395 1720300275 Petit Press a.s. 29,00 ročné predplatné sme.sk – ZDF 917019 21.07.2017 14.06.2017
FT1 201707 1170396 417002690 PAPERA s.r.o. 377,32 kancelárske a čistiace potreby 24.07.2017 28.07.2017
FT1 201707 1170397 12017 Občianska spoločnosť obce Hru 450,00 vystúpenie FS 24.07.2017 31.07.2017
FT1 201707 1170398 11495090 Orange Slovensko a.s 844,16 mobilné poplatky 07/17-08/17 24.07.2017 05.08.2017
FT1 201707 1170399 1019242 RENGL, Slovensko s.r.o. 135,72 plagátová kampaň Slovesná jar 2017 25.07.2017 16.06.2017
FT1 201707 1170400 17115 THEISZ TRANS s.r.o. 201,60 preprava osôb 26.07.2017 12.09.2017
FT1 201707 1170401 1675492921 Alza.sk s.r.o. 41,46 meteostanica 26.07.2017 14.07.2017
FT1 201707 1170402 1117305201 JOHNNY SERVIS s.r.o. 144,00 prenájom mobilných WC – ZDF 917025 31.07.2017 08.08.2017
FT1 201707 1170403 20171498 HAKOM MT 120,00 prenájom MIS – ZDF 917022 31.07.2017 04.08.2017
FT1 201707 1170404 80170245 EUROBUS, a.s. 300,00 preprava osôb 31.07.2017 07.08.2017
FT1 201707 1170405 1117 Peter Pokorádi 100,00 preprava pódia 31.07.2017 30.07.2017
FT1 201707 1170406 132017 OZ RODON Klenovec 500,00 preprava osôb 31.07.2017 31.07.2017
FT1 201707 1170407 1710300048 LITA, autorská spoločnosť 600,00 licenčná odmena 31.07.2017 10.08.2017

 

2017-09-19T21:30:20+00:0019 septembra 2017 |
X