Faktúry 08-2016


/Faktúry 08-2016
Druh Účtovné obdobie Interné číslo Dodávateľské číslo faktúry Obchodný partner Suma celkom € Predmet faktúry Dátum prijatia Dátum splatnosti Dátum daň. povinnosti
POK 201608 216201 6318203600   Stredoslovenská ener 24,00   el. energia 08/2016 15.08.2016 22.08.2016 12.08.2016
POK 201608 216202 6212123500   Stredoslovenská ener 60,00   el. energia 08/2016 15.08.2016 22.08.2016 12.08.2016
POK 201608 216203 6212122500   Stredoslovenská ener 36,00   el. energia 08/2016 15.08.2016 22.08.2016 12.08.2016
POK 201608 216204 3506116000   Stredoslovenská ener 317,00   el. energia 08/2016 15.08.2016 22.08.2016 12.08.2016
POK 201608 216205 6210138500   Stredoslovenská ener 627,00   el. energia 08/2016 15.08.2016 22.08.2016 12.08.2016
POK 201608 216206 605880378   Stredoslovenská ener 39,00   el. energia 08/2016 15.08.2016 22.08.2016 12.08.2016
POK 201608 216207 8400528   Spoločenstvo vlastníkov bytov 184,84   energie, služby 08/2016 15.08.2016 22.08.2016 12.08.2016
POK 201608 216208 2014355600   ČEZ Slovensko, s.r.o. 122,00   el. energia 08/2016 15.08.2016 22.08.2016 12.08.2016
POK 201608 216209 7228   Ministerstvo vnútra, Pribinova 40,90   energie, služby 08/2016 15.08.2016 22.08.2016 12.08.2016
POK 201608 216210 7228   MV SR Centrum podpory BB 35,23   nájom 08/2016 15.08.2016 22.08.2016 12.08.2016
POK 201608 216211 2322400001   Mesto Snina 265,62   energie, služby 08/2016 15.08.2016 22.08.2016 12.08.2016
POK 201608 216212 179027   MOMS 215,00   nájom, energie, internet 09/2016 15.08.2016 22.08.2016 12.08.2016
POK 201608 216213 2730230390   H – PROBYT 783,42   energie, služby 08/2016 15.08.2016 22.08.2016 12.08.2016
POK 201608 216214 2730180220   H – PROBYT 293,46   energie, služby 08/2016 15.08.2016 22.08.2016 12.08.2016
POK 201608 216215 2730180200   H – PROBYT 45,71   energie, služby 08/2016 15.08.2016 22.08.2016 12.08.2016
POK 201608 216216 1790278   Technické služby mesta Rožňava 216,99   nájom, energie 08/2016 15.08.2016 22.08.2016 12.08.2016
POK 201608 216217 364766338   BARDBYT,s.r.o. Bardejov 52,38   nájom, energie, služby 08/2016 15.08.2016 22.08.2016 12.08.2016
POK 201608 216218 122016   Prvá teplárenská, a.s. Holič 50,11   nájom, energie 08/2016 15.08.2016 22.08.2016 12.08.2016
POK 201608 216219 610104368   Bytový podnik mesta Košice, s. 300,30   nájom, energie, služby 08/2016 15.08.2016 22.08.2016 12.08.2016
POK 201608 216220 136998   PREŠOV REAL s.r.o. 24,28   nájom 08/2016 15.08.2016 22.08.2016 12.08.2016
POK 201608 216221 136998   PREŠOV REAL s.r.o. 55,20   energie, služby 08/2016 15.08.2016 22.08.2016 12.08.2016
POK 201608 216222 112371608   COFELY – LMT 86,51   teplo 08/2016 15.08.2016 22.08.2016 12.08.2016
POK 201608 216223 6211104700   Stredoslovenská ener 30,00   el. energia 08/2016 15.08.2016 22.08.2016 12.08.2016
POK 201608 216224 120203132   Mesto Žilina 76,50   úrok z omeškania na dani z nehnuteľ. 16.08.2016 18.08.2016 15.08.2016
POK 201608 216225 511061500   ALLIANZ POISŤOVŇA 135,42   poistenie zodpovednosti za škodu 22.08.2016 21.09.2016 22.08.2016
POK 201608 216226 511061496   ALLIANZ POISŤOVŇA 206,87   poistenie hnuteľného majetku 22.08.2016 21.09.2016 22.08.2016
POK 201608 216227 511061514   ALLIANZ POISŤOVŇA 685,79   poistenie budov 22.08.2016 21.09.2016 22.08.2016
ZAL 201608 916020 16952912   VERLAG DASHOFER 463,19   online knižnica 09/16 – 06/17 BOZP 04.08.2016 17.08.2016 03.08.2016
ZAL 201608 916021 16605076   VERLAG DASHOFER 300,01   online knižnica 08/16 – 08/17 08.08.2016 22.08.2016 08.08.2016
ZAL 201608 916022 8015634163   Internet Mall Slovakia, s.r.o. 135,00   chladnička 12.08.2016 22.08.2016 12.08.2016
FT1 201608 1160439 7572037   UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. 18,00   internet 08/2016 03.08.2016 15.08.2016 01.08.2016
FT1 201608 1160440 26304908   SOFTIP 314,28   podpora APV 07/2016 03.08.2016 16.08.2016 31.07.2016
FT1 201608 1160441 3016081   KASTRANS, s.r.o. 430,00   preprava osôb 03.08.2016 14.08.2016 30.07.2016
FT1 201608 1160442 72016   PhDr. Emil Semanco-EMCO 900,00   redigovanie SNN č. 26-30/2016 03.08.2016 15.08.2016 31.07.2016
FT1 201608 1160443 1161100625   Neografia,a.s. 931,32   Slovenské pohľady 07-08/2016 03.08.2016 12.08.2016 06.07.2016
FT1 201608 1160444 1161100596   Neografia,a.s. 623,90   Slovensko 02/2016 03.08.2016 10.08.2016 06.07.2016
FT1 201608 1160445 160801   PROFITING, s.r.o. 2400,00   podstavec pod bustu 03.08.2016 17.08.2016 29.07.2016
FT1 201608 1160446 216000035   autoKOMPLEX MARTIN s.r.o. 117,96   oprava KIA Carnival MT 566 CI 04.08.2016 06.08.2016 27.07.2016
FT1 201608 1160447 822016   MH-Lines s.r.o. 564,00   preprava osôb 04.08.2016 18.08.2016 30.07.2016
FT1 201608 1160448 20160702   Ing. Roman Gregor-RG 110,00   pozvánka, plagát – Alagovič 04.08.2016 25.07.2016 18.07.2016
FT1 201608 1160449 201609   DOBRÉ ZVYKY 130,00   zrealizovanie fotodokumentácie 04.08.2016 22.07.2016 08.07.2016
FT1 201608 1160450 80160243   EUROBUS, a.s. 205,00   preprava osôb 04.08.2016 02.08.2016 15.07.2016
FT1 201608 1160451 2016127   osobna-preprava, s.r.o. 1110,00   preprava osôb 04.08.2016 14.08.2016 31.07.2016
FT1 201608 1160452 901561608   GAYA,s,r,o, 120,00   služby 08/2016 04.08.2016 15.08.2016 01.08.2016
FT1 201608 1160453 4503110716   Martinská teplárenská,a.s. 61,72   teplo 07/2016 05.08.2016 15.08.2016 31.07.2016
FT1 201608 1160454 4504190716   Martinská teplárenská,a.s. 152,36   teplo 07/2016 05.08.2016 15.08.2016 31.07.2016
FT1 201608 1160455 201619   Alexander Račkovič-XDIMENSION 800,00   DTP spracovanie SNN 07/2016 05.08.2016 14.08.2016 31.07.2016
FT1 201608 1160456 7449309406   ZSE Energia, Čulenova 6, BA 117,23   el. energia 08/2016 05.08.2016 15.08.2016 01.08.2016
FT1 201608 1160457 7449321595   ZSE Energia, Čulenova 6, BA 14,53   el. energia 08/2016 05.08.2016 15.08.2016 01.08.2016
FT1 201608 1160458 7449320804   ZSE Energia, Čulenova 6, BA 37,76   el. energia 08/2016 05.08.2016 15.08.2016 01.08.2016
FT1 201608 1160459 7449309404   ZSE Energia, Čulenova 6, BA 87,78   el. energia 08/2016 05.08.2016 15.08.2016 01.08.2016
FT1 201608 1160460 7449309405   ZSE Energia, Čulenova 6, BA 51,91   el. energia 08/2016 05.08.2016 15.08.2016 01.08.2016
FT1 201608 1160461 3304240716   Slovakia Online s.r.o. 96,00   monitoring 07/2016 08.08.2016 20.08.2016 31.07.2016
FT1 201608 1160462 201605338   A J Produkty a.s. 558,00   sedacia súprava 08.08.2016 02.09.2016 02.08.2016
FT1 201608 1160463 16018   Unico Martin s.r.o. 3795,00   nájom III. Q. 2016 08.08.2016 20.08.2016 06.08.2016
FT1 201608 1160464 16019   Unico Martin s.r.o. 2252,24   energie III. Q. 2016 08.08.2016 20.08.2016 06.08.2016
FT1 201608 1160465 2016234   Biznis Media s.r.o. 237,12   výstavné panely 09.08.2016 20.08.2016 06.08.2016
FT1 201608 1160466 2016007   Rámovanie,paspartova 95,00   oprava tabule na budove MS 09.08.2016 06.07.2016 29.06.2016
FT1 201608 1160467 2016205   Bukovinský a Chlipala, s.r.o. 300,00   právne služby 07/2016 09.08.2016 15.08.2016 31.07.2016
FT1 201608 1160468 4316047641   BENESTRA, s.r.o. 13,40   internet 09/2016 09.08.2016 17.08.2016 01.08.2016
FT1 201608 1160469 9000952991   Slovenská pošta a.s. 2154,30   poštovné SNN 07/2016 10.08.2016 24.08.2016 29.07.2016
FT1 201608 1160470 2016110   Cirkevný zbor ECAV na Slovensk 300,00   nájom 08/2016 10.08.2016 15.08.2016 01.08.2016
FT1 201608 1160471 2016324   ROBEN-TRANS s.r.o. 280,00   preprava osôb 10.08.2016 15.08.2016 30.07.2016
FT1 201608 1160472 160006   J & M SLIVTOUR, s.r.o. 1326,32   preprava osôb 10.08.2016 10.08.2016 30.07.2016
FT1 201608 1160473 116087583   LE CHEQUE DEJEUNER 4586,24   stravné lístky 11.08.2016 07.09.2016 08.08.2016
FT1 201608 1160474 216000039   autoKOMPLEX MARTIN s.r.o. 217,60   oprava Škoda Fabia MT 247 BX 15.08.2016 18.08.2016 11.08.2016
FT1 201608 1160475 9000952322   Slovenská pošta a.s. 695,80   poštovné 07/2016 15.08.2016 21.08.2016 31.07.2016
FT1 201608 1160476 1610335   free-zona s.r.o. 26,00   internet 08/2016 16.08.2016 15.08.2016 01.08.2016
FT1 201608 1160477 1123701607   COFELY – LMT 37,08   teplo 07/2016 16.08.2016 25.08.2016 31.07.2016
FT1 201608 1160478 220160418   Tlačiareň P+M, Turany 1616,34   publikácie – S.V.Lapšanský, Démon Hnevu 16.08.2016 21.08.2016 11.08.2016
FT1 201608 1160479 1603367   Vydavateľstvo Matice, s.r.o. 691,20   refundácia Orol tatranský 06-07/2016 16.08.2016 22.08.2016 31.07.2016
FT1 201608 1160480 1603368   Vydavateľstvo Matice, s.r.o. 3006,56   refundácia SNN 27-31/2016 16.08.2016 22.08.2016 31.07.2016
FT1 201608 1160481 402016   Jozef Staňo – STAŇOR 360,00   preprava osôb 17.08.2016 22.08.2016 30.07.2016
FT1 201608 1160482 5016035   Zoltán Polgár 284,74   obedy 17.08.2016 12.08.2016 14.07.2016
FT1 201608 1160483 3841600742   Mesto Poprad 83,47   služby 08/2016 22.08.2016 29.08.2016 15.08.2016
FT1 201608 1160484 1165500568   Neografia,a.s. -3,74   Slovensko 02/2016 – FT1 1160444 22.08.2016 29.08.2016 06.07.2016
FT1 201608 1160485 22060   Mi-Ka, s.r.o. 2032,07   stavebný materiál 22.08.2016 25.08.2016 11.08.2016
FT1 201608 1160486 11495090   Orange Slovensko a.s 949,63   mobilné poplatky 08-09/2016 22.08.2016 05.09.2016 16.08.2016
FT1 201608 1160487 201602874   MIP s.r.o. 286,04   tonery 22.08.2016 30.08.2016 16.08.2016
FT1 201608 1160488 201610   DOBRÉ ZVYKY 540,00   zostrihanie, ozvučenie a dodanie videofilmov 23.08.2016 27.08.2016 17.08.2016
FT1 201608 1160489 201611   DOBRÉ ZVYKY 540,00   zostrihanie, ozvučenie a dodanie videofilmov 23.08.2016 27.08.2016 17.08.2016
FT1 201608 1160490 2016007   Smolec Maroš 1450,00   riadenie redakcie SNN 07/2016 25.08.2016 16.08.2016 31.07.2016
FT1 201608 1160491 5020451346   Internet Mall Slovakia, s.r.o. 0,00   chladnička – ZAL 916022 25.08.2016 19.08.2016 19.08.2016
FT1 201608 1160492 16605076   VERLAG DASHOFER 0,00   online knižnica 08/16 – 08/17 – ZAL 916021 25.08.2016 22.08.2016 15.08.2016
FT1 201608 1160493 192016   Gyuris Igor 188,40   oprava komína a strechy 26.08.2016 30.08.2016 16.08.2016
FT1 201608 1160494 6160106016   Bytový podnik mesta Košice, s. 279,19   nájom, energie, služby 09-12/2016 26.08.2016 28.08.2016 18.08.2016
FT1 201608 1160495 20160015   Divadelné služby s.r.o. 204,48   prepravy výstavných artiklov 26.08.2016 08.09.2016 25.08.2016

 

2016-09-26T12:54:50+00:0026 septembra 2016 |
X