Faktúry 08-2019


/Faktúry 08-2019
Druh Účtovné obdobie Interné číslo Dodávateľské číslo faktúry Obchodný partner Suma celkom € Predmet faktúry Dátum prijatia Dátum splatnosti
ZDF 201908 919022 9500025482 Poradca podnikateľa 24,00 videoškolenie e-kasa 7.8.2019 7.8.2019
ZDF 201908 919023 189474630 Alza.cz a.s. 171,98 mikrofón HyperX, reproduktory Genius 7.8.2019 7.8.2019
ZDF 201908 919024 2442019 Ing. arch. Stanislav Lipenský 1500,00 vyprac. projekt. dokument. Matičný dom 23.8.2019 23.8.2019
POK 201908 219152 1018900175 Obec Veľké Zlievce 3,53 daň z nehnuteľnosti 2019 5.8.2019 9.7.2019
POK 201908 219153 2730180200 H – PROBYT 45,71 energie, služby 08/19 8.8.2019 18.8.2019
POK 201908 219154 2730180220 H – PROBYT 293,46 energie, služby 08/19 8.8.2019 18.8.2019
POK 201908 219155 2730230390 H – PROBYT 793,12 energie, služby 08/19 8.8.2019 18.8.2019
POK 201908 219156 112371908 LMT, a.s. 92,14 teplo 08/19 8.8.2019 18.8.2019
POK 201908 219157 3647663308 BARDBYT,s.r.o. Bardejov 39,08 nájom, energie, služby 08/19 8.8.2019 18.8.2019
POK 201908 219158 22017 Prvá teplárenská, a.s. Holič 52,61 nájom, energie 08/19 8.8.2019 18.8.2019
POK 201908 219159 6160106017 Bytový podnik mesta Košice, s. 432,58 nájom, energie, služby 08/19 8.8.2019 18.8.2019
POK 201908 219160 2322400001 Mesto Snina 265,62 nájom, energie, služby 08/19 8.8.2019 18.8.2019
POK 201908 219161 17902708 Technické služby mesta Rožňava 217,64 nájom, energie 08/19 8.8.2019 18.8.2019
POK 201908 219162 140007 PREŠOV REAL s.r.o. 157,69 nájom, energie, služby 08/19 8.8.2019 18.8.2019
POK 201908 219163 179027 MOMS 315,00 nájom, energie, internet 09/19 8.8.2019 18.8.2019
POK 201908 219164 6210138500 Stredoslovenská ener 690,00 el. energia 08/19 8.8.2019 18.8.2019
POK 201908 219165 6212122500 Stredoslovenská ener 31,00 el. energia 08/19 8.8.2019 18.8.2019
POK 201908 219166 6212123500 Stredoslovenská ener 105,00 el. energia 08/19 8.8.2019 18.8.2019
POK 201908 219167 6318203600 Stredoslovenská ener 29,00 el. energia 08/19 8.8.2019 18.8.2019
POK 201908 219168 6211104700 Stredoslovenská ener 38,00 el. energia 08/19 8.8.2019 18.8.2019
POK 201908 219169 3506116000 Stredoslovenská ener 241,00 plyn 08/19 8.8.2019 18.8.2019
POK 201908 219170 6058803708 Stredoslovenská ener 31,00 el. energia 08/19 8.8.2019 18.8.2019
POK 201908 219171 84005208 Spoločenstvo vlastníkov bytov 184,84 energie, služby 08/19 8.8.2019 18.8.2019
POK 201908 219172 6566191982 KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. 182,38 havarijné poistenie MV MT566CI 19.8.2019 25.8.2019
POK 201908 219173 6566191552 KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. 195,90 havarijné poistenie MV MT993CI 23.8.2019 30.8.2019
FT1 201908 1190456 29304613 SOFTIP 332,74 podpora APV 07/19 1.8.2019 15.8.2019
FT1 201908 1190457 7572037 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. 18,00 internet 08/19 1.8.2019 15.8.2019
FT1 201908 1190458 1100078717 ITcity s.r.o. 15,00 internet 07/19 1.8.2019 8.8.2019
FT1 201908 1190459 212019 METOD s.r.o. 80,00 propagačné predmety s logom MS 1.8.2019 1.9.2019
FT1 201908 1190460 10819 RepreSalio.sk, s.r.o. 100,00 činnosť zodpoved. osoby DPO.GDPR 08/19 5.8.2019 31.8.2019
FT1 201908 1190461 19054 Unico Martin s.r.o. 4827,00 nájom 3.Q 2019 5.8.2019 15.8.2019
FT1 201908 1190462 19055 Unico Martin s.r.o. 2367,74 energie 3.Q 2019 5.8.2019 15.8.2019
FT1 201908 1190463 7671288662 ZSE Energia, Čulenova 6, BA 157,06 el. energia 08/19 5.8.2019 16.8.2019
FT1 201908 1190464 7671289005 ZSE Energia, Čulenova 6, BA 25,55 el. energia 08/19 5.8.2019 16.8.2019
FT1 201908 1190465 7671289021 ZSE Energia, Čulenova 6, BA 16,28 el. energia 08/19 5.8.2019 16.8.2019
FT1 201908 1190466 7671288661 ZSE Energia, Čulenova 6, BA 46,33 el. energia 08/19 5.8.2019 16.8.2019
FT1 201908 1190467 7671288660 ZSE Energia, Čulenova 6, BA 131,80 el. energia 08/19 5.8.2019 16.8.2019
FT1 201908 1190468 2019046 Peter Siráň KAM-STAV 650,00 preprava a osadenie busty Vanovič J. 6.8.2019 12.8.2019
FT1 201908 1190469 2019992523 Československá obchodná banka, 219,12 úschova CP 2.Q 2019 6.8.2019 30.7.2019
FT1 201908 1190470 2019133 MartInn, s.r.o. 134,70 obedy Slávnostny Výbor MS, DV MS – NMS 2019 6.8.2019 9.8.2019
FT1 201908 1190471 72019 PhDr. Emil Semanco-EMCO 1050,00 redigovanie SNN 07/19 6.8.2019 15.8.2019
FT1 201908 1190472 901561908 GAYA,s,r,o, 33,00 internet 08/19 6.8.2019 15.8.2019
FT1 201908 1190473 902002975 ABEL – Computer, s.r.o. 187,57 tonery 7.8.2019 14.8.2019
FT1 201908 1190474 152545 free-zona s.r.o. 26,00 internet 08/19 7.8.2019 15.8.2019
FT1 201908 1190475 1900004744 Vydavateľstvo Matice, s.r.o. 3043,80 refundácia SNN 27-31/19 7.8.2019 10.8.2019
FT1 201908 1190476 1900004903 Vydavateľstvo Matice, s.r.o. 859,20 refundácia Orol Tatranský 06-07/19 7.8.2019 10.8.2019
FT1 201908 1190477 3091936334 DOXX – Stravné lístky 4584,08 stravné lístky 7.8.2019 5.9.2019
FT1 201908 1190478 10192193 FORK, s.r.o. 1032,64 Historický zborník č.1/2019 7.8.2019 21.8.2019
FT1 201908 1190479 1501901431 WESTech, spol. s r.o. 458,83 sieťové úložisko Synology, 2 disky Seagate 8.8.2019 14.8.2019
FT1 201908 1190480 1021902481 Brantner Fatra s.r.o 12,06 zhodnotenie a odvoz BIO odpadu 8.8.2019 20.8.2019
FT1 201908 1190481 4504190719 Martinská teplárenská,a.s. 823,20 teplo 07/19 8.8.2019 15.8.2019
FT1 201908 1190482 4503110719 Martinská teplárenská,a.s. 227,62 teplo 07/19 8.8.2019 15.8.2019
FT1 201908 1190483 11900012 GAVOROVÁ s.r.o. 850,00 DTP spracovanie SNN 07/19 8.8.2019 18.8.2019
FT1 201908 1190484 2019116 Cirkevný zbor ECAV na Slovensk 200,00 nájom 08/19 9.8.2019 16.8.2019
FT1 201908 1190485 1894746301 Alza.cz a.s. 171,98 mikrofón HyperX, reproduktory Genius – ZDF 919023 9.8.2019 8.8.2019
FT1 201908 1190486 191583 Slovakia Online s.r.o. 96,00 monitoring 07/19 9.8.2019 20.8.2019
FT1 201908 1190487 2019045 EMI s.r.o. 1100,00 výroba histor. dokumentu o Oživotvorení MS 9.8.2019 20.8.2019
FT1 201908 1190488 1123701907 LMT, a.s. 51,09 teplo 07/19 12.8.2019 20.8.2019
FT1 201908 1190489 1020191002 COPYTECH, s.r.o. 228,40 oprava Xerox 5022 12.8.2019 20.8.2019
FT1 201908 1190490 222019 METOD s.r.o. 108,00 ubytovanie NMS 2019 13.8.2019 12.9.2019
FT1 201908 1190491 9001242615 Slovenská pošta a.s. 3193,65 poštovné SNN 07/19 13.8.2019 26.8.2019
FT1 201908 1190492 20190711 Bukovinský a Chlipala, s.r.o. 339,60 právne služby 07/19 14.8.2019 23.8.2019
FT1 201908 1190493 1901023 CASTAX SLOVAKIA s.r.o. 1878,00 výroba medaily – podpora členskej základne 14.8.2019 19.8.2019
FT1 201908 1190494 2282019 Adalbert Slanina 550,00 preprava osôb – NMS 2019 14.8.2019 12.8.2019
FT1 201908 1190495 5021911473 Poradca podnikateľa 24,00 videoškolenie e-kasa – ZDF 919022 16.8.2019 12.8.2019
FT1 201908 1190496 20119178 VZOR výrobné družstvo Zvolen 71,67 energie 08/19 16.8.2019 27.8.2019
FT1 201908 1190497 190100319 SMM Holíč s.r.o. 92,76 energie 3.Q/19 16.8.2019 7.9.2019
FT1 201908 1190498 9001243383 Slovenská pošta a.s. 644,30 poštovné 07/19 16.8.2019 25.8.2019
FT1 201908 1190499 2019143 FRESH a FRIED SLOVAKIA, s.r.o. 400,67 občerstvenie NMS 2019 16.8.2019 29.8.2019
FT1 201908 1190500 401903028 PAPERA s.r.o. 493,90 kancelárske a čistiace potreby 19.8.2019 5.9.2019
FT1 201908 1190501 11495090 Orange Slovensko a.s 920,12 mobilné poplatky 08/09 – 09/19 19.8.2019 2.9.2019
FT1 201908 1190502 91908064 KPK Print s.r.o. 253,60 výroba PVC plachty – folkfest 19.8.2019 28.8.2019
FT1 201908 1190503 3841900739 Mesto Poprad 83,47 energie, služby 08/19 21.8.2019 29.8.2019
FT1 201908 1190504 20190006 ENERGY+ s.r.o. 4317,00 dodávka a montáž vstupnej brány DMS R.Sobota 21.8.2019 28.8.2019
FT1 201908 1190505 10192339 FORK, s.r.o. 381,74 Kultúra slova 04/19 23.8.2019 5.9.2019
FT1 201908 1190506 2019078 Marian Kupec – autobusová dopr 292,00 preprava osôb – NMS 2019 23.8.2019 3.9.2019
FT1 201908 1190507 201900684 Media RTVS, s.r.o. 180,00 výroba reklam. čítania  Foklfest 2019 23.8.2019 3.9.2019
FT1 201908 1190508 2019059 Pčola s.r.o. 140,00 beseda – MLT 2019 23.8.2019 27.7.2019
2019-09-09T14:12:35+00:009 septembra 2019 |
X