Faktúry 09-2016


/Faktúry 09-2016
Druh Účtovné obdobie Interné číslo Dodávateľské číslo faktúry Obchodný partner   Suma celkom €  Predmet faktúry Dátum prijatia Dátum splatnosti Dátum daň. povinnosti
 
POK 201609 216228 6551039670 KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. 106,76 poistenie zodpovednosti za škodu 13.09.2016 30.09.2016 12.09.2016
POK 201609 216229 6318203600 Stredoslovenská ener 24,00 el. energia 09/2016 13.09.2016 22.09.2016 12.09.2016
POK 201609 216230 6212123500 Stredoslovenská ener 60,00 el. energia 09/2016 13.09.2016 22.09.2016 12.09.2016
POK 201609 216231 6212122500 Stredoslovenská ener 36,00 el. energia 09/2016 13.09.2016 22.09.2016 12.09.2016
POK 201609 216232 3506116000 Stredoslovenská ener 317,00 el. energia 09/2016 13.09.2016 22.09.2016 12.09.2016
POK 201609 216233 6210138500 Stredoslovenská ener 627,00 el. energia 09/2016 13.09.2016 22.09.2016 12.09.2016
POK 201609 216234 605880379 Stredoslovenská ener 39,00 el. energia 09/2016 13.09.2016 22.09.2016 12.09.2016
POK 201609 216235 2014355600 ČEZ Slovensko, s.r.o. 122,00 el. energia 09/2016 13.09.2016 22.09.2016 12.09.2016
POK 201609 216236 8400529 Spoločenstvo vlastníkov bytov 184,84 energie, služby 09/2016 13.09.2016 22.09.2016 12.09.2016
POK 201609 216237 7229 Ministerstvo vnútra, Pribinova 40,90 energie, služby 09/2016 13.09.2016 22.09.2016 12.09.2016
POK 201609 216238 7229 MV SR Centrum podpory BB 35,23 nájom 09/2016 13.09.2016 22.09.2016 12.09.2016
POK 201609 216239 2322400001 Mesto Snina 265,62 energie, služby 09/2016 13.09.2016 22.09.2016 12.09.2016
POK 201609 216240 179027 MOMS 215,00 nájom, energie, internet 10/2016 13.09.2016 22.09.2016 12.09.2016
POK 201609 216241 2730230390 H – PROBYT 783,42 energie, služby 09/2016 13.09.2016 22.09.2016 12.09.2016
POK 201609 216242 2730180220 H – PROBYT 293,46 energie, služby 09/2016 13.09.2016 22.09.2016 12.09.2016
POK 201609 216243 2730180200 H – PROBYT 45,71 energie, služby 09/2016 13.09.2016 22.09.2016 12.09.2016
POK 201609 216244 1790279 Technické služby mesta Rožňava 216,99 nájom, energie 09/2016 13.09.2016 22.09.2016 12.09.2016
POK 201609 216245 364766339 BARDBYT,s.r.o. Bardejov 52,38 nájom, energie, služby 09/2016 13.09.2016 22.09.2016 12.09.2016
POK 201609 216246 122016 Prvá teplárenská, a.s. Holič 50,11 nájom, energie 09/2016 13.09.2016 22.09.2016 12.09.2016
POK 201609 216247 610104369 Bytový podnik mesta Košice, s. 300,30 nájom, energie, služby 09/2016 13.09.2016 22.09.2016 12.09.2016
POK 201609 216248 136999 PREŠOV REAL s.r.o. 24,28 nájom 09/2016 13.09.2016 22.09.2016 12.09.2016
POK 201609 216249 136999 PREŠOV REAL s.r.o. 55,20 energie, služby 09/2016 13.09.2016 22.09.2016 12.09.2016
POK 201609 216250 6211104700 Stredoslovenská ener 30,00 el. energia 09/2016 13.09.2016 22.09.2016 12.09.2016
POK 201609 216251 112371609 COFELY – LMT 100,93 teplo 09/2016 13.09.2016 22.09.2016 12.09.2016
POK 201609 216252 3239441748 Okr. úrad Nové Zámky – kataste 15,00 správny poplatok 20.09.2016 27.09.2016 20.09.2016
ZAL 201609 916023 49193552 Poradca, s.r.o. 60,00 DUO 2017 13.09.2016 20.09.2016 25.08.2016
ZAL 201609 916024 99467845 Poradca, s.r.o. 58,00 PaM 2017 13.09.2016 20.09.2016 25.08.2016
ZAL 201609 916025 16606070 VERLAG DASHOFER 499,17 online knižnica 10/16 – 10/17 20.09.2016 30.09.2016 16.09.2016
ZAL 201609 916026 61834775 Poradca, s.r.o. 31,60 predplatné 1000 Riešení r. 2017 27.09.2016 04.10.2016 09.09.2016
ZAL 201609 916027 52572539 Poradca, s.r.o. 27,60 predplatné aktualizácii zákonov r. 2017 27.09.2016 18.10.2016 23.09.2016
FT1 201609 1160496 82016 PhDr. Emil Semanco-EMCO 900,00 redigovanie SNN č. 31-35/2016 07.09.2016 16.09.2016 31.08.2016
FT1 201609 1160497 7572037 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. 18,00 internet 09/2016 07.09.2016 15.09.2016 01.09.2016
FT1 201609 1160498 26305248 SOFTIP 314,28 podpora APV 08/2016 07.09.2016 16.09.2016 31.08.2016
FT1 201609 1160499 20160005 Jozef Jesenský 3293,85 natieračské práce 07.09.2016 12.09.2016 04.09.2016
FT1 201609 1160500 3304240816 Slovakia Online s.r.o. 96,00 monitoring 08/2016 07.09.2016 20.09.2016 31.08.2016
FT1 201609 1160501 9000957307 Slovenská pošta a.s. 2155,91 poštovné SNN 08/2016 07.09.2016 19.09.2016 31.08.2016
FT1 201609 1160502 7449350183 ZSE Energia, Čulenova 6, BA 14,53 el. energia 09/2016 07.09.2016 16.09.2016 01.09.2016
FT1 201609 1160503 2016008 Smolec Maroš 1450,00 riadenie redakcie SNN 08/2016 07.09.2016 16.09.2016 31.08.2016
FT1 201609 1160504 201603086 MIP s.r.o. 482,64 tonery 07.09.2016 19.09.2016 05.09.2016
FT1 201609 1160505 4503110816 Martinská teplárenská,a.s. 59,96 teplo 08/2016 09.09.2016 16.09.2016 31.08.2016
FT1 201609 1160506 4504190816 Martinská teplárenská,a.s. 7,76 teplo 08/2016 09.09.2016 16.09.2016 31.08.2016
FT1 201609 1160507 1161100749 Neografia,a.s. 6118,20 publikácia – Príbeh Slov. hymny 09.09.2016 01.11.2016 19.08.2016
FT1 201609 1160508 10160965 FORK, s.r.o. 1412,40 Historický zborník 01/2016 09.09.2016 19.09.2016 05.09.2016
FT1 201609 1160509 10160966 FORK, s.r.o. 655,60 publikácia – 90. výročie sláv. otvor. 2. budovy MS 09.09.2016 19.09.2016 05.09.2016
FT1 201609 1160510 10160967 FORK, s.r.o. 424,80 Kultúra slova 04/2016 09.09.2016 19.09.2016 05.09.2016
FT1 201609 1160511 7449333824 ZSE Energia, Čulenova 6, BA 51,91 el. energia 09/2016 09.09.2016 16.09.2016 01.09.2016
FT1 201609 1160512 7449338245 ZSE Energia, Čulenova 6, BA 117,23 el. energia 09/2016 09.09.2016 16.09.2016 01.09.2016
FT1 201609 1160513 7449349392 ZSE Energia, Čulenova 6, BA 37,76 el. energia 09/2016 09.09.2016 16.09.2016 01.09.2016
FT1 201609 1160514 7449338244 ZSE Energia, Čulenova 6, BA 87,78 el. energia 09/2016 09.09.2016 16.09.2016 01.09.2016
FT1 201609 1160515 4316050973 BENESTRA, s.r.o. 13,40 internet 10/2016 12.09.2016 20.09.2016 01.09.2016
FT1 201609 1160516 901561609 GAYA,s,r,o, 120,00 služby 09/2016 12.09.2016 15.09.2016 01.09.2016
FT1 201609 1160517 9000961409 Slovenská pošta a.s. 342,20 poštovné 08/2016 12.09.2016 21.09.2016 31.08.2016
FT1 201609 1160518 160100262 SMM Holíč s.r.o. 82,23 energie 07-09/2016 12.09.2016 23.09.2016 06.09.2016
FT1 201609 1160519 2016232 Bukovinský a Chlipala, s.r.o. 301,56 právne služby 08/2016 12.09.2016 16.09.2016 31.08.2016
FT1 201609 1160520 8670059039 Západoslovenská vodárenská 25,52 vodné,stočné 07-08/2016 13.09.2016 23.09.2016 31.08.2016
FT1 201609 1160521 116099077 LE CHEQUE DEJEUNER 3598,43 stravné lístky 13.09.2016 09.10.2016 09.09.2016
FT1 201609 1160522 1161100771 Neografia,a.s. 464,10 Slovenské pohľady 09/2016 13.09.2016 23.09.2016 05.09.2016
FT1 201609 1160523 2016029 Vladimír Krahulec – KRAMAR 174,24 preprava 14.09.2016 05.09.2016 22.08.2016
FT1 201609 1160524 2016033 Ján Galovič 144,00 preprava 14.09.2016 10.07.2016 10.07.2016
FT1 201609 1160525 2016016 RE/BY s.r.o. 483,30 maliarske práce 14.09.2016 23.09.2016 09.09.2016
FT1 201609 1160526 2016122 Cirkevný zbor ECAV na Slovensk 300,00 nájom 09/2016 14.09.2016 20.09.2016 06.09.2016
FT1 201609 1160527 1145382 ALFAPRINT 1424,50 publikácia – Dlaňové priznanie 14.09.2016 26.09.2016 08.09.2016
FT1 201609 1160528 20160902 Ladislav Szabo 3360,00 busta S.H.Vajanského 14.09.2016 09.09.2016 02.09.2016
FT1 201609 1160529 201620 Alexander Račkovič-XDIMENSION 800,00 DTP spracovanie SNN 08/2016 14.09.2016 14.09.2016 31.08.2016
FT1 201609 1160530 1603650 Vydavateľstvo Matice, s.r.o. 2272,59 refundácia SNN 32-35/2016 20.09.2016 26.09.2016 31.08.2016
FT1 201609 1160531 1123701608 COFELY – LMT 37,08 teplo 08/2016 20.09.2016 28.09.2016 31.08.2016
FT1 201609 1160532 1145410 ALFAPRINT 2149,13 Národný kalendár 2017 21.09.2016 03.10.2016 14.09.2016
FT1 201609 1160533 1611969 free-zona s.r.o. 26,00 internet 09/2016 21.09.2016 21.09.2016 01.09.2016
FT1 201609 1160534 3841600833 Mesto Poprad 83,47 služby 09/2016 21.09.2016 28.09.2016 14.09.2016
FT1 201609 1160535 2016438 TECO – Ing. Ján Králik 408,00 kamerový systém 21.09.2016 28.09.2016 14.09.2016
FT1 201609 1160536 11495090 Orange Slovensko a.s 948,10 mobilné poplatky 09-10/2016 22.09.2016 06.10.2016 16.09.2016
FT1 201609 1160537 1618 PTI 1296,00 statický posudok 22.09.2016 05.10.2016 21.09.2016
FT1 201609 1160538 10160005 Kozol Martin 810,20 údržba trávnika 23.09.2016 03.10.2016 23.09.2016
FT1 201609 1160539 16147 TRIMEDICAL Pharm D.S. 800,00 preprava osôb 23.09.2016 28.09.2016 14.09.2016
FT1 201609 1160540 201612 DOBRÉ ZVYKY 540,00 zostrihanie, ozvučenie a dodanie videofilmov 23.09.2016 26.09.2016 12.09.2016
FT1 201609 1160540 467845 Poradca, s.r.o. 0,00 PaM 2017 – ZAL 916024 23.09.2016 16.09.2016 16.09.2016
FT1 201609 1160542 193552 Poradca, s.r.o. 0,00 DUO 2017 – ZAL 916023 23.09.2016 16.09.2016 16.09.2016
FT1 201609 1160543 201623 Alexander Račkovič-XDIMENSION 67,73 vzorková sada textilu 23.09.2016 14.09.2016 31.08.2016
FT1 201609 1160544 20130313 Mesto Martin 1,00 nájom na rok 2013 27.09.2016 19.02.2013 05.02.2013
FT1 201609 1160545 201603336 MIP s.r.o. 112,96 tonery 27.09.2016 10.10.2016 26.09.2016
FT1 201609 1160546 1302016 Abracadabra s.r.o. 306,00 tlač a výroba tričiek 29.09.2016 24.08.2016 17.08.2016
2016-12-06T13:57:30+00:006 decembra 2016 |
X