Faktúry 10-2016


/Faktúry 10-2016
Druh Účtovné obdobie Interné číslo Dodávateľské číslo faktúry Obchodný partner Suma celkom € Predmet faktúry Dátum prijatia Dátum splatnosti Dátum daň. povinnosti
   
POK 201610 216253 1118600362 OBEC.ÚRAD SANTOVKA 50,00 komunálny odpad 05.10.2016 13.10.2016 03.10.2016
POK 201610 216254 6566191982 KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. 159,36 havarijné poistenie MV 05.10.2016 13.10.2016 03.10.2016
POK 201610 216255 4464008316 Slovenský pozemkový fond 55,00 poplatok 05.10.2016 13.10.2016 03.10.2016
POK 201610 216256 6566191552 KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. 171,17 havarijné poistenie MV MT 993 CI 10.10.2016 20.10.2016 10.10.2016
POK 201610 216257 161479358 Alza.cz a.s. 1661,92 notebooky Lenovo 10.10.2016 20.10.2016 10.10.2016
POK 201610 216258 6101043610 Bytový podnik mesta Košice, s. 300,30 nájom, energie, služby 10/2016 17.10.2016 22.10.2016 12.10.2016
POK 201610 216259 179027 MOMS 215,00 nájom, energie, internet 11/2016 17.10.2016 22.10.2016 12.10.2016
POK 201610 216260 3647663310 BARDBYT,s.r.o. Bardejov 52,38 nájom, energie, služby 10/2016 17.10.2016 22.10.2016 12.10.2016
POK 201610 216261 2730180200 H – PROBYT 45,71 energie, služby 10/2016 17.10.2016 22.10.2016 12.10.2016
POK 201610 216262 2730180220 H – PROBYT 293,46 energie, služby 10/2016 17.10.2016 22.10.2016 12.10.2016
POK 201610 216263 2730230390 H – PROBYT 783,42 energie, služby 10/2016 17.10.2016 22.10.2016 12.10.2016
POK 201610 216264 1369910 PREŠOV REAL s.r.o. 24,28 nájom 10/2016 17.10.2016 22.10.2016 12.10.2016
POK 201610 216265 1369910 PREŠOV REAL s.r.o. 55,20 energie, služby 10/2016 17.10.2016 22.10.2016 12.10.2016
POK 201610 216266 112371610 COFELY – LMT 201,94 teplo 10/2016 17.10.2016 22.10.2016 12.10.2016
POK 201610 216267 122016 Prvá teplárenská, a.s. Holič 50,11 nájom, energie 10/2016 17.10.2016 22.10.2016 12.10.2016
POK 201610 216268 17902710 Technické služby mesta Rožňava 216,99 nájom, energie 10/2016 17.10.2016 22.10.2016 12.10.2016
POK 201610 216269 6210138500 Stredoslovenská ener 627,00 el. energia 10/2016 17.10.2016 22.10.2016 12.10.2016
POK 201610 216270 6211104700 Stredoslovenská ener 30,00 el. energia 10/2016 17.10.2016 22.10.2016 12.10.2016
POK 201610 216271 84005210 Spoločenstvo vlastníkov bytov 184,84 energie, služby 10/2016 17.10.2016 22.10.2016 12.10.2016
POK 201610 216272 6058803710 Stredoslovenská ener 39,00 el. energia 10/2016 17.10.2016 22.10.2016 12.10.2016
POK 201610 216273 6318203600 Stredoslovenská ener 24,00 el. energia 10/2016 17.10.2016 22.10.2016 12.10.2016
POK 201610 216274 6212123500 Stredoslovenská ener 60,00 el. energia 10/2016 17.10.2016 22.10.2016 12.10.2016
POK 201610 216275 6212122500 Stredoslovenská ener 36,00 el. energia 10/2016 17.10.2016 22.10.2016 12.10.2016
POK 201610 216276 3506116000 Stredoslovenská ener 317,00 el. energia 10/2016 17.10.2016 22.10.2016 12.10.2016
POK 201610 216277 2322400001 Mesto Snina 265,62 energie, služby 10/2016 17.10.2016 22.10.2016 12.10.2016
POK 201610 216278 72210 MV SR Centrum podpory BB 35,23 nájom 10/2016 17.10.2016 22.10.2016 12.10.2016
POK 201610 216279 72210 Ministerstvo vnútra, Pribinova 40,90 energie, služby 10/2016 17.10.2016 22.10.2016 12.10.2016
POK 201610 216280 2014355600 ČEZ Slovensko, s.r.o. 122,00 el. energia 10/2016 17.10.2016 22.10.2016 12.10.2016
POK 201610 216281 5570748216 Okresný súd Martin 100,00 poriadková pokuta 25.10.2016 14.10.2016 11.10.2016
ZAL 201610 916028 9500009190 Poradca podnikateľa 66,00 školenie 12.10.2016 12.10.2001 12.10.2016
ZAL 201610 916029 9500009191 Poradca podnikateľa 66,00 školenie 12.10.2016 12.10.2016 12.10.2016
ZAL 201610 916030 9500009196 Poradca podnikateľa 66,00 školenie 13.10.2016 23.10.2016 13.10.2016
ZAL 201610 916031 2016088 MT Primstav s.r.o. 400,00 zál. platba podľa zmluvy o dielo č. 6/2016 17.10.2016 27.10.2016 17.10.2016
ZAL 201610 916032 162201189 Bludovický svätý Ján s.r.o. 245,00 regál kovový 21.10.2016 25.10.2016 20.10.2016
ZAL 201610 916033 162201186 Bludovický svätý Ján s.r.o. 395,10 regál kovový 25.10.2016 25.10.2016 19.10.2016
FT1 201610 1160547 7572037 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. 18,00 internet 10/2016 04.10.2016 15.10.2016 01.10.2016
FT1 201610 1160548 901561610 GAYA,s,r,o, 120,00 služby 10/2016 04.10.2016 15.10.2016 01.10.2016
FT1 201610 1160549 20160067 AGH, s.r.o. 240,00 preprava osôb 04.10.2016 31.08.2016 30.07.2016
FT1 201610 1160550 2016142 R E M I S 253,22 kontrola EPS 2.,3.Q 04.10.2016 13.10.2016 29.09.2016
FT1 201610 1160551 2016143 R E M I S 422,23 kontrola EZS 2.,3.Q 04.10.2016 13.10.2016 29.09.2016
FT1 201610 1160552 416003377 PAPERA s.r.o. 327,04 kancelárske a čistiace potreby 04.10.2016 13.10.2016 22.09.2016
FT1 201610 1160553 80160286 EUROBUS, a.s. 258,00 preprava osôb 04.10.2016 03.10.2016 17.09.2016
FT1 201610 1160554 272016 Reklamné studio Kanala s.r.o. 250,00 technické zabez. podujatia 04.10.2016 03.10.2016 26.09.2016
FT1 201610 1160555 652016 Medzinárodná autobus. doprava 60,00 preprava osôb 04.10.2016 09.10.2016 18.09.2016
FT1 201610 1160556 92016 PhDr. Emil Semanco-EMCO 900,00 redigovanie SNN č. 36-40/2016 04.10.2016 14.10.2016 30.09.2016
FT1 201610 1160557 110016 zdravotka-PZS 169,20 zdravotný dohľad 07-09/2016 04.10.2016 15.10.2016 30.09.2016
FT1 201610 1160558 26305561 SOFTIP 314,28 podpora APV 09/2016 04.10.2016 18.10.2016 30.09.2016
FT1 201610 1160559 160974 SPOMART,MT 143,40 technik PO 3.Q/2016 05.10.2016 14.10.2016 30.09.2016
FT1 201610 1160560 7449365851 ZSE Energia, Čulenova 6, BA 51,91 el. energia 10/2016 05.10.2016 17.10.2016 01.10.2016
FT1 201610 1160561 7449365850 ZSE Energia, Čulenova 6, BA 87,78 el. energia 10/2016 05.10.2016 17.10.2016 01.10.2016
FT1 201610 1160562 7449365852 ZSE Energia, Čulenova 6, BA 117,23 el. energia 10/2016 05.10.2016 17.10.2016 01.10.2016
FT1 201610 1160563 2016005 Monika Luterančíková – MONART 300,00 prenájom, technické zabezpečenie 05.10.2016 26.09.2016 12.09.2016
FT1 201610 1160564 722 Ministerstvo vnútra, Pribinova -12,07 energie, služby za r. 2015 07.10.2016 13.10.2016 28.09.2016
FT1 201610 1160565 3304240916 Slovakia Online s.r.o. 96,00 monitoring 09/2016 07.10.2016 20.10.2016 30.09.2016
FT1 201610 1160566 2016011 Erik Repaský J&T 1297,50 renovácia inter. priestorov 07.10.2016 12.10.2016 28.09.2016
FT1 201610 1160567 4503110916 Martinská teplárenská,a.s. 49,55 teplo 09/2016 07.10.2016 17.10.2016 30.09.2016
FT1 201610 1160568 4504190916 Martinská teplárenská,a.s. 272,86 teplo 09/2016 07.10.2016 17.10.2016 30.09.2016
FT1 201610 1160569 20160204 Trenčiansky samosprávny kraj 390,40 nájom, služby 10-12/2016 07.10.2016 17.10.2016 01.10.2016
FT1 201610 1160570 160006 J & M SLIVTOUR, s.r.o. 1326,32 preprava osôb 07.10.2016 10.08.2016 30.07.2016
FT1 201610 1160571 169 Občianske združenie CIFRA 240,00 zabezpečenie vystúpenia FS 07.10.2016 26.09.2016 12.09.2016
FT1 201610 1160572 16301093 ABC PLYN, spol. s r.o. 46,80 oprava plynového kotla 10.10.2016 16.10.2016 03.10.2016
FT1 201610 1160573 1603884 Vydavateľstvo Matice, s.r.o. 691,20 refundácia Orol tatranský 08-09/2016 10.10.2016 17.10.2016 30.09.2016
FT1 201610 1160574 1603883 Vydavateľstvo Matice, s.r.o. 2841,45 refundácia SNN 36-40/2016 10.10.2016 17.10.2016 30.09.2016
FT1 201610 1160575 952912 VERLAG DASHOFER 0,00 online knižnica 09/16-06/17 BOZP – ZAL 916020 10.10.2016 17.08.2016 15.08.2016
FT1 201610 1160576 16008576 VERLAG DASHOFER 181,22 online knižnica 10/16 – 10/17 10.10.2016 24.10.2016 10.10.2016
FT1 201610 1160577 32016 YUVENES INFOART 430,00 zabezpečenie vystúpenia FS 10.10.2016 30.09.2016 19.09.2016
FT1 201610 1160578 7449379609 ZSE Energia, Čulenova 6, BA 37,76 el. energia 10/2016 10.10.2016 17.10.2016 01.10.2016
FT1 201610 1160579 7449380700 ZSE Energia, Čulenova 6, BA 14,53 el. energia 10/2016 10.10.2016 17.10.2016 01.10.2016
FT1 201610 1160580 416538 EMBA Trade 183,00 fotoarchív – obálky 10.10.2016 08.09.2016 25.08.2016
FT1 201610 1160581 82016 Pavol Cabadaj – ARZÉN 600,00 hudobná produkcia 10.10.2016 14.10.2016 04.10.2016
FT1 201610 1160582 20160006 Ladislav Tvrdoň – TICO 440,00 občerstvenie 10.10.2016 10.10.2016 04.10.2016
FT1 201610 1160583 116110734 LE CHEQUE DEJEUNER 4723,99 stravné lístky 12.10.2016 06.11.2016 07.10.2016
FT1 201610 1160584 2016079 MT Primstav s.r.o. 2803,43 montáž, demon.a dodávka okien – ZAL 916018 12.10.2016 17.10.2016 07.10.2016
FT1 201610 1160585 216020413 PAPERA s.r.o. 469,08 kancelárske a čistiace potreby 12.10.2016 01.11.2016 11.10.2016
FT1 201610 1160586 5011600713 Poradca podnikateľa 263,12 Daňové a manažérske centrum 09/16 – 09/17 12.10.2016 26.09.2016 12.09.2016
FT1 201610 1160587 2016009 Smolec Maroš 1450,00 riadenie redakcie SNN 09/2016 13.10.2016 21.10.2016 30.09.2016
FT1 201610 1160588 4316058972 BENESTRA, s.r.o. 13,40 internet 11/2016 13.10.2016 19.10.2016 01.10.2016
FT1 201610 1160589 1123701609 COFELY – LMT 39,29 teplo 09/2016 13.10.2016 25.10.2016 30.09.2016
FT1 201610 1160590 201613 DOBRÉ ZVYKY 540,00 zostrihanie, ozvučenie a dodanie videofilmov 13.10.2016 19.10.2016 09.10.2016
FT1 201610 1160591 9000969788 Slovenská pošta a.s. 3546,37 poštovné SNN 09/2016 13.10.2016 25.10.2016 30.09.2016
FT1 201610 1160592 9000968174 Slovenská pošta a.s. 512,15 poštovné 09/2016 13.10.2016 22.10.2016 30.09.2016
FT1 201610 1160593 8670069162 Západoslovenská vodárenská 4,64 vodné,stočné 09/2016 13.10.2016 24.10.2016 30.09.2016
FT1 201610 11160594 2016267 Bukovinský a Chlipala, s.r.o. 300,00 právne služby 09/2016 13.10.2016 17.10.2016 30.09.2016
FT1 201610 1160595 8650045487 Západoslovenská vodárenská 32,41 vodné,stočné 07-09/2016 13.10.2016 25.10.2016 30.09.2016
FT1 201610 1160596 232016 Nitrava s.r.o. 304,00 služby súvisiace s konferenciou 14.10.2016 21.10.2016 07.10.2016
FT1 201610 1160597 1614793581 Alza.cz a.s. 0,00 notebooky Lenovo – POK 216257 14.10.2016 21.10.2016 11.10.2016
FT1 201610 1160598 1613405 free-zona s.r.o. 26,00 internet 10/2016 14.10.2016 15.10.2016 01.10.2016
FT1 201610 1160599 5220160904 Miestny úrad MČ Bratislava – D 300,00 krátkodobý prenájom 14.10.2016 18.10.2016 04.10.2016
FT1 201610 1160600 201624 Alexander Račkovič-XDIMENSION 800,00 DTP spracovanie SNN 09/2016 14.10.2016 14.10.2016 30.09.2016
FT1 201610 1160601 10161140 FORK, s.r.o. 774,40 publikácie 14.10.2016 25.10.2016 11.10.2016
FT1 201610 1160602 216000047 autoKOMPLEX MARTIN s.r.o. 60,00 pneuservisné služby 14.10.2016 21.10.2016 14.10.2016
FT1 201610 1160603 20160067 MIP s.r.o. -26,40 toner 18.10.2016 14.10.2016 30.09.2016
FT1 201610 1160604 1000216005 Tlačová agentúra SR 36,00 fotografia TASR 18.10.2016 26.10.2016 07.10.2016
FT1 201610 1160605 834775 Poradca, s.r.o. 0,00 predpl. 1000 Riešení r. 2017 – ZAL 916026 18.10.2016 04.10.2016 04.10.2016
FT1 201610 1160606 572539 Poradca, s.r.o. 0,00 predpl. aktualiz. zákonov r. 2017 – ZAL 916027 18.10.2016 04.10.2016 04.10.2016
FT1 201610 1160607 80161180 Kasico 1016,40 publikácia Reflexie v priestore 19.10.2016 05.11.2016 30.09.2016
FT1 201610 1160608 15 MOBILTEL, s.r.o. 1970,00 stavebné prípravné práce 19.10.2016 02.11.2016 18.10.2016
FT1 201610 1160609 2016146 FRESH a FRIED SLOVAKIA, s.r.o. 162,00 občerstvenie a odedy 19.10.2016 30.10.2016 08.10.2016
FT1 201610 1160610 1600161 V.K.K. Stav s.r.o. 144,00 výmena wc pumpa 20.10.2016 20.10.2016 13.10.2016
FT1 201610 1160611 201604340 ČSOB, a.s. 219,13 úschova CP 3Q 2016 20.10.2016 27.10.2016 30.09.2016
FT1 201610 1160612 1161100908 Neografia,a.s. 464,10 Slovenské pohľady 10/2016 20.10.2016 31.10.2016 07.10.2016
FT1 201610 1160613 1161100917 Neografia,a.s. 8039,79 publikácia Javorniky 20.10.2016 31.10.2016 11.10.2016
FT1 201610 1160614 1161100915 Neografia,a.s. 449,16 Slovensko 03/2016 20.10.2016 31.10.2016 12.10.2016
FT1 201610 1160615 3841600936 Mesto Poprad 83,47 služby 10/2016 21.10.2016 28.10.2016 14.10.2016
FT1 201610 1160616 1816008901 Alza.cz a.s. 51,90 operačná pamäť Kingston 21.10.2016 01.11.2016 18.10.2016
FT1 201610 1160617 1616519971 Alza.cz a.s. 44,90 operačná pamäť Kingston 21.10.2016 02.11.2016 19.10.2016
FT1 201610 1160618 1816008901 Alza.cz a.s. 51,90 operačná pamäť Kingston 21.10.2016 01.11.2016 18.10.2016
FT1 201610 1160619 621215436 Alza.cz a.s. -83,80 operačná pamäť Kingston k fa 5216139626 21.10.2016 14.10.2016 14.10.2016
FT1 201610 1160620 2161006980 I.D.C. Holding, a.s. 2,45 sponzoring 24.10.2016 31.10.2016 17.10.2016
FT1 201610 1160621 10161190 FORK, s.r.o. 424,80 Kultúra slova 05/2016 24.10.2016 03.11.2016 20.10.2016
FT1 201610 1160622 2160481 Ekono-Print,s.r.o. 630,00 tašky s potlačou 24.10.2016 07.11.2016 24.10.2016
FT1 201610 1160623 5021616092 Poradca podnikateľa 0,00 školenie – ZAL 916030 24.10.2016 21.10.2016 13.10.2016
FT1 201610 1160624 5021616079 Poradca podnikateľa 0,00 školenie – ZAL 916029 24.10.2016 21.10.2016 13.10.2016
FT1 201610 1160625 5021616078 Poradca podnikateľa 0,00 školenie – ZAL 916028 24.10.2016 21.10.2016 13.10.2016
FT1 201610 1160626 11495090 Orange Slovensko a.s 812,99 mobilné poplatky 10-11/2016 25.10.2016 05.11.2016 16.10.2016
FT1 201610 1160627 272016 Gyuris Igor 727,72 oprava kuchyne 25.10.2016 30.10.2016 12.10.2016
FT1 201610 1160628 2016146 Cirkevný zbor ECAV na Slovensk 76,73 vodné, stočné 02/2016 – 08/2016 28.10.2016 28.10.2016 30.09.2016
FT1 201610 1160629 216102153 ALEXA s.r.o. 166,68 oprava tlačiarne 28.10.2016 25.10.2016 18.10.2016
FT1 201610 1160630 201602 MSKP, s.r.o. 1980,00 nahrávanie a výroba CD 28.10.2016 28.10.2016 14.10.2016
FT1 201610 1160631 2162673 Andrej Náter 114,34 odstránenie havarijného stavu 28.10.2016 24.10.2016 30.09.2016
2016-12-06T14:17:29+00:006 decembra 2016 |
X