Faktúry 10-2019


/Faktúry 10-2019
Druh Účtovné obdobie Interné číslo Dodávateľské číslo faktúry Obchodný partner Suma celkom € Predmet faktúry Dátum prijatia Dátum splatnosti
ZDF 201910 919030 92019 Tomáš Polonský 1800,00 vyhot. busty P.J.Šafárik/Košice 07.10.2019 08.10.2019
ZDF 201910 919031 42019 KAFA-STAV 1600,00 výkopová sonda 18.10.2019 18.10.2019
ZDF 201910 919032 9001937 KAISER + KRAFT, s.r.o. 222,00 trezor 23.10.2019 23.10.2019
ZDF 201910 919033 191100803 REPRE, s.r.o. 104,40 stolový kalendár 31.10.2019 6.11.2019
POK 201910 219194 1750 Mgr.Art. Milina Sklabinski,PhD 90,00 preklad odb. textu do srbského jazyka 3.10.2019 13.10.2019
POK 201910 219195 8069188200 ETP Management budov, s.r.o. 48,88 energie, služby 10/19 8.10.2019 17.10.2019
POK 201910 219196 8069188220 ETP Management budov, s.r.o. 326,36 energie, služby 10/19 8.10.2019 17.10.2019
POK 201910 219197 8069238200 ETP Management budov, s.r.o. 766,21 energie, služby 10/19 8.10.2019 17.10.2019
POK 201910 219198 112371910 LMT, a.s. 227,32 teplo 10/19 8.10.2019 17.10.2019
POK 201910 219199 3647663310 BARDBYT,s.r.o. Bardejov 46,88 nájom, energie, služby 10/19 8.10.2019 17.10.2019
POK 201910 219200 22017 Prvá teplárenská, a.s. Holič 52,61 nájom, energie 10/19 8.10.2019 17.10.2019
POK 201910 219201 6160106017 Bytový podnik mesta Košice, s. 432,58 nájom, energie, služby 10/19 8.10.2019 17.10.2019
POK 201910 219202 2322400001 Mesto Snina 265,62 nájom, energie, služby 10/19 8.10.2019 17.10.2019
POK 201910 219203 17902710 Technické služby mesta Rožňava 217,64 nájom, energie 10/19 8.10.2019 17.10.2019
POK 201910 219204 140010 PREŠOV REAL s.r.o. 157,69 nájom, energie, služby 10/19 8.10.2019 17.10.2019
POK 201910 219205 179027 MOMS 315,00 nájom, energie, internet 11/19 8.10.2019 17.10.2019
POK 201910 219206 6210138500 Stredoslovenská ener 690,00 el. energia 10/19 8.10.2019 17.10.2019
POK 201910 219207 6212122500 Stredoslovenská ener 31,00 el. energia 10/19 8.10.2019 17.10.2019
POK 201910 219208 6212123500 Stredoslovenská ener 105,00 el. energia 10/19 8.10.2019 17.10.2019
POK 201910 219209 6318203600 Stredoslovenská ener 29,00 el. energia 10/19 8.10.2019 17.10.2019
POK 201910 219210 6211104700 Stredoslovenská ener 38,00 el. energia 10/19 8.10.2019 17.10.2019
POK 201910 219211 3506116000 Stredoslovenská ener 241,00 plyn 10/19 8.10.2019 17.10.2019
POK 201910 219212 6058803710 Stredoslovenská ener 31,00 el. energia 10/19 8.10.2019 17.10.2019
POK 201910 219213 84005210 Spoločenstvo vlastníkov bytov 184,84 energie, služby 10/19 8.10.2019 17.10.2019
POK 201910 219214 120571292 Mesto Dunajská Streda 345,67 daň z nehnuteľnosti 2019 10.10.2019 20.10.2019
POK 201910 219215 2322400001 Mesto Snina -55,01 nájom, energie, služby 2018 29.10.2019 28.10.2019
FT1 201910 1190586 1100078717 ITcity s.r.o. 15,00 internet 09/19 1.10.2019 8.10.2019
FT1 201910 1190587 901561910 GAYA,s,r,o, 33,00 internet 10/19 2.10.2019 15.10.2019
FT1 201910 1190588 7572037 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. 18,00 internet 10/19 2.10.2019 15.10.2019
FT1 201910 1190589 92019 PhDr. Emil Semanco-EMCO 1050,00 redigovanie SNN 09/19 2.10.2019 15.10.2019
FT1 201910 1190590 29305200 SOFTIP 332,74 podpora APV 09/19 2.10.2019 16.10.2019
FT1 201910 1190591 20190906 Bukovinský a Chlipala, s.r.o. 351,96 právne služby 09/19 4.10.2019 15.10.2019
FT1 201910 1190592 1900006611 Vydavateľstvo Matice, s.r.o. 3445,10 refundácia SNN 36-40/19, Program MS 4.10.2019 13.10.2019
FT1 201910 1190593 1900006643 Vydavateľstvo Matice, s.r.o. 859,20 refundácia Orol Tatranský 08-09/19 4.10.2019 13.10.2019
FT1 201910 1190594 101920262 Schipro Sk, s.r.o. 127,23 pracovná obuv, oblečenie PKaK 4.10.2019 10.10.2019
FT1 201910 1190595 7190556 CreoCom, s.r.o. 360,00 trhací blok A5 – Snem 4.10.2019 10.10.2019
FT1 201910 11190596 191021 SPOMART,MT 143,40 technik PO 3.Q/19 4.10.2019 14.10.2019
FT1 201910 1190597 7750563208 ZSE Energia, Čulenova 6, BA 157,06 el. energia 10/19 4.10.2019 16.10.2019
FT1 201910 1190598 7750563586 ZSE Energia, Čulenova 6, BA 25,55 el. energia 10/19 4.10.2019 16.10.2019
FT1 201910 1190599 7750563606 ZSE Energia, Čulenova 6, BA 16,28 el. energia 10/19 4.10.2019 16.10.2019
FT1 201910 1190600 7750563207 ZSE Energia, Čulenova 6, BA 46,33 el. energia 10/19 4.10.2019 16.10.2019
FT1 201910 1190601 7750563206 ZSE Energia, Čulenova 6, BA 131,80 el. energia 10/19 4.10.2019 16.10.2019
FT1 201910 1190602 11019 RepreSalio.sk, s.r.o. 100,00 činnosť zodpoved. osoby DPO.GDPR 10/19 4.10.2019 31.10.2019
FT1 201910 1190603 87482019 VLAJKY.EU s.r.o. 402,07 stojan interierový na vlajky 4.10.2019 10.10.2019
FT1 201910 1190604 20190269 Trenčiansky samosprávny kraj 390,40 nájom, služby 4.Q/19 7.10.2019 17.10.2019
FT1 201910 1190605 2019141 Cirkevný zbor ECAV na Slovensk 41,81 vodné, stočné 05/19 – 08/19 7.10.2019 14.10.2019
FT1 201910 1190606 2019151 Cirkevný zbor ECAV na Slovensk 200,00 nájom 10/19 7.10.2019 15.10.2019
FT1 201910 1190607 190100372 SMM Holíč s.r.o. 92,76 energie 4.Q/19 7.10.2019 3.11.2019
FT1 201910 1190608 152545 free-zona s.r.o. 26,00 internet 10/19 7.10.2019 15.10.2019
FT1 201910 1190609 192067 Slovakia Online s.r.o. 96,00 monitoring 09/19 7.10.2019 20.10.2019
FT1 201910 1190610 3091945996 DOXX – Stravné lístky 6215,76 stravné lístky 7.10.2019 3.11.2019
FT1 201910 1190611 1191100607 Neografia,a.s. 928,80 materiály na Snem MS 7.10.2019 17.10.2019
FT1 201910 1190612 1191100608 Neografia,a.s. 642,00 Program Snem MS 7.10.2019 17.10.2019
FT1 201910 1190613 1191100609 Neografia,a.s. 752,40 Stanovy Snem MS 7.10.2019 17.10.2019
FT1 201910 1190614 2190382 Ekono-Print,s.r.o. 111,60 banner Snem MS 8.10.2019 21.10.2019
FT1 201910 1190615 402400101 MANUTAN Slovakia s.r 178,20 odpadkové koše 8.10.2019 17.10.2019
FT1 201910 1190616 4504190919 Martinská teplárenská,a.s. 1010,40 teplo 09/19 8.10.2019 16.10.2019
FT1 201910 1190617 4503110919 Martinská teplárenská,a.s. 273,22 teplo 09/19 8.10.2019 16.10.2019
FT1 201910 1190618 111019 zdravotka-PZS 158,40 zdravotný dohľad 3.Q/19 8.10.2019 15.10.2019
FT1 201910 1190619 1021903212 Brantner Fatra s.r.o 9,11 zhodnotenie a odvoz BIO odpadu 8.10.2019 21.10.2019
FT1 201910 1190620 11900015 GAVOROVÁ s.r.o. 850,00 DTP spracovanie SNN 09/19 10.10.2019 21.10.2019
FT1 201910 1190621 9001256582 Slovenská pošta a.s. 3082,38 poštovné SNN 09/19 10.10.2019 22.10.2019
FT1 201910 1190622 1900011 Obec Pohronská Polhora 300,00 krátkodobý prenájom 10.10.2019 13.10.2019
FT1 201910 1190623 10190289 MAGISTER – Prešov, spol. s r.o 171,00 obedy – výbor MS 10.10.2019 4.10.2019
FT1 201910 1190624 20119217 VZOR výrobné družstvo Zvolen 71,67 energie 10/19 10.10.2019 22.10.2019
FT1 201910 1190625 1191100616 Neografia,a.s. 527,04 Slovenské pohľady 10/19 10.10.2019 21.10.2019
neobsadené 1190626
FT1 201910 1190627 9001257624 Slovenská pošta a.s. 28,20 poštovné 09/19 14.10.2019 24.10.2019
FT1 201910 1190628 9001260271 Slovenská pošta a.s. 1339,25 poštovné 09/19 14.10.2019 23.10.2019
FT1 201910 1190629 1123701909 LMT, a.s. 66,64 teplo 09/19 14.10.2019 22.10.2019
FT1 201910 1190630 902003773 ABEL – Computer, s.r.o. 297,60 tonery 14.10.2019 14.10.2019
FT1 201910 1190631 1191100628 Neografia,a.s. 3848,60 publikácia – Predsedovia MS 14.10.2019 25.10.2019
FT1 201910 1190632 2019009 Smolec Maroš – mrs 1450,00 riadenie redakcie SNN 09/19 17.10.2019 25.10.2019
FT1 201910 1190633 2019993425 Československá obchodná banka, 219,12 úschova CP 3.Q 2019 17.10.2019 30.10.2019
FT1 201910 1190634 262019 METOD s.r.o. 133,50 propagačné predmety s logom MS 17.10.2019 14.11.2019
FT1 201910 1190635 20190311 Kamenárstvo STONE s.r.o. 201,00 tabuľa Absolute black + písmo, M.Dula – ZDF 919029 17.10.2019 10.10.2019
FT1 201910 1190636 8950046790 Západoslovenská vodárenská 41,48 vodné, stočné 07-09/19 17.10.2019 25.10.2019
FT1 201910 1190637 101451310 RETECOM, s.r.o. 44,00 detekčné trubičky CO 17.10.2019 25.10.2019
FT1 201910 1190638 20190107 Daniel Demjan – DEMJAN BUS 600,00 preprava osôb – Snem 17.10.2019 27.10.2019
FT1 201910 1190639 2019076 Hokejbalový klub Gbely 320,00 preprava osôb – Snem 17.10.2019 22.10.2019
FT1 201910 1190640 20190324 Kamenárstvo STONE s.r.o. 255,49 tabuľa Steel Grey + písmo 21.10.2019 23.10.2019
FT1 201910 1190641 20190325 Kamenárstvo STONE s.r.o. 201,00 tabuľa Absolute black + písmo, M.Dula 21.10.2019 23.10.2019
FT1 201910 1190642 3841900906 Mesto Poprad 83,47 energie, služby 10/19 21.10.2019 30.10.2019
FT1 201910 11190643 2019025359 PAPERA s.r.o. 425,78 kancelárske a čistiace potreby 21.10.2019 8.11.2019
FT1 201910 1190644 19047 ICL s.r.o. 5068,42 stavebné práce 21.10.2019 31.10.2019
FT1 201910 1190645 201923 FOTO-VIDEO 95,00 reportáž – Poznávajme život našich predkov v Tisov 22.10.2019 25.10.2019
FT1 201910 1190646 52019 KAFA-STAV 3824,87 kontrolný výkop sonda – ZDF 919031 23.10.2019 25.10.2019
FT1 201910 1190647 192019 Obec Hrušov 980,00 krátkodobý prenájom-Hontianska paráda 2019 Hrušov 24.10.2019 14.10.2019
FT1 201910 1190648 2019001 Tkáčová T – Reštaurácia Gurman 1748,00 zabezpečenie občerstvenia Snem 2019 24.10.2019 22.10.2019
FT1 201910 1190649 242019 GEO-MOL s.r.o. Nitra 350,00 Geodetické prác,zameranie pamätníka Štúrovo 24.10.2019 16.10.2019
FT1 201910 1190650 11495090 Orange Slovensko a.s 1020,65 mobilné poplatky 10/19 – 11/19 28.10.2019 2.11.2019
FT1 201910 1190651 21964 autoKOMPLEX MARTIN s.r.o. 299,00 oprava Kia Carnival MT566CI 28.10.2019 24.10.2019
FT1 201910 1190652 21965 autoKOMPLEX MARTIN s.r.o. 159,00 oprava Peugeot 206 MT221EX 28.10.2019 25.10.2019
FT1 201910 1190653 119428 LUTON spol. s r.o. 66,10 samolepiaci štítok plast, zlatý k bustám 28.10.2019 8.11.2019
FT1 201910 1190654 191112 SPOMART,MT 847,92 kontrola a oprava has. prístrojov 28.10.2019 4.11.2019
FT1 201910 1190655 20190007 ENERGY+ s.r.o. 445,65 oprava plynového kotla DMS R. Sobota 28.10.2019 14.10.2019
FT1 201910 1190656 2019083 VS-trans 777,84 preprava osôb – Snem 28.10.2019 28.10.2019
FT1 201910 1190657 190219 Branislav SLIVA – SLIVTOUR 420,00 preprava osôb – Snem 28.10.2019 1.11.2019
FT1 201910 1190658 702019 Medzinárodná autobus. doprava 411,40 preprava osôb – Snem 28.10.2019 2.11.2019
FT1 201910 1190659 2019155 Ján Ulický Fantastic 420,00 preprava osôb – Snem 28.10.2019 29.10.2019
FT1 201910 1190660 19026 PEMMEWA s.r.o. 627,00 občerstvenie – Snem 28.10.2019 26.10.2019
FT1 201910 1190661 101933093 FORK, s.r.o. 381,79 Kultúra slova 05/19 29.10.2019 12.11.2019
FT1 201910 1190662 25 PECKO STAV s.r.o. 5600,00 oprava, materiál na opravu fasády – ZDF 919027 30.10.2019 13.9.2019
FT1 201910 1190663 162019 Tamara Horvathová 160,00 montáž pam. tabule M. Dula 30.10.2019 31.10.2019
FT1 201910 1190664 2190410 Ekono-Print,s.r.o. 155,59 pečiatka alfabet 30.10.2019 7.11.2019
FT1 201910 1190665 3619 Peter Horňák – PH studio 850,00 videoreportáže 31.10.2019 4.11.2019
FT1 201910 1190666 152545 free-zona s.r.o. 26,00 internet 12/17 31.10.2019 15.12.2017
FT1 201910 1190667 29306382 SOFTIP 332,74 podpora APV 10/19 31.10.2019 14.11.2019
2020-01-14T14:59:16+00:009 novembra 2019 |
X