Faktúry 11-2016


/Faktúry 11-2016
Druh Účtovné obdobie Interné číslo Dodávateľské číslo faktúry Obchodný partner Suma celkom € Predmet faktúry Dátum prijatia Dátum splatnosti Dátum daň. povinnosti
   
POK 201611 216282 8016590618 Internet Mall Slovakia, s.r.o. 137,45 chladnička Zanussi 08.11.2016 17.11.2016 07.11.2016
POK 201611 216283 162047165 Alza.cz a.s. 164,96 hardware vybavenie PC 08.11.2016 18.11.2016 08.11.2016
POK 201611 216284 602453 mobil online, s.r.o. 392,98 Lenovo S510 14.11.2016 21.11.2016 11.11.2016
POK 201611 216285 61010436 Bytový podnik mesta Košice, s. 300,30 nájom, energie, služby 11/2016 14.11.2016 21.11.2016 11.11.2016
POK 201611 216286 3647663311 BARDBYT,s.r.o. Bardejov 52,38 nájom, energie, služby 11/2016 14.11.2016 21.11.2016 11.11.2016
POK 201611 216287 179027 MOMS 215,00 nájom, energie, internet 12/2016 14.11.2016 21.11.2016 11.11.2016
POK 201611 216288 2730180200 H – PROBYT 45,71 energie, služby 11/2016 14.11.2016 21.11.2016 11.11.2016
POK 201611 216289 2730180220 H – PROBYT 293,46 energie, služby 11/2016 14.11.2016 21.11.2016 11.11.2016
POK 201611 216290 2730230390 H – PROBYT 783,42 energie, služby 11/2016 14.11.2016 21.11.2016 11.11.2016
POK 201611 216291 1369911 PREŠOV REAL s.r.o. 24,28 nájom 11/2016 14.11.2016 21.11.2016 11.11.2016
POK 201611 216292 1369911 PREŠOV REAL s.r.o. 55,20 energie, služby 11/2016 14.11.2016 21.11.2016 11.11.2016
POK 201611 216293 112371611 COFELY – LMT 288,50 teplo 11/2016 14.11.2016 21.11.2016 11.11.2016
POK 201611 216294 122016 Prvá teplárenská, a.s. Holič 50,11 nájom, energie 11/2016 14.11.2016 21.11.2016 11.11.2016
POK 201611 216295 17902711 Technické služby mesta Rožňava 216,99 nájom, energie 11/2016 14.11.2016 21.11.2016 11.11.2016
POK 201611 216296 6210138500 Stredoslovenská ener 627,00 el. energia 11/2016 14.11.2016 21.11.2016 11.11.2016
POK 201611 216297 6211104700 Stredoslovenská ener 30,00 el. energia 11/2016 14.11.2016 21.11.2016 11.11.2016
POK 201611 216298 6058803711 Stredoslovenská ener 39,00 el. energia 11/2016 14.11.2016 21.11.2016 11.11.2016
POK 201611 216299 6318203600 Stredoslovenská ener 24,00 el. energia 11/2016 14.11.2016 21.11.2016 11.11.2016
POK 201611 216300 6212123500 Stredoslovenská ener 60,00 el. energia 11/2016 14.11.2016 21.11.2016 11.11.2016
POK 201611 216301 6212122500 Stredoslovenská ener 36,00 el. energia 11/2016 14.11.2016 21.11.2016 11.11.2016
POK 201611 216302 3506116000 Stredoslovenská ener 317,00 el. energia 11/2016 14.11.2016 21.11.2016 11.11.2016
POK 201611 216303 84005211 Spoločenstvo vlastníkov bytov 184,84 energie, služby 11/2016 14.11.2016 21.11.2016 11.11.2016
POK 201611 216304 2322400001 Mesto Snina 265,62 energie, služby 11/2016 14.11.2016 21.11.2016 11.11.2016
POK 201611 216305 72211 MV SR Centrum podpory BB 35,23 nájom 11/2016 14.11.2016 21.11.2016 11.11.2016
POK 201611 216306 72211 Ministerstvo vnútra, Pribinova 40,90 energie, služby 11/2016 14.11.2016 21.11.2016 11.11.2016
POK 201611 216307 2014355600 ČEZ Slovensko, s.r.o. 122,00 el. energia 11/2016 14.11.2016 21.11.2016 11.11.2016
POK 201611 216308 162453891 Alza.cz a.s. 352,90 Notebook Lenovo B51-30 Black 21.11.2016 01.12.2016 21.11.2016
POK 201611 216309 255080 FaxCopy a.s. 88,99 HP ScanJet 300 Flatbed skener 28.11.2016 05.12.2016 25.11.2016
ZF1 201611 516001 20150501 The Canadian Slovak 94,51 Kanadský Slovák 11.11.2016 30.11.2016 04.11.2016
ZAL 201611 916034 1521 Ing.Vladimír Chlebec 228,00 seminár DzP PO 2016 28.11.2016 28.11.2016 28.11.2016
ZAL 201611 1160635 1632303522 Tempo Kondela 85,44 nábytok 29.11.2016 01.12.2016 24.11.2016
ZAL 201611 1160636 162201427 Bludovický svätý Ján s.r.o. 308,00 regál kovový 30.11.2016 30.11.2016 25.11.2016
FT1 201611 1160632 16041 Unico Martin s.r.o. 2252,24 energie IV. Q. 2016 03.11.2016 20.11.2016 06.11.2016
FT1 201611 1160633 16040 Unico Martin s.r.o. 3795,00 nájom IV. Q. 2016 03.11.2016 20.11.2016 06.11.2016
FT1 201611 1160634 901561611 GAYA,s,r,o, 120,00 služby 11/2016 03.11.2016 15.11.2016 01.11.2016
FT1 201611 1160635 7572037 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. 18,00 internet 11/2016 03.11.2016 15.11.2016 01.11.2016
FT1 201611 1160636 2016541 JAVISKOVÁ TECHNIKA s.r.o. 249,98 oprava a údržba regálov 03.11.2016 31.10.2016 17.10.2016
FT1 201611 1160637 2016019 RE/BY s.r.o. 562,00 murárske a maliarske práce, výmena ventilu 07.11.2016 14.11.2016 31.10.2016
FT1 201611 1160638 201603803 MIP s.r.o. 511,94 tonery 07.11.2016 16.11.2016 02.11.2016
FT1 201611 1160639 26306792 SOFTIP 314,28 podpora APV 10/2016 07.11.2016 18.11.2016 31.10.2016
FT1 201611 1160640 64600846 Bludovický svätý Ján s.r.o. 0,00 regál kovový – ZAL 916033 07.11.2016 31.10.2016 26.10.2016
FT1 201611 1160641 64600845 Bludovický svätý Ján s.r.o. 0,00 regál kovový – ZAL 916033 07.11.2016 31.10.2016 26.10.2016
FT1 201611 1160642 2016010 Smolec Maroš 1450,00 riadenie redakcie SNN 10/2016 07.11.2016 18.11.2016 31.10.2016
FT1 201611 1160643 201625 Alexander Račkovič-XDIMENSION 800,00 DTP spracovanie SNN 10/2016 08.11.2016 14.11.2016 31.10.2016
FT1 201611 1160644 102016 PhDr. Emil Semanco-EMCO 900,00 redigovanie SNN č. 41-45/2016 08.11.2016 15.11.2016 31.10.2016
FT1 201611 1160645 8094 VERLAG DASHOFER 0,00 online kniž. 10/16-10/17 – ZAL 916025 08.11.2016 30.09.2016 26.09.2016
FT1 201611 1160646 20161603 Slovakia Online s.r.o. 96,00 monitoring 10/2016 08.11.2016 20.11.2016 31.10.2016
FT1 201611 1160647 10151817 ALFAPRINT 155,76 poštové poukážky 08.11.2016 11.11.2016 27.10.2016
FT1 201611 1160648 1161100977 Neografia,a.s. 55,00 prepravné 08.11.2016 27.12.2016 11.10.2016
FT1 201611 1160649 7449397413 ZSE Energia, Čulenova 6, BA 87,78 el. energia 11/2016 08.11.2016 16.11.2016 01.11.2016
FT1 201611 1160650 7449409063 ZSE Energia, Čulenova 6, BA 14,53 el. energia 11/2016 08.11.2016 16.11.2016 01.11.2016
FT1 201611 1160651 7449397414 ZSE Energia, Čulenova 6, BA 51,91 el. energia 11/2016 08.11.2016 16.11.2016 01.11.2016
FT1 201611 1160652 7449408301 ZSE Energia, Čulenova 6, BA 37,76 el. energia 11/2016 08.11.2016 16.11.2016 01.11.2016
FT1 201611 1160653 7449397415 ZSE Energia, Čulenova 6, BA 117,23 el. energia 11/2016 08.11.2016 16.11.2016 01.11.2016
FT1 201611 1160654 1111601834 Nilfisk s.r.o. 27,41 náhradné diely – vysávač 08.11.2016 24.10.2016 11.10.2016
FT1 201611 1160655 116122222 LE CHEQUE DEJEUNER 4455,20 stravné lístky 11.11.2016 08.12.2016 08.11.2016
FT1 201611 1160656 9000975704 Slovenská pošta a.s. 2874,13 poštovné SNN 10/2016 11.11.2016 22.11.2016 31.10.2016
FT1 201611 1160657 1145478 ALFAPRINT 520,80 Nástenný kalendár na rok 2017 11.11.2016 21.11.2016 03.11.2016
FT1 201611 1160658 4503111016 Martinská teplárenská,a.s. 126,15 teplo 10/2016 11.11.2016 16.11.2016 31.10.2016
FT1 201611 1160659 4504191016 Martinská teplárenská,a.s. 1833,13 teplo 10/2016 11.11.2016 16.11.2016 31.10.2016
FT1 201611 1160660 9000974328 Slovenská pošta a.s. 1258,05 poštovné 10/2016 11.11.2016 20.11.2016 31.10.2016
FT1 201611 1160661 1161101034 Neografia,a.s. 462,54 Slovenské pohľady 11/2016 11.11.2016 23.11.2016 04.11.2016
FT1 201611 1160662 416004024 PAPERA s.r.o. 299,95 kancelárske a čistiace potreby 11.11.2016 23.11.2016 02.11.2016
FT1 201611 1160663 1604321 Vydavateľstvo Matice, s.r.o. 2842,40 refundácia SNN 41-45/2016 14.11.2016 20.11.2016 10.11.2016
FT1 201611 1160664 1604320 Vydavateľstvo Matice, s.r.o. 588,00 refundácia Orol tatranský 10/2016 14.11.2016 20.11.2016 31.10.2016
FT1 201611 1160665 201614 DOBRÉ ZVYKY 540,00 zostrihanie, ozvučenie a dodanie videofilmov 14.11.2016 20.11.2016 10.11.2016
FT1 201611 1160666 1123701610 COFELY – LMT 153,31 teplo 10/2016 14.11.2016 24.11.2016 31.10.2016
FT1 201611 1160667 161159 SPOMART,MT 617,52 oprava HP a hadíc 14.11.2016 25.11.2016 04.11.2016
FT1 201611 1160668 1620471651 Alza.cz a.s. 0,00 hardware vybavenie PC – POK 216283 14.11.2016 24.11.2016 10.11.2016
FT1 201611 1160669 160710 Ľubomír Imrich – IMRICH CAR 100,36 oprava MT274BX 15.11.2016 27.09.2016 20.09.2016
FT1 201611 1160670 2016302 Bukovinský a Chlipala, s.r.o. 348,06 právne služby 10/2016 15.11.2016 16.11.2016 31.10.2016
FT1 201611 1160671 26306792  SOFTIP 314,28         
FT1 201611 1160672 1614959 free-zona s.r.o. 26,00 internet 11/2016 16.11.2016 15.11.2016 01.11.2016
FT1 201611 1160673 1600034 Olympia capital, s.r.o. 210,00 Roll Up banner 16.11.2016 19.11.2016 09.11.2016
FT1 201611 1160674 1612216 Stahl Reisen,s.r.o. 257,70 letenka 16.11.2016 16.11.2016 16.11.2016
FT1 201611 1160675 653251 mobil online, s.r.o. 0,00 Lenovo S510 – POK 216284 21.11.2016 02.12.2016 18.11.2016
FT1 201611 1160676 2021716229 Internet Mall Slovakia, s.r.o. 0,00 chladnička Zanussi – POK 216282 21.11.2016 15.11.2016 15.11.2016
FT1 201611 1160677 162016 Ján Novosedliak 2980,00 graf. spracovanie, tlač brožúry 21.11.2016 30.11.2016 18.11.2016
FT1 201611 1160678 312016 Reklamné studio Kanala s.r.o. 50,00 technické zabezpečenie podujatia 21.11.2016 21.11.2016 14.11.2016
FT1 201611 1160679 80160335 EUROBUS, a.s. 112,00 preprava osôb 21.11.2016 25.11.2016 04.11.2016
FT1 201611 1160680 20161001 Fotoateliér Marta Bírová 338,40 propagačné fotografie 21.11.2016 10.11.2016 18.11.2016
FT1 201611 1160681 112016 Peter Augustín 310,00 realizácia a úprava pódia 21.11.2016 28.11.2016 20.08.2016
FT1 201611 1160682 212016 Obec Hrušov 500,00 krátkodobý prenájom 21.11.2016 28.11.2016 14.11.2016
FT1 201611 1160683 5011601023 Poradca podnikateľa 10,20 smernica – vnútorný mzdový predpis 23.11.2016 06.12.2016 22.11.2016
FT1 201611 1160684 1612250 Stahl Reisen,s.r.o. 113,00 ubytovanie 23.11.2016 24.11.2016 23.11.2016
FT1 201611 1160685 201753 ABSOLUT POWER ENERGIA, s.r.o. 250,00 revízia el. inštalácie DMS R. Sobota 28.11.2016 30.11.2016 23.11.2016
FT1 201611 1160686 201754 ABSOLUT POWER ENERGIA, s.r.o. 150,00 revízia blezkozvodu DMS R. Sobota 28.11.2016 30.11.2016 23.11.2016
FT1 201611 1160687 4316066130 BENESTRA, s.r.o. 13,40 internet 12/2016 28.11.2016 18.11.2016 01.11.2016
FT1 201611 1160688 3841601045 Mesto Poprad 83,47 služby 11/2016 28.11.2016 29.11.2016 15.11.2016
FT1 201611 1160689 201633097 Šablatúra Branislav 200,00 ubytovanie 28.11.2016 25.11.2016 16.11.2016
FT1 201611 1160690 11495090 Orange Slovensko a.s 855,31 mobilné poplatky 11-12/2016 28.11.2016 06.12.2016 16.11.2016
FT1 201611 1160691 1624538911 Alza.cz a.s. 0,00 Notebook Lenovo B51-30-POK 216308 28.11.2016 06.12.2016 22.11.2016
FT1 201611 1160692 653251 mobil online, s.r.o. 0,00 Lenovo S510 – POK 216284 28.11.2016 02.12.2016 18.11.2016
FT1 201611 1160693 1021603560 Brantner Fatra s.r.o 138,77 VKK 28.11.2016 08.12.2016 14.11.2016
FT1 201611 1160694 160223 Danka Kurčíková eMKa-nábytok 297,00 skriňa 29.11.2016 29.11.2016 25.11.2016
FT1 201611 1160695 10161369 FORK, s.r.o. 901,89 publikácia – 90. výročie sláv. otvor. 2. budovy MS 29.11.2016 08.12.2016 24.11.2016
FT1 201611 1160696 2016035 Dezz3D, s.r.o. Bratislava 334,00 grafic. návrh a tlač plagátov 30.11.2016 21.11.2016 21.11.2016
FT1 201611 1160697 101516 Regionálne kultúrne centrum,PD 80,00 krátkodobý prenájom 30.11.2016 08.12.2016 24.11.2016
2016-12-06T14:18:58+00:006 decembra 2016 |
X