Faktúry 11-2019


/Faktúry 11-2019

 

 

Druh Účtovné obdobie Interné číslo Dodávateľské číslo faktúry Obchodný partner Suma celkom € Predmet faktúry Dátum prijatia Dátum splatnosti
ZDF 201911 919034 2020190064 Kamenárstvo STONE s.r.o. 158,40 tabuľa Absolute black + písmo 05.11.2019 08.11.2019
ZDF 201911 919035 141119 EDOS-PEM s.r.o. 69,00 seminár 08.11.2019 11.11.2019
ZDF 201911 919036 61190164 EDU-LAND s.r.o. 192,00 video kurz mzdového účtovníctva 11.11.2019 18.11.2019
ZDF 201911 919037 9500027213 Poradca podnikateľa 168,00 seminár 19.11.2019 20.11.2019
ZDF 201911 919038 42019 Ormandík Milan akad. sochár 1000,00 busta Július Bolfík 19.11.2019 19.11.2019
ZDF 201911 919039 1911270001 MVOServis, s.r.o. 15,60 knižná publikácia – ÚZ a zdaň. príjmov NÚJ 27.11.2019 27.11.2019
ZDF 201911 919040 72019 KAFA-STAV 9800,00 sanačné práce, oprava sokla 28.11.2019 29.11.2019
POK 201911 219216 8069188200 ETP Management budov, s.r.o. 48,88 energie, služby 11/19 08.11.2019 18.11.2019
POK 201911 219217 8069188220 ETP Management budov, s.r.o. 326,36 energie, služby 11/19 08.11.2019 18.11.2019
POK 201911 219218 8069238200 ETP Management budov, s.r.o. 766,21 energie, služby 11/19 08.11.2019 18.11.2019
POK 201911 219219 112371911 LMT, a.s. 328,69 teplo 11/19 08.11.2019 18.11.2019
POK 201911 219220 3647663311 BARDBYT,s.r.o. Bardejov 46,88 nájom, energie, služby 11/19 08.11.2019 18.11.2019
POK 201911 219221 22017 Prvá teplárenská, a.s. Holič 52,61 nájom, energie 11/19 08.11.2019 18.11.2019
POK 201911 219222 6160106017 Bytový podnik mesta Košice, s. 432,58 nájom, energie, služby 11/19 08.11.2019 18.11.2019
POK 201911 219223 2322400001 Mesto Snina 265,62 nájom, energie, služby 11/19 08.11.2019 18.11.2019
POK 201911 219224 17902711 Technické služby mesta Rožňava 217,64 nájom, energie 11/19 08.11.2019 18.11.2019
POK 201911 219225 140011 PREŠOV REAL s.r.o. 157,69 nájom, energie, služby 11/19 08.11.2019 18.11.2019
POK 201911 219226 179027 MOMS 315,00 nájom, energie, internet 12/19 08.11.2019 18.11.2019
POK 201911 219227 6210138500 Stredoslovenská ener 690,00 el. energia 11/19 08.11.2019 18.11.2019
POK 201911 219228 6212122500 Stredoslovenská ener 31,00 el. energia 11/19 08.11.2019 18.11.2019
POK 201911 219229 6212123500 Stredoslovenská ener 105,00 el. energia 11/19 08.11.2019 18.11.2019
POK 201911 219230 6318203600 Stredoslovenská ener 29,00 el. energia 11/19 08.11.2019 18.11.2019
POK 201911 219231 6211104700 Stredoslovenská ener 38,00 el. energia 11/19 08.11.2019 18.11.2019
POK 201911 219232 3506116000 Stredoslovenská ener 241,00 plyn 11/19 08.11.2019 18.11.2019
POK 201911 219233 6058803711 Stredoslovenská ener 31,00 el. energia 11/19 08.11.2019 18.11.2019
POK 201911 219234 84005211 Spoločenstvo vlastníkov bytov 184,84 energie, služby 11/19 08.11.2019 18.11.2019
POK 201911 219235 2019000004 Balko Hieroným 2950,00 busta M.R.Štefánika-Trstená 26.11.2019 29.11.2019
POK 201911 219236 2331569 Union poisťovňa, a.s. 340,59 zodpovednosť za škodu 29.11.2019 21.12.2019
FT1 201911 1190668 7572037 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. 18,00 internet 11/19 04.11.2019 15.11.2019
FT1 201911 1190669 102019 PhDr. Emil Semanco-EMCO 1050,00 redigovanie SNN 10/19 04.11.2019 15.11.2019
FT1 201911 1190670 62019 KAFA-STAV 356,26 výmena vykurovacieho telesa 04.11.2019 08.11.2019
FT1 201911 1190671 1100078717 ITcity s.r.o. 15,00 internet 10/19 05.11.2019 08.11.2019
FT1 201911 1190672 133919 zdravotka-PZS 30,00 seminár 05.11.2019 19.11.2019
FT1 201911 1190673 901561911 GAYA,s,r,o, 33,00 internet 11/19 06.11.2019 15.11.2019
FT1 201911 1190674 902004020 ABEL – Computer, s.r.o. 124,06 tonery 06.11.2019 01.11.2019
FT1 201911 1190675 902003878 ABEL – Computer, s.r.o. 520,08 tonery 06.11.2019 18.11.2019
FT1 201911 1190676 19117 Theisz Transport s.r.o. 420,60 preprava osôb – MLT 06.11.2019 11.10.2019
FT1 201911 1190677 20196 Greguš Pavel 50,00 technické zabezpečenie – Dni Augusta… 06.11.2019 12.11.2019
FT1 201911 1190678 20197 Greguš Pavel 520,00 technické zabezpečenie – Hontianska paráda 06.11.2019 12.11.2019
FT1 201911 1190679 41900460 Harmonia-Reality s.r.o. 419,00 občerst., obed – Vedecká konf. Slovensko a prelom. 06.11.2019 05.11.2019
FT1 201911 1190680 152545 free-zona s.r.o. 26,00 internet 11/19 06.11.2019 15.11.2019
FT1 201911 1190681 13092019 OFSETA NB s.r.o. 198,00 tlač plagátov – 75. výročie SNP 07.11.2019 25.09.2019
FT1 201911 1190682 201910262 KKIMO Invest, s.r.o. 140,00 obedy – 100. výročie Oživotvorenia konferencia 07.11.2019 10.10.2019
FT1 201911 1190683 11900016 GAVOROVÁ s.r.o. 850,00 DTP spracovanie SNN 10/19 07.11.2019 18.11.2019
FT1 201911 1190684 1021903474 Brantner Fatra s.r.o 175,36 zhodnotenie a odvoz BIO odpadu 07.11.2019 20.11.2019
FT1 201911 1190685 1021903475 Brantner Fatra s.r.o 37,91 zhodnotenie a odvoz BIO odpadu 07.11.2019 20.11.2019
FT1 201911 1190686 21967 autoKOMPLEX MARTIN s.r.o. 72,00 pneuservisné práce 07.11.2019 11.11.2019
FT1 201911 1190687 7760527735 ZSE Energia, Čulenova 6, BA 157,06 el. energia 11/19 07.11.2019 19.11.2019
FT1 201911 1190688 7760528074 ZSE Energia, Čulenova 6, BA 25,55 el. energia 11/19 07.11.2019 19.11.2019
FT1 201911 1190689 7760527734 ZSE Energia, Čulenova 6, BA 46,33 el. energia 11/19 07.11.2019 19.11.2019
FT1 201911 1190690 7760527733 ZSE Energia, Čulenova 6, BA 131,80 el. energia 11/19 07.11.2019 19.11.2019
FT1 201911 1190691 19071 Unico Martin s.r.o. 4827,00 nájom 4.Q 2019 08.11.2019 17.11.2019
FT1 201911 1190692 19072 Unico Martin s.r.o. 2367,74 energie 4.Q 2019 08.11.2019 17.11.2019
FT1 201911 1190693 1900007520 Vydavateľstvo Matice, s.r.o. 3042,09 refundácia SNN 41-45/19 08.11.2019 17.11.2019
FT1 201911 1190694 1900007521 Vydavateľstvo Matice, s.r.o. 618,00 refundácia Orol Tatranský 10/19 08.11.2019 17.11.2019
FT1 201911 1190695 7750628090 ZSE Energia, Čulenova 6, BA 16,28 el. energia 11/19 08.11.2019 19.11.2019
FT1 201911 1190696 192316 Slovakia Online s.r.o. 96,00 monitoring 10/19 08.11.2019 20.11.2019
FT1 201911 1190697 19110049 JPP Media s.r.o. 600,00 optimalizácia dosahu soc. sietí 08.11.2019 21.11.2019
FT1 201911 1190698 2019167 Cirkevný zbor ECAV na Slovensk 200,00 nájom 11/19 11.11.2019 18.11.2019
FT1 201911 1190699 1123701910 LMT, a.s. 30,36 teplo 10/19 11.11.2019 21.11.2019
FT1 201911 1190700 1191100696 Neografia,a.s. 527,04 Slovenské pohľady 11/19 11.11.2019 20.11.2019
FT1 201911 1190701 201918 Priatelia FS a DFS Jánošík Fiľ 200,00 kultúrne vystúpenie – Zlatá podkova, zlaté pero… 11.11.2019 04.11.2019
FT1 201911 1190702 20191018 Bukovinský a Chlipala, s.r.o. 300,00 právne služby 10/19 12.11.2019 22.11.2019
FT1 201911 1190703 3091952263 DOXX – Stravné lístky 5235,95 stravné lístky 12.11.2019 11.12.2019
FT1 201911 1190704 220190606 Tlačiareň P+M, Turany 464,75 publikácia – Miestny odbor MS v Martine 14.11.2019 22.11.2019
FT1 201911 1190705 9001267036 Slovenská pošta a.s. 3961,99 poštovné SNN 10/19 14.11.2019 25.11.2019
FT1 201911 1190706 20119236 VZOR výrobné družstvo Zvolen 71,67 energie 11/19 14.11.2019 25.11.2019
FT1 201911 1190707 8970098127 Západoslovenská vodárenská 24,14 vodné, stočné 07-10/19 14.11.2019 25.11.2019
FT1 201911 1190708 220190576 Tlačiareň P+M, Turany 1867,25 publikácia – SNP východisko k slov. nár. štátnosti 14.11.2019 14.11.2019
FT1 201911 1190709 4504191019 Martinská teplárenská,a.s. 1586,40 teplo 10/19 14.11.2019 18.11.2019
FT1 201911 1190710 4503111019 Martinská teplárenská,a.s. 391,20 teplo 10/19 14.11.2019 18.11.2019
FT1 201911 1190711 9001265495 Slovenská pošta a.s. 28,70 poštovné 10/19 14.11.2019 25.11.2019
FT1 201911 1190712 220190142 EDU-LAND s.r.o. 192,00 video kurz mzdového účtovníctva – ZDF 919036 14.11.2019 14.11.2019
FT1 201911 1190713 4191555 EDOS-PEM s.r.o. 69,00 seminár – ZDF 919035 15.11.2019 14.11.2019
FT1 201911 1190714 9001268690 Slovenská pošta a.s. 873,50 poštovné 10/19 15.11.2019 25.11.2019
FT1 201911 1190715 14919 ALFAPRINT 1100,00 publikácia – Halyčsko-volynský letopis 18.11.2019 29.11.2019
FT1 201911 1190716 19271 Milan Baláž MB – KOM 180,00 revízia komína, odstr. nedostatkov 18.11.2019 27.11.2019
FT1 201911 1190717 882019 STONE DREAM 1200,00 výroba podstavca pod bustu M.R.Štefánika 18.11.2019 22.11.2019
FT1 201911 1190718 190384 KOMPLET Chalupka s.r.o. 69,54 oprava tepovača 18.11.2019 26.11.2019
FT1 201911 1190719 11119 RepreSalio.sk, s.r.o. 100,00 činnosť zodpoved. osoby DPO.GDPR 11/19 19.11.2019 30.11.2019
FT1 201911 1190720 1901036 CASTAX SLOVAKIA s.r.o. 2040,00 výroba medaily 19.11.2019 26.11.2019
FT1 201911 1190721 2019028070 PAPERA s.r.o. 303,50 kancelárske a čistiace potreby 20.11.2019 10.12.2019
FT1 201911 1190722 11495090 Orange Slovensko a.s 931,47 mobilné poplatky 11/19 – 12/19 20.11.2019 03.12.2019
FT1 201911 1190723 220190628 Tlačiareň P+M, Turany 741,90 publikácia – Sto rokov od založenie MO MS v Brezne 20.11.2019 30.11.2019
FT1 201911 1190724 122019 YUVENES INFOART 650,00 kultúrne vystúp. – 100. výročie zal. MO MS Košice 20.11.2019 14.12.2019
FT1 201911 1190725 191504740 REPRE, s.r.o. 104,40 stolový kalendár – ZDF 919033 20.11.2019 06.11.2019
FT1 201911 1190726 3919 Peter Horňák – PH studio 850,00 videoreportáže 20.11.2019 20.11.2019
FT1 201911 1190727 4191672 EDOS-PEM s.r.o. 256,00 seminár NÚJ 21.11.2019 05.12.2019
FT1 201911 1190728 19011990 Asociácia správcov registratúr 17,00 publikácia – Moderná správa registratúry 21.11.2019 21.11.2019
FT1 201911 1190729 39342040 Turčianska vodárenská 197,81 vodné, stočné 05/19 – 11/19 25.11.2019 05.12.2019
FT1 201911 1190730 112019 Tomáš Polonský 3600,00 vyhot. busty P.J.Šafárik/Košice – ZDF 919030 25.11.2019 29.11.2019
FT1 201911 1190731 3841901013 Mesto Poprad 83,47 energie, služby 11/19 26.11.2019 29.11.2019
FT1 201911 1190732 782019 Medzinárodná autobus. doprava 170,00 preprava osôb – 100. výročie zal. MO MS Košice 26.11.2019 24.11.2019
FT1 201911 1190733 20190005 Folklórna skupina Škvarkare OZ 50,00 kultúrne vystúpenie 100. výročie zal. MO MS Košice 26.11.2019 22.11.2019
FT1 201911 1190734 3302019 OZ KošAb 430,00 kultúrne vystúpenie 100. výročie zal. MO MS Košice 26.11.2019 01.12.2019
FT1 201911 1190735 992019 Jaroslav Pinkovský 250,00 preprava osôb – Snem 26.11.2019 30.11.2019
FT1 201911 1190736 592019 Ján Dargaj 182,00 naloženie a preprava kameňa pod pam. tabuľu 26.11.2019 25.11.2019
FT1 201911 1190737 2019010 Smolec Maroš – mrs 1450,00 riadenie redakcie SNN 10/19 26.11.2019 29.11.2019
FT1 201911 1190738 22019 Miroslav Kováč DJ 120,00 ozvučenie podujatia – 100. výr. MS Trenčín 28.11.2019 06.12.2019
FT1 201911 1190739 20191125 BIZOŇ & PARTNERS, s.r.o. 288,00 právne služby 29.11.2019 19.09.2019
FT1 201911 1190740 1901040 ŠK-SERVIS s.r.o. 21,48 revízia hasiacich prístrojov DMS R. Sobota 29.11.2019 06.12.2019
FT1 201911 1190741 922019 Ing. Igor Račko 38,00 skúšky PZ a rozvodu ZP 29.11.2019 29.11.2019
FT1 201911 1190742 2019146 MVOServis, s.r.o. 15,60 knižná publ. – ÚZ a zdaň. príjmov NÚJ – ZDF 919039 29.11.2019 28.11.2019
FT1 201911 1190743 336077 KAISER + KRAFT, s.r.o. 222,00 trezor – ZDF 919032 29.11.2019 26.11.2019
2020-01-15T13:41:04+00:0015 januára 2020 |
X