Faktúry 12-2016


/Faktúry 12-2016
Druh Účtovné obdobie Interné číslo Dodávateľské číslo faktúry Obchodný partner Suma celkom € Predmet faktúry Dátum prijatia Dátum splatnosti Dátum daň. povinnosti
   
POK 201612 216310 1015053006 FaxCopy a.s. 0,00 HP ScanJet 300skener – POK 216309 07.12.2016 05.12.2016 05.12.2016
POK 201612 216311 6101043612 Bytový podnik mesta Košice, s. 300,30 nájom, energie, služby 12/2016 12.12.2016 17.12.2016 07.12.2016
POK 201612 216312 3647663312 BARDBYT,s.r.o. Bardejov 52,38 nájom, energie, služby 12/2016 12.12.2016 17.12.2016 07.12.2016
POK 201612 216313 2730180200 H – PROBYT 45,71 energie, služby 12/2016 12.12.2016 17.12.2016 07.12.2016
POK 201612 216314 2730180220 H – PROBYT 293,46 energie, služby 12/2016 12.12.2016 17.12.2016 07.12.2016
POK 201612 216315 2730230390 H – PROBYT 783,42 energie, služby 12/2016 12.12.2016 17.12.2016 07.12.2016
POK 201612 216316 1369912 PREŠOV REAL s.r.o. 24,28 nájom 12/2016 12.12.2016 17.12.2016 07.12.2016
POK 201612 216317 1369912 PREŠOV REAL s.r.o. 55,20 energie, služby 12/2016 12.12.2016 17.12.2016 07.12.2016
POK 201612 216318 112371612 COFELY – LMT 331,79 teplo 12/2016 12.12.2016 17.12.2016 07.12.2016
POK 201612 216319 122016 Prvá teplárenská, a.s. Holič 50,11 nájom, energie 12/2016 12.12.2016 17.12.2016 07.12.2016
POK 201612 216320 17902712 Technické služby mesta Rožňava 216,99 nájom, energie 12/2016 12.12.2016 17.12.2016 07.12.2016
POK 201612 216321 6210138500 Stredoslovenská ener 627,00 el. energia 12/2016 12.12.2016 17.12.2016 07.12.2016
POK 201612 216322 6211104700 Stredoslovenská ener 30,00 el. energia 12/2016 12.12.2016 17.12.2016 07.12.2016
POK 201612 216323 6058803712 Stredoslovenská ener 39,00 el. energia 12/2016 12.12.2016 17.12.2016 07.12.2016
POK 201612 216324 6318203600 Stredoslovenská ener 24,00 el. energia 12/2016 12.12.2016 17.12.2016 07.12.2016
POK 201612 216325 6212123500 Stredoslovenská ener 60,00 el. energia 12/2016 12.12.2016 17.12.2016 07.12.2016
POK 201612 216326 6212122500 Stredoslovenská ener 36,00 el. energia 12/2016 12.12.2016 17.12.2016 07.12.2016
POK 201612 216327 84005212 Spoločenstvo vlastníkov bytov 184,84 energie, služby 12/2016 12.12.2016 17.12.2016 07.12.2016
POK 201612 216328 2322400001 Mesto Snina 265,62 energie, služby 12/2016 12.12.2016 17.12.2016 07.12.2016
POK 201612 216329 72212 MV SR Centrum podpory BB 35,23 nájom 12/2016 12.12.2016 17.12.2016 07.12.2016
POK 201612 216330 72212 Ministerstvo vnútra, Pribinova 40,90 energie, služby 12/2016 12.12.2016 17.12.2016 07.12.2016
POK 201612 216331 6551039670 KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. 106,73 poistenie zodpovednosti za škodu MV 12.12.2016 30.12.2016 09.12.2016
POK 201612 216332 1640000494 o.z.Červený Nos Clowndoctors 20,00 finanč. príspevok pre o.z.Červený Nos 14.12.2016 22.12.2016 12.12.2016
POK 201612 216333 267114 FaxCopy a.s. 226,25 HP Color LaserJet Pro 15.12.2016 25.12.2016 15.12.2016
POK 201612 216334 2341462 Union poisťovňa, a.s. 540,31 poistenie majetku rok 2017 21.12.2016 21.12.2016 21.12.2016
ZAL 201612 916037 1632303747 Tempo Kondela 554,13 kancelársky nábytok 02.12.2016 01.12.2016 01.12.2016
ZAL 201612 916038 201706363 Petit Press a.s. 30,00 predplatné My Turčianske noviny 15.12.2016 14.12.2016 30.11.2016
ZAL 201612 916039 310000527 PERMANENT 21,60 Knižna Revue – predplatné 2017 20.12.2016 02.12.2016 18.11.2016
FT1 201612 1160698 26307064 SOFTIP 314,28 podpora APV 11/2016 02.12.2016 15.12.2016 30.11.2016
FT1 201612 1160699 416801 EMBA Trade 241,75 archívne škatule 02.12.2016 14.12.2016 30.11.2016
FT1 201612 1160700 901561612 GAYA,s,r,o, 120,00 služby 12/2016 05.12.2016 15.12.2016 01.12.2016
FT1 201612 1160701 11495090 Orange Slovensko a.s 15,00 Nokia 230 black 15 ks 05.12.2016 13.12.2016 28.11.2016
FT1 201612 1160702 7572037 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. 18,00 internet 12/2016 05.12.2016 15.12.2016 01.12.2016
FT1 201612 1160703 Tlačiarne BB, a. s. 1463,00 publikácia – Klenoty slov. poézie 05.12.2016 12.12.2016 28.11.2016
FT1 201612 1160704 36343676 Turčianska vodárenská 175,61 vodné-stočné 05/2016-11/2016 05.12.2016 13.12.2016 16.11.2016
FT1 201612 1160705 2016756 ŠK-SERVIS s.r.o. 31,00 revízia hasiacich prístrojov 05.12.2016 04.12.2016 23.11.2016
FT1 201612 1160706 10152024 ALFAPRINT 109,20 PPPU 3-dielny 06.12.2016 14.12.2016 30.11.2016
FT1 201612 1160707 80161490 Kasico 1094,50 publikácia – Vznik SR 06.12.2016 29.12.2016 24.11.2016
FT1 201612 1160708 2016182 R E M I S 56,09 kontrola EPS 4.Q 06.12.2016 19.12.2016 05.12.2016
FT1 201612 1160709 2016185 R E M I S 71,70 kontrola EZS 4.Q 06.12.2016 19.12.2016 05.12.2016
FT1 201612 1160710 2016184 R E M I S 139,42 kontrola EZS 4.Q 06.12.2016 19.12.2016 05.12.2016
FT1 201612 1160711 2016183 R E M I S 64,52 kontrola EPS 4.Q 06.12.2016 19.12.2016 05.12.2016
FT1 201612 1160712 3304241116 Slovakia Online s.r.o. 96,00 monitoring 11/2016 07.12.2016 20.12.2016 30.11.2016
FT1 201612 1160713 220160687 Tlačiareň P+M, Turany 6259,00 publikácia – Vyznania osobností… 07.12.2016 15.12.2016 05.12.2016
FT1 201612 1160714 2014355600 ČEZ Slovensko, s.r.o. 391,94 el. energia 01 – 11/2016 07.12.2016 12.12.2016 28.11.2016
FT1 201612 1160715 1605096 Vydavateľstvo Matice, s.r.o. 2666,93 refundácia SNN 46-48/2016 08.12.2016 16.12.2016 30.11.2016
FT1 201612 1160716 2016011 Smolec Maroš 1450,00 riadenie redakcie SNN 11/2016 08.12.2016 16.12.2016 30.11.2016
FT1 201612 1160717 201626 Alexander Račkovič-XDIMENSION 800,00 DTP spracovanie SNN 11/2016 08.12.2016 14.12.2016 30.11.2016
FT1 201612 1160718 112016 PhDr. Emil Semanco-EMCO 900,00 redigovanie SNN č. 46-49/2016 08.12.2016 16.12.2016 30.11.2016
FT1 201612 1160719 23216 Adela Vicencová-knihviazačstvo 30,00 väzba SNN 2015 08.12.2016 19.12.2016 05.12.2016
FT1 201612 1160720 216000060 autoKOMPLEX MARTIN s.r.o. 208,70 oprava Peugeot 206 MT445DC 08.12.2016 14.12.2016 07.12.2016
FT1 201612 1160721 64601034 Bludovický svätý Ján s.r.o. 0,00 regál kovový – ZAL 916036 08.12.2016 10.12.2016 02.12.2016
FT1 201612 1160722 9000981130 Slovenská pošta a.s. 2101,63 poštovné SNN 11/2016 12.12.2016 20.12.2016 30.11.2016
FT1 201612 1160723 9000984848 Slovenská pošta a.s. 583,20 poštovné 11/2016 12.12.2016 21.12.2016 30.11.2016
FT1 201612 1160724 160100487 SMM Holíč s.r.o. 83,43 energie 10-12/2016 12.12.2016 19.12.2016 05.12.2016
FT1 201612 1160725 36345981 Turčianska vodárenská 1267,73 vodné, stočné 05/2016 – 11/2016 12.12.2016 21.12.2016 21.11.2016
FT1 201612 1160726 4503111116 Martinská teplárenská,a.s. 204,14 teplo 11/2016 12.12.2016 15.12.2016 30.11.2016
FT1 201612 1160727 4504191116 Martinská teplárenská,a.s. 2819,24 teplo 11/2016 12.12.2016 15.12.2016 30.11.2016
FT1 201612 1160728 4316069307 BENESTRA, s.r.o. 13,40 internet 01/2017 12.12.2016 19.12.2016 01.12.2016
FT1 201612 1160729 1123701611 COFELY – LMT 143,38 teplo 11/2016 12.12.2016 23.12.2016 30.11.2016
FT1 201612 1160730 1605162 Vydavateľstvo Matice, s.r.o. 272,79 publikácie 12.12.2016 17.12.2016 07.12.2016
FT1 201612 1160731 1161101136 Neografia,a.s. 462,54 Slovenské pohľady 12/2016 12.12.2016 22.12.2016 05.12.2016
FT1 201612 1160732 2016103 MT Primstav s.r.o. 500,00 výmena okien 12.12.2016 19.12.2016 07.12.2016
FT1 201612 1160733 116133748 LE CHEQUE DEJEUNER 4868,47 stravné lístky 12.12.2016 07.01.2016 08.12.2016
FT1 201612 1160734 1502016 Ing. Igor Račko 38,00 revízia plynových zariadení 14.12.2016 09.12.2016 02.12.2016
FT1 201612 1160735 1652315862 Tempo Kondela 0,00 kancelársky nábytok – ZAL 916037 14.12.2016 16.12.2016 12.12.2016
FT1 201612 1160736 416004521 PAPERA s.r.o. 751,89 kancelárske a čistiace potreby 14.12.2016 30.12.2016 09.12.2016
FT1 201612 1160737 126316 zdravotka-PZS 165,60 zdravotný dohľad 10-12/2016 14.12.2016 15.01.2017 07.12.2016
FT1 201612 1160738 52016 K – 2000, Prievidza 180,00 zabezpečenie hud-dramatic. programu 14.12.2016 12.12.2016 12.12.2016
FT1 201612 1160739 2016036 Dezz3D, s.r.o. Bratislava 270,00 tlač plagátov a letákov 14.12.2016 24.12.2016 12.12.2016
FT1 201612 1160740 2016037 Dezz3D, s.r.o. Bratislava 450,00 tlač plagátov a letákov 14.12.2016 24.12.2016 12.12.2016
FT1 201612 1160741 62016 K – 2000, Prievidza 380,00 prípr. a real. literárno – hudob. pásma 14.12.2016 12.12.2016 12.12.2016
FT1 201612 1160742 2016331 Bukovinský a Chlipala, s.r.o. 355,91 právne služby 11/2016 15.12.2016 15.12.2016 30.11.2016
FT1 201612 1160743 92122016 M G – IRON s.r.o. 840,88 oprava vodovodného potrubia 15.12.2016 19.12.2016 05.12.2016
FT1 201612 1160744 26716 Divadlo Jonáša Záborského 200,00 zabezpečenie osvetlenia 15.12.2016 30.11.2016 16.11.2016
FT1 201612 1160745 10161473 FORK, s.r.o. 116,40 nálepky k CD 15.12.2016 26.12.2016 12.12.2016
FT1 201612 1160746 1600050 Olympia capital, s.r.o. 46,80 výmena filmu Roll Up banner 15.12.2016 09.12.2016 02.12.2016
FT1 201612 1160747 201615 DOBRÉ ZVYKY 250,00 DVD nosiče + potlač 15.12.2016 09.12.2016 29.11.2016
FT1 201612 1160748 2016115 PORTOUR-CK s.r.o. 100,00 preprava osôb 15.12.2016 15.10.2016 10.10.2016
FT1 201612 1160749 160414 Štefan Píri PÍRI Trans, s.r.o. 1247,10 preprava osôb 15.12.2016 12.12.2016 03.12.2016
FT1 201612 1160750 192016 Greguš Pavel 350,00 ozvučenie programu 15.12.2016 07.12.2016 23.11.2016
FT1 201612 1160751 12016 Milena Turcsányiová – MIMA 548,00 krajčírske práce 15.12.2016 22.09.2016 08.09.2016
FT1 201612 1160752 18416 SAD Humenné, a.s. OZ Vranov n/ 159,35 preprava osôb 15.12.2016 26.09.2016 11.09.2016
FT1 201612 1160753 160258 Štefan Píri PÍRI Trans, s.r.o. 300,00 preprava osôb 15.12.2016 05.08.2016 29.07.2016
FT1 201612 1160754 1161101153 Neografia,a.s. 449,16 Slovensko 04/2016 15.12.2016 26.12.2016 12.12.2016
FT1 201612 1160755 1616505 free-zona s.r.o. 26,00 internet 12/2016 15.12.2016 20.12.2016 06.12.2016
FT1 201612 1160756 201604270 MIP s.r.o. 439,87 tonery 19.12.2016 23.12.2016 09.12.2016
FT1 201612 1160757 1652315281 tempo Kondela 0,00 nábytok – ZAL 916035 19.12.2016 13.12.2016 06.12.2016
FT1 201612 1160758 2016015 Rámovanie,paspartova 345,00 rámovanie vitrážii J.C.Hronského 19.12.2016 12.12.2016 05.12.2016
FT1 201612 1160759 6401600145 faxCopy a.s. 0,00 HP Color LaserJet Pro – POK 216333 20.12.2016 15.12.2016 16.12.2016
FT1 201612 1160760 3841601170 Mesto Poprad 83,47 služby 12/2016 21.12.2016 28.12.2016 14.12.2016
FT1 201612 1160761 2016138 Cirkevný zbor ECAV na Slovensk 250,00 nájom 10/2016 22.12.2016 17.10.2016 01.10.2016
FT1 201612 1160762 2016158 Cirkevný zbor ECAV na Slovensk 250,00 nájom 11/2016 22.12.2016 17.11.2016 01.11.2016
FT1 201612 1160763 2016173 Cirkevný zbor ECAV na Slovensk 250,00 nájom 12/2016 22.12.2016 15.12.2016 01.12.2016
FT1 201612 1160764 1605937 Vydavateľstvo Matice, s.r.o. 1140,00 refundácia Orol tatranský 11-12/2016 22.12.2016 30.12.2016 20.12.2016
FT1 201612 1160765 1605936 Vydavateľstvo Matice, s.r.o. 1733,37 refundácia SNN 50-52/2016 22.12.2016 30.12.2016 20.12.2016
FT1 201612 1160766 1016108 ALFAPRINT 1087,52 publikácia – Tradičné zvyky, piesne… 22.12.2016 02.01.2017 19.12.2016
FT1 201612 1160767 2016123 Elkotech, s.r.o. 4414,00 revízia rok 2016 22.12.2016 03.01.2017 20.12.2016
FT1 201612 1160768 8 OZ – FS Podpoľanec 550,00 vystúpenie FS Podpoľanec 22.12.2016 21.10.2016 04.10.2016
FT1 201612 1160769 11495090 Orange Slovensko a.s 914,02 mobilné poplatky 12/16-01/17 27.12.2016 06.01.2017 16.12.2016
FT1 201612 1160770 220160773 Tlačiareň P+M, Turany 1104,61 publikácia – Historický zborník 2/2016 27.12.2016 06.01.2017 27.12.2016
FT1 201612 1160771 9000987855 Slovenská pošta a.s. 2205,07 poštovné SNN 12/2016 27.12.2016 04.01.2017 16.12.2016
FT1 201612 1160772 220160774 Tlačiareň P+M, Turany 1292,50 publikácia – P.Kubic, KOMUNICKUJ 28.12.2016 07.01.2017 28.12.2016
FT1 201612 1160773 1016144 ALFAPRINT 936,87 publikácia – Slovakistika III. Pohľady… 28.12.2016 11.01.2017 28.12.2016
FT1 201612 1160774 2016155 JJ-Autobusová doprava,s.r.o. 104,76 preprava osôb 28.12.2016 21.10.2016 01.10.2016
FT1 201612 1160775 20160124 FORK, s.r.o. 602,80 publikácia – Slováci na jazykovo…. 29.12.2016 12.01.2017 29.12.2016
FT1 201612 1160776 20160123 FORK, s.r.o. 468,60 publikácia – Slováci v zahraničí III 29.12.2016 12.01.2017 29.12.2016
FT1 201612 1160777 201633 Ondrej Kováčik 204,00 oprava a údržba regálov 29.12.2016 06.01.2017 23.12.2016
FT1 201612 1160778 160051 MACHO COLOR, s.r.o. 480,00 krátkodobý prenájom priestorov 29.12.2016 16.09.2016 31.08.2016
FT1 201612 1160779 2016114 EUROPE FREY TEAM 84,00 preprava osôb 29.12.2016 09.07.2016 25.06.2016
FT1 201612 1160780 416004816 PAPERA s.r.o. 831,60 kancelárske a čistiace potreby 29.12.2016 19.01.2017 29.12.2016
FT1 201612 1160781 2016027 Dezz3D, s.r.o. Bratislava 300,00 tlač plagátov a letákov 29.12.2016 28.10.2016 18.10.2016
FT1 201612 1160782 36345581 Turčianska vodárenská 104,52 vodné, stočné 05/2016 – 11/2016 29.12.2016 20.12.2016 28.11.2016
FT1 201612 1160783 201627 Alexander Račkovič-XDIMENSION 800,00 DTP spracovanie SNN 12/2016 30.12.2016 14.01.2017 31.12.2016
FT1 201612 1160784 2016012 Smolec Maroš 1450,00 riadenie redakcie SNN 12/2016 30.12.2016 06.01.2017 31.12.2016
FT1 201612 1160785 122016 PhDr. Emil Semanco-EMCO 900,00 redigovanie SNN č. 49-52/2016 30.12.2016 14.01.2017 30.12.2016
FT1 201612 1160786 10161577 FORK, s.r.o. 424,80 Kultúra slova 06/2016 30.12.2016 06.01.2017 23.12.2016
FT1 201612 1160787 214986 Petit Press a.s. 0,00 My Turčianske noviny – ZAL 916038 30.12.2016 22.12.2016 21.12.2016
FT1 201612 1160788 20040082 PERMANENT 0,00 Knižna Revue – 2017 – ZAL 916039 30.12.2016 02.12.2016 18.11.2016
FT1 201612 1160789 26307381 SOFTIP 314,28 podpora APV 12/2016 31.12.2016 14.01.2017 31.12.2016
FT1 201612 1160790 161357 SPOMART,MT 143,40 technik PO 4.Q/2016 31.12.2016 14.01.2017 31.12.2016
FT1 201612 1160791 3304241216 Slovakia Online s.r.o. 96,00 monitoring 12/2016 31.12.2016 20.01.2017 31.12.2016
FT1 201612 1160792 7190812579 ZSE Energia, Čulenova 6, BA -124,50 el. energia 2016 31.12.2016 18.01.2017 31.12.2016
FT1 201612 1160793 7220744660 ZSE Energia, Čulenova 6, BA 1,20 el. energia 2016 31.12.2016 18.01.2017 31.12.2016
FT1 201612 1160794 7220744658 ZSE Energia, Čulenova 6, BA -54,00 el. energia 2016 31.12.2016 18.01.2017 31.12.2016
FT1 201612 1160795 7220744659 ZSE Energia, Čulenova 6, BA -155,61 el. energia 2016 31.12.2016 18.01.2017 31.12.2016
FT1 201612 1160796 7200800812 ZSE Energia, Čulenova 6, BA -27,60 el. energia 2016 31.12.2016 18.01.2017 31.12.2016
FT1 201612 1160797 9000993135 Slovenská pošta a.s. 889,40 poštovné 12/2016 31.12.2016 22.01.2017 31.12.2016
FT1 201612 1160798 4503111216 Martinská teplárenská,a.s. 162,55 teplo 12/2016 31.12.2016 16.01.2017 31.12.2016
FT1 201612 1160799 4504191216 Martinská teplárenská,a.s. 3682,75 teplo 12/2016 31.12.2016 16.01.2017 31.12.2016
FT1 201612 1160800 8670094708 Západoslovenská vodárenská 16,25 vodné, stočné 10-12/2016 31.12.2016 25.01.2017 31.12.2016
FT1 201612 1160801 2016360 Bukovinský a Chlipala, s.r.o. 300,00 právne služby 12/2016 31.12.2016 23.01.2017 31.12.2016
FT1 201612 1160802 1123701612 COFELY – LMT 267,00 teplo 12/2016 31.12.2016 26.01.2017 31.12.2016
FT1 201612 1160803 3506116001 Stredoslovenská ener -863,36 plyn 2016 31.12.2016 29.01.2017 15.01.2017
FT1 201612 1160804 6058803048 Stredoslovenská ener -72,44 el. energia 2016 31.12.2016 27.01.2017 13.01.2017
FT1 201612 1160805 6212122034 Stredoslovenská ener -82,00 el. energia 2016 31.12.2016 27.01.2017 13.01.2017
FT1 201612 1160806 6211104061 Stredoslovenská ener 163,44 el. energia 2016 31.12.2016 27.01.2017 13.01.2017
FT1 201612 1160807 6212123033 Stredoslovenská ener 719,69 el. energia 2016 31.12.2016 27.01.2017 13.01.2017
FT1 201612 1160808 6210138033 Stredoslovenská ener 54,07 el. energia 2016 31.12.2016 27.01.2017 13.01.2017
FT1 201612 1160809 6318203030 Stredoslovenská ener 1,60 el. energia 2016 31.12.2016 30.01.2017 14.01.2017
FT1 201612 1160810 1600140763 Centrálny depozitár cenných 1456,20 poplatok za vedenie CP za 2016 31.12.2016 28.02.2017 31.12.2016
FT1 201612 1160811 17012 Unico Martin s.r.o. 120,96 energie 2016 31.12.2016 14.02.2017 31.01.2017
FT1 201612 1160812 84128253 Poradca, s.r.o. 29,40 Poradca 2017 – ZAL 916014 31.12.2016 25.11.2016 23.06.2016
FT1 201612 1160813 1621576 Ing.Vladimír Chlebec 0,00 seminár DzP PO 2016 – ZAL 916034 31.12.2016 13.12.2016 29.11.2016

 

2016-12-06T14:19:32+00:006 decembra 2016 |
X