Faktúry 09-2019


/Faktúry 09-2019
Druh Účtovné obdobie Interné číslo Dodávateľské číslo faktúry Obchodný partner Suma celkom € Predmet faktúry Dátum prijatia Dátum splatnosti
ZDF 201909 919025 2020190046 Kamenárstvo STONE s.r.o. 255,49 tabuľa Steel Grey + písmo 5.9.2019 5.9.2019
ZDF 201909 919026 82019 Tomáš Polonský 750,00 odliatie kópie busty M.R.Štefánika 11.9.2019 14.9.2019
ZDF 201909 919027 25 PECKO STAV s.r.o. 1 300,00 materiál na opravu fasády 17.9.2019 19.9.2019
ZDF 201909 919028 390901251 Pracovné odevy ZIGO, s.r.o. 28,19 jednorázové návleky na obuv 20.9.2019 23.9.2019
ZDF 201909 919029 2020190052 Kamenárstvo STONE s.r.o. 201,00 tabuľa Absolute black + písmo, M.Dula 30.9.2019 7.10.2019
POK 201909 219174 1621438641 Mesto Martin 1 124,96 komunálny odpad 5.9.2019 15.9.2019
POK 201909 219175 112371909 LMT, a.s. 109,03 teplo 09/19 9.9.2019 19.9.2019
POK 201909 219176 3647663309 BARDBYT,s.r.o. Bardejov 65,48 nájom, energie, služby 09/19 9.9.2019 19.9.2019
POK 201909 219177 22017 Prvá teplárenská, a.s. Holič 52,61 nájom, energie 09/19 9.9.2019 19.9.2019
POK 201909 219178 6160106017 Bytový podnik mesta Košice, s. 432,58 nájom, energie, služby 09/19 9.9.2019 19.9.2019
POK 201909 219179 2322400001 Mesto Snina 265,62 nájom, energie, služby 09/19 9.9.2019 19.9.2019
POK 201909 219180 17902709 Technické služby mesta Rožňava 217,64 nájom, energie 09/19 9.9.2019 19.9.2019
POK 201909 219181 140009 PREŠOV REAL s.r.o. 157,69 nájom, energie, služby 09/19 9.9.2019 19.9.2019
POK 201909 219182 179027 MOMS 315,00 nájom, energie, internet 10/19 9.9.2019 19.9.2019
POK 201909 219183 6210138500 Stredoslovenská ener 690,00 el. energia 09/19 9.9.2019 19.9.2019
POK 201909 219184 6212122500 Stredoslovenská ener 31,00 el. energia 09/19 9.9.2019 19.9.2019
POK 201909 219185 6212123500 Stredoslovenská ener 105,00 el. energia 09/19 9.9.2019 19.9.2019
POK 201909 219186 6318203600 Stredoslovenská ener 29,00 el. energia 09/19 9.9.2019 19.9.2019
POK 201909 219187 6211104700 Stredoslovenská ener 38,00 el. energia 09/19 9.9.2019 19.9.2019
POK 201909 219188 3506116000 Stredoslovenská ener 241,00 plyn 09/19 9.9.2019 19.9.2019
POK 201909 219189 60588037 Stredoslovenská ener 31,00 el. energia 09/19 9.9.2019 19.9.2019
POK 201909 219190 84005209 Spoločenstvo vlastníkov bytov 184,84 energie, služby 09/19 9.9.2019 19.9.2019
POK 201909 219191 8069188200 ETP Management budov, s.r.o. 48,88 energie, služby 09/19 11.9.2019 20.9.2019
POK 201909 219192 8069188220 ETP Management budov, s.r.o. 326,36 energie, služby 09/19 11.9.2019 20.9.2019
POK 201909 219193 8069238200 ETP Management budov, s.r.o. 766,21 energie, služby 09/19 11.9.2019 20.9.2019
FT1 201909 1190509 1100078717 ITcity s.r.o. 15,00 internet 08/19 2.9.2019 8.9.2019
FT1 201909 1190510 7572037 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. 18,00 internet 09/19 2.9.2019 15.9.2019
FT1 201909 1190511 19010426 Vlmedia 148,80 tlač brožúry Storočnica oživotvorenia MS 2.9.2019 3.9.2019
FT1 201909 1190512 19010427 Vlmedia 84,00 tlač plagátov A3 Storočnica oživotvorenia MS 2.9.2019 3.9.2019
FT1 201909 1190513 901561909 GAYA,s,r,o, 33,00 internet 09/19 4.9.2019 15.9.2019
FT1 201909 1190514 29304914 SOFTIP 332,74 podpora APV 08/19 4.9.2019 16.9.2019
FT1 201909 1190515 11900014 GAVOROVÁ s.r.o. 850,00 DTP spracovanie SNN 08/19 4.9.2019 15.9.2019
FT1 201909 1190516 152545 free-zona s.r.o. 26,00 internet 09/19 5.9.2019 15.9.2019
FT1 201909 1190517 19085 La Verde s.r.o. 250,00 fotoslužby – Oživotvorenie MS 5.9.2019 28.8.2019
FT1 201909 1190518 4504190819 Martinská teplárenská,a.s. 808,80 teplo 08/19 6.9.2019 16.9.2019
FT1 201909 1190519 4503110819 Martinská teplárenská,a.s. 224,40 teplo 08/19 6.9.2019 16.9.2019
FT1 201909 1190520 191825 Slovakia Online s.r.o. 96,00 monitoring 08/19 6.9.2019 20.9.2019
FT1 201909 1190521 2019130 Cirkevný zbor ECAV na Slovensk 200,00 nájom 09/19 9.9.2019 18.9.2019
FT1 201909 1190522 902003345 ABEL – Computer, s.r.o. 93,83 tonery 9.9.2019 13.9.2019
FT1 201909 1190523 19980604 Služba mestský podnik Stropkov 48,35 nájom 3.Q 2019 9.9.2019 17.9.2019
FT1 201909 1190524 21953 autoKOMPLEX MARTIN s.r.o. 86,00 oprava Kia Ceed MT993CL 9.9.2019 12.9.2019
FT1 201909 1190525 21954 autoKOMPLEX MARTIN s.r.o. 343,40 oprava Škoda Fabia MT274BX 9.9.2019 12.9.2019
FT1 201909 1190526 1021902860 Brantner Fatra s.r.o 21,91 zhodnotenie a odvoz BIO odpadu 9.9.2019 20.9.2019
FT1 201909 1190527 21900704 Media RTVS, s.r.o. 575,00 vysielanie reklamy Foklfest 2019 9.9.2019 14.9.2019
FT1 201909 1190528 3091941255 DOXX – Stravné lístky 4 040,19 stravné lístky 9.9.2019 6.10.2019
FT1 201909 1190529 3119 Peter Horňák – PH studio 240,00 videoreportáže 11.9.2019 10.9.2019
FT1 201909 1190530 1900006050 Vydavateľstvo Matice, s.r.o. 2 837,10 refundácia SNN 32-35/19, Stanovy MS 11.9.2019 20.9.2019
FT1 201909 1190531 9001248485 Slovenská pošta a.s. 2 415,36 poštovné SNN 08/19 11.9.2019 20.9.2019
FT1 201909 1190532 7661390702 ZSE Energia, Čulenova 6, BA 157,06 el. energia 09/19 11.9.2019 23.9.2019
FT1 201909 1190533 7661391044 ZSE Energia, Čulenova 6, BA 25,55 el. energia 09/19 11.9.2019 23.9.2019
FT1 201909 1190534 7661391060 ZSE Energia, Čulenova 6, BA 16,28 el. energia 09/19 11.9.2019 23.9.2019
FT1 201909 1190535 7661390701 ZSE Energia, Čulenova 6, BA 46,33 el. energia 09/19 11.9.2019 23.9.2019
FT1 201909 1190536 7661390700 ZSE Energia, Čulenova 6, BA 131,80 el. energia 09/19 11.9.2019 23.9.2019
FT1 201909 1190537 1123701908 LMT, a.s. 51,09 teplo 08/19 11.9.2019 23.9.2019
FT1 201909 1190538 20190817 Bukovinský a Chlipala, s.r.o. 300,00 právne služby 08/19 12.9.2019 20.9.2019
FT1 201909 1190539 20119199 VZOR výrobné družstvo Zvolen 71,67 energie 09/19 12.9.2019 24.9.2019
FT1 201909 1190540 1191100544 Neografia,a.s. 527,04 Slovenské pohľady 09/19 12.9.2019 24.9.2019
FT1 201909 1190541 20190006 Divadelné služby s.r.o. 153,36 preprava výstavných artiklov 12.9.2019 5.9.2019
FT1 201909 1190542 191471 PROMO ACTIVITY 998,40 prenájom, montáž-demontáž stanu (FOLKFEST) 12.9.2019 10.9.2019
FT1 201909 1190543 10192489 FORK, s.r.o. 901,76 publikácia – Kniha Básnický svet… 12.9.2019 23.9.2019
FT1 201909 1190544 52019 YUVENES INFOART 200,00 kultúrne vystúp. – 75. výročie SNP 12.9.2019 17.9.2019
FT1 201909 1190545 32019 Zvolenský spevácky zbor 100,00 vystúpenie spev.zboru  Pustý hrad  Zvolen 12.9.2019 17.9.2019
FT1 201909 1190546 42019 ZŠ s MŠ Mateja Bela Funtíka 400,00 kultúrne vystúpenie – Pustý hrad 12.9.2019 7.9.2019
FT1 201909 1190547 9001250673 Slovenská pošta a.s. 425,80 poštovné 08/19 13.9.2019 24.9.2019
FT1 201909 1190548 2019089 R E M I S 211,86 štvrťročná kontrola EZS 13.9.2019 23.9.2019
FT1 201909 1190549 2019090 R E M I S 120,61 štvrťročná kontrola EPS 13.9.2019 23.9.2019
FT1 201909 1190550 10919 RepreSalio.sk, s.r.o. 100,00 činnosť zodpoved. osoby DPO.GDPR 09/19 13.9.2019 30.9.2019
FT1 201909 1190551 1021903053 Brantner Fatra s.r.o 80,00 kontajner na plasty, papier 1100 l za zostat. cenu 18.9.2019 1.10.2019
FT1 201909 1190552 1011245 RENGL, Slovensko s.r.o. 212,98 plagátová kampaň Slovesná jar 2019 – ZDF 919017 19.9.2019 18.6.2019
FT1 201909 1190553 4019000145 EDU-LAND s.r.o. 96,00 videokurz PÚ NO obnova licencie – ZDF 919021 19.9.2019 31.7.2019
FT1 201909 1190554 11495090 Orange Slovensko a.s 934,82 mobilné poplatky 09/09 – 10/19 19.9.2019 3.10.2019
FT1 201909 1190555 82019 PhDr. Emil Semanco-EMCO 1 050,00 redigovanie SNN 08/19 19.9.2019 16.9.2019
FT1 201909 1190556 542019 Medzinárodná autobus. doprava 650,00 preprava osôb – 75. výročie SNP 19.9.2019 19.9.2019
FT1 201909 1190557 401903458 PAPERA s.r.o. 601,52 kancelárske a čistiace potreby 20.9.2019 10.10.2019
FT1 201909 1190558 1191100558 Neografia,a.s. 8 824,20 publikácia – Zofia Bosniakova 20.9.2019 1.10.2019
FT1 201909 1190559 1191100564 Neografia,a.s. 1 440,00 Hlas Matice 02/19 20.9.2019 2.10.2019
FT1 201909 1190560 21955 autoKOMPLEX MARTIN s.r.o. 116,00 oprava Kia Carnival MT566CI 24.9.2019 25.9.2019
FT1 201909 1190561 122919 ALFAPRINT 2 831,40 Národný kalendár 2020 24.9.2019 2.10.2019
FT1 201909 1190562 690028 POHOSTENIE s.r.o. 1 685,80 občerstvenie – Folk fest 24.9.2019 18.9.2019
FT1 201909 1190563 3841900824 Mesto Poprad 83,47 energie, služby 09/19 25.9.2019 30.9.2019
FT1 201909 1190564 11495090 Orange Slovensko a.s 17,91 wifi routerTPLINK MR200 Cat4 25.9.2019 8.10.2019
FT1 201909 1190565 11495090 Orange Slovensko a.s 1,00 mobilný telelefón Maxcom MM320 black 25.9.2019 8.10.2019
FT1 201909 1190566 571 Ružinovský športový klub, p.o. 300,00 prenájom amfiteátra – Folk fest 25.9.2019 30.9.2019
FT1 201909 1190567 20190039 Audio Manor s.r.o. 1 270,00 technické zabezpečenie – Folk fest 25.9.2019 30.9.2019
FT1 201909 1190568 66092019 FIRE SECURITY s.r.o. 135,00 zdravotná služba – Folk fest 25.9.2019 15.9.2019
FT1 201909 1190569 201900164 afg.sk, s.r.o. 291,98 akustické strelivo – 75. výročie SNP Kremnička 25.9.2019 18.9.2019
FT1 201909 1190570 1182019 Školský internát 69,92 ubytovanie – 75. výročie SNP 25.9.2019 13.9.2019
FT1 201909 1190571 1172019 Školský internát 160,08 ubytovanie – 75. výročie SNP 25.9.2019 13.9.2019
FT1 201909 1190572 201902 OZ Sveržovka 500,00 kultúrne vystúpenie – 10. ročník Bardej. heligonky 25.9.2019 23.8.2019
FT1 201909 1190573 1952019 Alžbeta Korbeličová, K-BUS 174,00 preprava osôb – Folk fest 25.9.2019 23.9.2019
FT1 201909 1190574 122019 midnight walk production 1 590,00 reklamné a  propagačné služby – Folk fest 25.9.2019 16.9.2019
FT1 201909 1190575 2019007 Smolec Maroš – mrs 1 450,00 riadenie redakcie SNN 07/19 27.9.2019 28.8.2019
FT1 201909 1190576 2019008 Smolec Maroš – mrs 1 450,00 riadenie redakcie SNN 08/19 27.9.2019 27.9.2019
FT1 201909 1190577 2019134 SOŠ polytechnická 231,00 ubytovanie – Divadelný festival 30.9.2019 30.9.2019
FT1 201909 1190578 221909019 Ing. Vladmír Mišík – GRADIM 282,00 pohár, darčeková kazeta 30.9.2019 2.10.2019
FT1 201909 1190579 300908537 Pracovné odevy ZIGO, s.r.o. 28,19 jednorázové návleky na obuv – ZDF 919028 30.9.2019 26.9.2019
FT1 201909 1190580 902003637 ABEL – Computer, s.r.o. 94,30 tonery 30.9.2019 4.10.2019
FT1 201909 1190581 190913 Luboš Vrbičan-CREATIVE SOLUTIO 92,40 graf. sprac. a tlač leták. plagát – Divadelný fest 30.9.2019 20.9.2019
FT1 201909 1190582 2019073 DOM KULTÚRY v Lipt. Mikuláši 550,00 prenájom priestorov – Divadelný festival 30.9.2019 4.10.2019
FT1 201909 1190583 19022 PEMMEWA s.r.o. 100,80 občerstvenie – Divadelný festival 30.9.2019 7.10.2019
FT1 201909 1190584 20190281 Kamenárstvo STONE s.r.o. 255,49 tabuľa Steel Grey + písmo – ZDF 919025 30.9.2019 23.9.2019
FT1 201909 1190585 1191100586 Neografia,a.s. 586,50 Slovensko 03/19 30.9.2019 11.10.2019
2019-10-15T15:16:24+00:003 októbra 2019 |
X