Putovanie za národnou minulosťou


//Putovanie za národnou minulosťou

Záver uplynulého týždňa patril literárnej exkurzii ôsmakov v mestách Martin a Liptovský Mikuláš s cieľom prejsť si miesta, ktoré sa viažu k národnej minulosti a literárnej tradícii Slovákov. Poďte spolu s nami po jednotlivých zastávkach.

Národný cintorín v Martine – miesto odpočinku mnohých významných slovenských osobností, ako sú maliari, spisovatelia, politici, športovci a pod. Cintorín funguje od konca 18. storočia a v roku 1967 bol vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku. Medzi osobnosti, čo našli na tomto mieste večný pokoj, patria napríklad Karol Kuzmány, odpočívajúci v rodinnej hrobke, Jozef Cíger Hronský, ktorý bol prevezený v roku 1993 z Argentíny, ďalej tu  spočívajú Janko Kráľ, Maša Haľamová, Martin Kukučín, Karol Plicka a veľa ďalších významných osobností. Pozoruhodný svojím vzhľadom je spoločný symbolický náhrobok olympionikov. Ten tvorí päť okrúhlych kameňov, ktoré majú zobrazovať olympijské kruhy. Zaujímavé je aj stvárnenie ďalších náhrobkov – hrob Janka Kráľa zdobí veľká kniha, alebo fotograf a filmár Karol Plicka spočíva pod náhrobkom, ktorého oválny kameň predstavuje šošovku fotoaparátu.

Dom Jozefa Cígera Hronského – dom bol postavený v priebehu dvoch rokov (1937-1939) podľa vlastných plánov J. C. Hronského, hoci v ňom žil len šesť rokov. Hneď v prvej miestnosti sa stretávame s rodinnými fotografiami a po celom dome nás sprevádzali Cígerove obrazy, keďže mal veľmi rád kreslenie a maľovanie. Sprievodkyňa prepájala zaujímavé informácie aj množstvom jeho citátov, viažucich sa ku konkrétnym obdobiam života spisovateľa a dejateľa Matice slovenskej. V ďalšej izbe vidíme jeho tvorbu, obľúbené predmety a pozrieme si v televíznom zázname aj kúsok jeho rozprávky. Na záver prehliadky sme videli film o  živote Cígera Hronského a jeho fungovaní v zahraničí. Jozef Cíger Hronský mal naozaj pestrý život. Bol spisovateľ, učiteľ, maliar, redaktor, nakladateľ, publicista, autor literatúry pre mládež, tajomník a správca Matice slovenskej.

Matica slovenská – súčasnú budovu Matice ozdobuje okrem krásnej záhrady aj množstvo sôch a búst. Táto druhá budova bola otvorená 29. augusta 1926 a je národnou kultúrnou pamiatkou. Samotná Matica má svoje začiatky od roku 1863. Úlohou Matice je prebúdzať a umocňovať národné povedomie, prehlbovať vzťah k slovenskej štátnosti a hlavne rozvíjať a upevňovať slovenské vlastenectvo.

Obec Černová – na druhý deň sme vyrazili z Martina smerom na Liptovský Mikuláš. Našou prvou zastávkou bola obec Černová. Táto obec je známa tragédiou, ktorá sa v obci udiala v roku 1907. Pri tragédii nešťastne zomrelo pätnásť ľudí, ktorí bránili vo vysviacke kostola maďarským kňazom. Za svoju statočnosť a odhodlanosť síce tvrdo zaplatili, ale do histórie sa zapísali ako hrdinovia. Preto sme v obci Černová navštívili cintorín s pamätníkom venovaným týmto obetiam. Oproti cintorínu sme si nemohli nevšimnúť kostol, ktorého vysviacku títo hrdinovia bránili a ktorému napokon požehnal rodák z Černovej, politik a kňaz Andrej Hlinka, ktorého busta stojí neďaleko kostola.

Dom Martina Rázusa – z obce Černová sme sa presunuli do mesta Liptovský Mikuláš na Vrbickú ulicu do domu slovenského spisovateľa, básnika, kňaza a politika Martina Rázusa a jeho sestry, poetky Márie Rázusovej- Martákovej. Malebný domček skrášľuje krásna predná i zadná záhrada. V prednej záhrade nám náš milý sprievodca dal do pozornosti súsošie, vyobrazujúce starenku, ktorá vyčkáva alebo víta svojho syna. Zadná záhrada pripomína rozprávku, je plná ovocných stromov a krov. Na vonkajšej fasáde domčeka si môžeme všimnúť prvú expozíciu o rodine Rázusových. Vo vnútri sme boli prevedení knižnicou, v ktorej možno nájsť diela súrodencov Rázusových. Časť múzejnej expozície v knižnici približuje dejiny a významné osobnosti obce Vrbica, ktorá sa kedysi rozprestierala v blízkosti Liptovského Mikuláša. V Rázusovom dome môže návštevník uzrieť autentické, históriou dýchajúce priestory, vybavené krásnym ľudovým nábytkom, doplnené historickými fotografiami z rôznych životných období rodiny Rázusovcov.

Háj-Nicovô – poslednou zastávkou našej exkurzie bol Vojenský cintorín na vrchu Háj-Nicovô. Tento vrch je jedným z najkrajších vyhliadkových bodov Liptova, o čom svedčí i fakt, že sme po vystúpení z autobusu mohli v bezoblačnom počasí vidieť samotný Kriváň. Vojenský cintorín na tomto vrchu však pripomína jeden z najťažších a najdlhších bojov, ktoré sa tu odohrali počas druhej svetovej vojny. Uprostred areálu cintorína je monumentálne schodište, na ktorého konci je pamätník – pylón, ktorého vrchol zdobí päťcípa hviezda a ktorý ponúka nádherné výhľady na okolitú krajinu i prírodu. Práve nádherná panoráma z tohto pamätníka sa s nami rozlúčila a popriala nám šťastnú cestu domov.

Poďakovanie – naše úprimné poďakovanie patrí všetkým lektorom, ktorí nás sprevádzali na prezentácii v dome J. C. Hronského, v budove MS, v dome M. Rázusa, či na vrchu Háj-Nicovô. Vďaka patrí vedúcemu Oblastného pracoviska MS vo Vranove nad Topľou Mgr. Miroslavovi Gešperovi za prednášku na Národnom cintoríne, pri pamätníku v Černovej za prípravu a realizáciu celej exkurzie.

Simona Višňovská, Nina Mulíková (VIII. A)

2022-06-09T14:15:33+00:009 júna 2022 |Prešovský kraj|
X