Radnica ožila ľudovým folklórom


//Radnica ožila ľudovým folklórom

Dňa 06.06.2024 sa konalo v priestoroch Radnice mesta Žilina krajské kolo súťaže Slávik Slovenska 2024. Súťažné kolo sa aj v tomto ročníku konalo pod organizačnou záštitou Domu Matice slovenskej v Žiline. Úroveň aj v tomto ročníku bola vynikajúca a výkony súťažiacich takmer profesionálne. Súťažiaci súťažili v troch kategóriách, účasť všetkých súťažiacich z postupujúcich okresných kôl jednotlivých okresov kraja Žilina, svedčia naozaj o úprimnej zanietenosti a záujmu detí o folklór. Organizačne bolo podujatie zvládnuté na vynikajúcej úrovni. Odborná komisia udelila 3 čestné uznania, pretože naozaj výkony boli aj tento ročník veľmi profesionálne.

Odborná komisia v tomto roku pracovala v zložení: pp. Janka Alexandra Veselá, vedúca detského folklórneho súboru Cipovička a Spievanky, Gabriela Martinková, členka folklórneho súboru Spievanky a Klaudia Škovránková, členka folklórneho súboru Lúčnica.

 

VÝSLEDKOVÁ LISTINA KRAJSKÉHO KOLA SÚŤAŽE SLÁVIK SLOVENSKA 2024, 06.06. 2024, Radnica mesta Žilina

I. kategória:

  1. miesto: Linda Legerská – ZUŠ Jozefa Potočára Čadca
  2. miesto: Helena Kukučíková – CVČ Žilina
  3. miesto: Dorota Zavoďanová – SZUŠ Novoť

II. kategória:

  1. miesto: Simeon Lipovský – ZŠ s MŠ Školská T. Teplice
  2. miesto: Lucia Balážová – ZŠ Hejnej Martin
  3. miesto: Natália Kubalová – ZŠ s MŠ Nižná Tvrdošín

Čestné uznanie: LucasVároš – ZŠ Štiavnik

III. kategória:

  1. miesto: Janka Pavnicová – ZŠ Dlhá nad Oravou
  2. miesto: SamuwelZich – ZŠ Janka Kráľa Liptovský Mikuláš
  3. miesto: Andrea Hulejová – ZŠ s MŠ Zuberec

Čestné uznanie: Sofia Serdelová – ZŠ s MŠ Novoť, Tatiana Hvizdáková, ZŠ s MŠ Školská T. Teplice

Každému  účastníkovi bol odovzdaný pamätný list ako poďakovanie za účasť na podujatí.

Ing. Katarína Kalanková, riaditeľka Domu Matice slovenskej v Žiline

 

 

 

 

2024-06-11T13:38:59+00:0011 júna 2024 |Žilinský kraj|
X