Radnica ožila ľudovým folklórom


//Radnica ožila ľudovým folklórom

Dňa 30.5.2022 sa konalo v priestoroch radnice mesta Žilina krajské kolo súťaže Slávik Slovenska 2022. Súťažné kolo sa aj v tomto ročníku konalo pod organizačnou záštitou Domu Matice slovenskej v Žiline. Úroveň aj v tomto ročníku bola vynikajúca a výkony súťažiacich takmer profesionálne.  Súťažiaci súťažili v troch kategóriách, účasť všetkých súťažiacich z postupujúcich okresných kôl jednotlivých okresov kraja Žilina, svedčia naozaj o úprimnej zanietenosti a záujmu detí o folklór, aj napriek sociálnej a spoločenskej izolácii , z dôvodu pandémie. Organizačne bolo podujatie zvládnuté na vynikajúcej úrovni. Odborná komisia udelila 6 čestných uznaní, pretože naozaj výkony boli aj tento ročník veľmi profesionálne.

Odborná komisia v tomto roku pracovala v zložení: Janka Alexandra Veselá, Renáta Čonková a Klaudia Škovránková.

VÝSLEDKOVÁ LISTINA KRAJSKÉHO KOLA SÚŤAŽE SLÁVIK SLOVENSKA Žilinského kraja 2022:

I. kategória:

  1. miesto: Lucia Balážová – Základná škola Nadi Hejnej, Martin,
  2. miesto: Milan Paľo – ZŠ Trstená
  3. miesto: Simeon Lipovský – T. Teplice

Čestné uznanie: Vesna Ilavská – ZŠ Východná, Simona Krištofíková – Zš s MŠ Terchová

II. kategória:

  1. miesto: Ela Mičundová – Centrum voľného času Kysucké Nové Mesto
  2. miesto: Anna kukučíková – CZŠ R. Zaymusa Žilina
  3. miesto: Lukáš Tabačák

Čestné uznanie : Stanislav Kovalíček – ZUŠ Potočára Čadca, Timo Pavlanin – ZŠ Dubčeka Martin

III. kategória:

  1. miesto: Natália Lettrichová, Spojená škola Horné Rakovce, Turčianske Teplice
  2. miesto: Veronika Brandýsová – Kysucké Nové Mesto
  3. miesto: Rút Štachúrová

Čestné uznanie: Diana Ondrejková – Liptovský Mikuláš

Ing. Katarína Kalanková, riaditeľka Domu Matice slovenskej v Žiline

2022-06-14T10:04:10+00:0014 júna 2022 |Žilinský kraj|
X