Radosť z krajanskej spolupráce so Spolkom Slovákov v Poľsku


//Radosť z krajanskej spolupráce so Spolkom Slovákov v Poľsku

Vážení matičiari, Miestny odbor Matice slovenskej v Trstenej by vás chcel informovať o vzájomnej krajanskej spolupráci so Spolkom Slovákov v Poľsku ( SSP).Vždy nás veľmi poteší, keď prídeme v stredu do klubovne v Jablonke a vidíme tam napríklad výstavu žiakov so slovenskými krojmi, hradmi, alebo literárnymi prácami . Poslednú výstavu, ktorú sme obdivovali pochádzala z výtvarnej súťaže Ludwika Korkoša, slovenského národného umelca, pod názvom: ,, Bratislava – hlavné mesto Slovenska“. Jej cieľom bolo podnietiť záujem žiakov o krásy Slovenska prostredníctvom výtvarných diel a povzbudiť ich k tvorivému umeleckému prejavu. Dominoval v nich najmä bratislavský hrad, most SNP, bronzové sochy Čumila a hrad Devín. Maľby, kresby, priestorové práce môžete obdivovať dokonca marca 2023.

Medzi zaujímavú akciu, ktorej  sme sa zúčastnili boli  XXIX. Dni slovenskej  kultúry  v  Malopoľskej. Toto tradičné stretnutie našich krajanov z hornej Oravy a severného Spiša v Poľsku sa uskutočnilo dňa 27.8.2022 v prírodnom prostredí areálu „Zovada“. Samotnému kultúrnemu podujatiu predchádzal  III. Národný výstup na Babiu horu. Výstupu sa zúčastnilo 37 krajanov pod vedením generálneho tajomníka SSP Ľudomíra Molitorisa. Výstup bol venovaný osobnosti kňaza, dekana a čestného kanonika hornooravského dištriktu Pavla Vitka, autora publikácie Flora Arvensis, pri príležitosti 200-tého výročia jej vydania (1822). Jeho životopis  a dielo prítomným priblížila historička Milica Majeriková-Molitoris . Stretnutie pokračovalo vystúpením krajanských a slovenských súborov v krásnych ľudových krojoch. Slovenský a goralský spev znel až do podvečerných hodín. Našim potešením bolo, že i napriek  nepriaznivým podmienkam  si Slováci v Poľsku zachovávajú svoju identitu.

Ďalšou významnou akciou, kde sme boli hosťami, bola výstava Lýdie Mšalovej dožívajúcej sa krásnych 90. rokov. V priestoroch Slovenského domu v Podwilku  dňa 23.10.2022  pod názvom: ,,Moja Orava“,  svojimi grafikami výtvarníčka vyjadrila svoj vrúcny vzťah k rodnej Orave. Výstavu  otvoril  generálny tajomník Ústredného výboru SSP PhDr. Ľudomír  Molitoris,Phd. , ktorý privítal krajanov  tak z Oravy ako aj zo Spiša. Stretnutie  SSP pokračovalo oceňovaním distribútorov  časopisu Život. Je to slovenský mesačník vychádzajúci  v Poľsku nepretržite od r.1958, ktorý oboznamuje s činnosťou slovenských spolkov. Pani Jendžejčíková, šéfredaktorka časopisu Život, zdôraznila, že Život je rozhodne časopisom, ktorý si za hlavný cieľ vytýčil rozvíjanie slovenského materinského jazyka a upevňovanie slovenskej národnej identity Slovákov žijúcich v Poľsku. Nás však potešili slová, týkajúce sa našej krajanskej spolupráce s SSP, ktorú vyzdvihol Molitoris ako aj Genoveva Prilinska. Na záver sa účastníci slávnostného stretnutia  presunuli do kostola Premenenia Pána v Jablonke, kde sa zúčastnili  slovenskej omše.

Krajania sa na našich akciách zúčastnili napr. na matičnom guláši, posedenie s jubilantmi, alebo  na fašiangoch u matičiarov, o ktorých sme vás informovali.

Poslednou  spoločnou aktivitou medzi SSP a MO MS v Trstenej bolo dňa 14.01.2023 v klubovni v Jablonke pod názvom -Lámenie oblátkov. Je to tradičný novoročný zvyk našich krajanov, pri ktorom si do nového roka každý s každým s kúskom posvätenej  oblátky  navzájom popraje len to najlepšie. Na záver aj my vám rodinám, priateľom, matičiarom prajeme do ďalších dní života veľa zdravia, šťastia, spokojnosti a rodinnej pohody.

Mgr. Frančeková Jana, Ing.František Štefanides, MOMS Trstená

fotodokumentácia:  Helena Mokrá

2023-03-06T11:39:18+00:006 marca 2023 |Žilinský kraj|
X