Redakčná rada Hlasu Matice hodnotila dve čísla časopisu


//Redakčná rada Hlasu Matice hodnotila dve čísla časopisu

Po dvoch vydaných číslach najmladšieho časopisu Matice slovenskej opäť zasadala redakčná rada Hlasu Matice pod vedením predsedu rady a šéfredaktora Mareka Nemca. V Matici slovenskej v Martine 25. júna 2019 hodnotili jej členovia silné a slabé stránky časopisu, ako aj jeho dosah na verejnosť.

Hlavnou témou zasadnutia bolo zlepšenie grafického spracovania časopisu. Revíziou prešli aj kategórie a celková obsahová náplň. Redakčná rada sa zhodla v tom, že Hlas Matice má pozitívnu odozvu z regiónov, a preto má zmysel pokračovať v jeho zostavovaní a vydávaní, no je potrebné vylepšiť jeho grafickú podobu. Časopis je dôležitý aj pre iné kultúrne inštitúcie a organizácie či samosprávy, keďže prezentuje bohatú a rôznorodú činnosť matičného hnutia.

Na zasadnutí redakčnej rady Hlasu Matice sa zúčastnili šéfredaktor a zároveň druhý podpredseda MS Marek Nemec, tajomník MS pre informačnú a mediálnu oblasť Ján Seman, prvý podpredseda MS Marek Hanuska, tajomník MS Viliam Komora, riaditeľ Archívu MS Pavol Madura, hovorkyňa MS Veronika Matušková, pracovník Členského ústredia MS Martin Hajník a riaditeľ Domu MS v Snine Jozef Makariv.

Hlas Matice vznikol na základe uznesenia Valného zhromaždenia MS z roku 2017, ako aj z podnetu predsedu MS Mariána Gešpera a Členského ústredia MS. Matičiari a matičiarky z celého Slovenska zadali novému vedeniu Matice slovenskej úlohu vydávať časopis, ktorý bude mapovať ich činnosť a aktivity počas štvrťročného, respektíve polročného obdobia. Najbližšie číslo časopisu vyjde v lete tohto roku.

IÚ MS

2019-06-28T14:31:10+00:0028 júna 2019 |Žilinský kraj|
X