Regionálne a celoslovenské kolo súťaže v prednese slovenských rozprávok v Drienčanoch


//Regionálne a celoslovenské kolo súťaže v prednese slovenských rozprávok v Drienčanoch

V dňoch 19. a 20. októbra 2022 sa opäť po troch rokoch stretli súťažiaci v prednese slovenskej rozprávky v malebnej dedinke Drienčany, v pôsobisku najznámejšieho slovenského rozprávkára P.E.Dobšinského. Súťaž prebieha v troch kategóriách, a to I. kategória 2.-4.ročník ZŠ, II.kategória 5.-7.ročník ZŠ a 1.-2.ročník OGY, III. kategória 8.-9. ročník ZŠ a 3.-4.ročník OGY. Cieľom tejto literárnej súťaže je viesť deti a mládež k hlbšiemu poznávaniu slovenskej rozprávky ako aj objavovať a starať sa o odborný rast recitátorských talentov prostredníctvom hodnotiaceho seminára.

19. októbra sa konal XIX. ročník regionálnej súťaže pre okresy Rimavská Sobota a Revúca s týmito výsledkami:

I. kategória:

 1. miesto   Adam Hanuska   Súkromná ZŠ Creative Rimavská Sobota
 2. miesto  Alexandra Hrbáľová  ZŠ Hviezdoslavova Revúca
 3. miesto  Eliška Stejskalová   ZŠ J.F. Rimavského Hnúšťa

II. kategória:

 1. miesto  Dominika Jakubejová ZŠ I.B. Zocha Revúca
 2. miesto  Natália Ľuptáková Gymnázium I. Kraska Rimavská Sobota
 3. miesto  Liana Micskyová  ZŠ Hviezdoslavova Revúca

III. kategória:

 1. miesto  Lukáš Jamnický ZŠ J. Jesenského Jesenské
 2. miesto  Gréta Krokavcová  Gymnázium I. Kraska Rimavská Sobota
 3. miesto  Laura Švantnerová  ZŠ P. Dobšinského Teplý Vrch

Pre súťažiacich a ich doprovod, či to boli pedagógovia alebo rodičia bolo pripravené pracovníkmi Gemersko-Malohontského osvetového strediska a členmi Miestneho odboru Matice slovenskej v Tisovci literárne pásmo venované 200.výročiu narodenia J.Francisci-Rimavského, 200.výročiu narodeniu Š.M.Daxnera a 165.výročiu narodenia Terézie Vansovej. Literárne pásmo moderovala PaedDr. Monika Koncošová, predsedníčka MO MS v Tisovci, ktorá bola tento rok aj členkou odbornej poroty.

 

O deň neskôr 20.októbra sa konal XVII.ročník celoslovenskej súťaže, do ktorého postúpili víťazi regionálnych kôl zo Slovenska s týmito výsledkami:

I. kategória:

 1. miesto  Teo Szőllős  Rožňava
 2. miesto  Adam Hanuska  Rimavská Sobota
 3. miesto  Viktória Káderová  Nové Zámky

II. kategória:

 1. miesto  Ema Jurášová  Senica
 2. miesto  Olívia Kučerová Majcichov
 3. miesto Diana Paľuchová  Spišská Nová Ves

III. kategória:

 1. miesto Klára Jurášová  Senica
 2. miesto Sofia Kurňavková  Námestovo
 3. miesto Lukáš Jamnický  Jesenské / Rimavská Sobota

Tohtoročnými sprievodnými podujatiami boli beseda so spisovateľkou píšucou pre deti Katarínou Gillerovou, výstava fotografií z predchádzajúcich ročníkov, komentovaná prehliadka Pamätnej fary Pavla Emanuela Dobšinského – Múzeum slovenskej rozprávky ako aj obľúbená návšteva rozprávkových slnečných hodín a rozprávkového bludiska.

Do tohto podujatia sa zapojili aj obyvatelia obce Drienčany – Klub dôchodcov a Dom Matice slovenskej v Rimavskej Sobote účasťou v odbornej porote a venovaním vecných cien pre víťazov súťaže v regionálnom aj celoslovenskom kole.

PhDr. Ingrid Krštieňová Šulková

Fotogaléria

2022-10-24T14:06:10+00:0024 októbra 2022 |Banskobystrický kraj|
X