Rodným krajom Novohradu


//Rodným krajom Novohradu

Novohradské osvetové stredisko Lučenec, Miestny odbor Matice slovenskej Lučenec, Dom Matice slovenskej Lučenec a Mesto Lučenec zorganizovali 22.6. 2022 podujatie „Rodným krajom Novohradu“. Podujatie bolo určené hlavne pre žiakov  základných škôl v Lučenci a malo charakter výchovno-vzdelávacieho koncertu v oblasti folklóru Novohradu. O 9:00. hod. sa v amfiteátri v mestskom parku v Lučencu začal program pre žiakov 1. stupňa ZŠ. Pre žiakov 2. stupňa a hostí z Maďarska zo slovenskej obce Šamšonháza sa podujatie začalo o 11.00 hod. Hostia z  obce Šamšonháza majú predkov z obcí horného Novohradu ako napr.: Ábelová, Polichno, Madačka, Nedelište…  Lučenskí matičiari  pozvali týchto vzácnych hostí aj z inej príležitosti. Kontakty lučenských matičiarov so Slovákmi zo Sámsonházy majú už dlhoročnú tradíciu. Iniciátorom  týchto vzťahov bol bývalý riaditeľ Domu Matice slovenskej v Lučenci Dušan Kubinec. V súčasnej dobe sa o obnovenie týchto vzťahov usiluje predsedníčka MO MS Ľudmila Lacová. Lučenskí matičiari chcú tie kontakty udržiavať aj naďalej. Preto ich budú pozývať aj na iné akcie.  Obsahom podujatia bol folklór zo strechy Novohradu. Hostia a žiaci  sa dozvedeli o tradíciách  obyvateľov zo severného  Novohradu ako napr.: život na salaši, svadobné zvyky, jánske zvyky, ukážky mužského a ženského kroja. Hravou formou bolo predstavené rodisko B. S. Timravy – Polichno. V programe vystúpil Folklórny a divadelný súbor Dubkáčik Buzitka, DFS Malý Dubkáčik a Podjavorská muzika zo Zvolenskej Slatiny. Lektormi programu boli: Veronika Balážová, Matej Baláž a Andrej Babiar. Podujatie finančne podporil Fond na podporu umenia, Banskobystrický samosprávny kraj a Matica slovenská.

Jozef Paulenka

2022-06-23T15:26:02+00:0023 júna 2022 |Banskobystrický kraj|
X