Rozlúčili sme sa…..


//Rozlúčili sme sa…..

Život každého človeka je ohraničený smrťou ako každý deň 24. hodinou. V nedeľu 10.7.  pre Mgr. Františka Sopku  odbila … tá posledná 24. cesta životom sa skončila, nám zostal len smútok a nekončiace sa spomienky na všetky krásne dni strávené s ním.

Pripadla nám veľmi ťažká úloha navždy sa s ním rozlúčiť a uzavrieť kapitolu jeho pozemskej púte, jeho života. Skončila, tak ako sa raz skončí život každého z nás. Žiaľ, nielen radostné udalosti lemujú dni nášho života. Zákon života a smrti je neúprosný. Práve vtedy, v bolestných chvíľach si uvedomujeme veľkú stratu, uvedomíme si, čo pre nás znamenal. Mgr. František Sopko bol pedagóg a vyučoval zemepis, telesnú výchovu a pracovné vyučovanie a neskôr sa stal aj zástupcom na Základnej škole v Komjaticiach, kde pôsobil ako učiteľ až do svojho dôchodku. Bol prísny a dôsledný, s asketickým prístupom k životu, išiel príkladom aj svojim žiakom. Vychoval viacero generácií mladých ľudí, ktorí naňho s vďakou dodnes spomínajú.

Dlhé roky svojho života spolu so svojou manželkou Helenkou sa venovali práci v národnej ustanovizni Matici slovenskej, ktorá vždy pri dejinných križovatkách našej vlasti bola tvorcom a strážcom národnej duchovnosti. Po roku 1989, dokonale, dobromyseľne s radosťou, sa podieľali na aktivitách Matice slovenskej v Komjaticiach a v Novozámockom okrese.

Spoločne boli nápomocní pri vzniku MO MS v Komjaticiach a svojou  organizátorskou činnosťou a dobrovoľnými aktivitami nielen v Komjaticiach, v tejto historickej obci zanechali hlbokú stopu v aktívnej kultúrnej činnosti.

Za svoju aktívnu spoločenskú činnosť získal Mgr. František Sopko niekoľko ocenení, naposledy CENU STAROSTU OBCE KOMJATICE za činorodosť a aktívne zapájanie sa do života obce.

Spolu s manželkou sa výrazne zaslúžili o výstavbu novej Základnej školy v Komjaticiach. Presadili jej súčasné pomenovanie po komjatickom farárovi a národovcovi Andrejovi Cabanovi. Súčasne sa významne zaslúžili o pomenovanie Námestia Andreja Cabana. Matica slovenská si ctí a oceňuje výsledky, ktoré ste dosiahli svojou prácou na roli národa dedičnej.

Vám obom patrí naša vďaka a úcta.  V srdciach matičiarov zostávate príkladom skromnosti, nesmiernej obetavosti a vernosti myšlienkam Matice slovenskej.

Ferko a Helenka Sopkoví sú už v týchto chvíľach na mieste plného pokoja …. Mali sme ich radi a nielen svojim blízkym, ale nám všetkým priateľom a matičiarom, budú veľmi chýbať.

No život sa smrťou blízkeho človeka nekončí, najmä keď ho s láskou nosíme vo svojom srdci a spomienkach.

Česť ich pamiatke!

MO MS Komjatice

 

2022-08-09T11:05:08+00:009 augusta 2022 |Nitriansky kraj|
X