Rozprávky spod slovanskej lipy sa pravdepodobne prihovoria i maďarskému čitateľovi


/, Žilinský kraj/Rozprávky spod slovanskej lipy sa pravdepodobne prihovoria i maďarskému čitateľovi

Na rozprávkovú knižku z pera Petra Vrlíka a Petra Mišáka – Rozprávky spod slovanskej lipy – pravdepodobne čaká ďalšia reedícia. Výnimočná zbierka tridsiatich štyroch rozprávok doplnená fantazijnými ilustráciami Petra Uchnára, v grafickom prevedení Igora Štrbíka z Vydavateľstva Matice slovenskej zaujala i mimo geografických hraníc Slovenska. Prekladateľa Ladislava Papánka fascinovala natoľko, že ju preložil do maďarského jazyka. Predsedníčka Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku Alžbeta Hollerová-Račková, spoločne so slovenským parlamentným hovorom v Maďarsku Antonom Paulikom a srbským parlamentným hovorcom Ľubomírom Alexovom navštívili Maticu slovenskú s cieľom predebatovania možností jej ďalšieho vydania v jazyku našich južných susedov. „Našim cieľom je, aby sa deti v Maďarsku zoznámili s rozprávkami slovanských národov, ktoré žijú spolu s väčšinovým maďarským národom. Rozprávkovú knihu plánujeme odovzdať aj politikom, pretože aj svet rozprávok vypovedá o danom národe a prispieva k lepšiemu vzájomnému spoznávaniu sa“ – uviedla Alžbeta Hollerová-Račková.

V sídelnej budove Matice slovenskej delegáciu privítal predseda Matice slovenskej, Marián Gešper. Okrem prvotného zámeru vydania diela v maďarskom jazyku sa diskutovali i vízie vydania rozprávok v srbskom jazyku či v ďalších jazykových mutáciách. Sekundárne sa prebrali aj témy matičnej spolupráce s krajanmi, ktorá sa definuje v dobre zabehnutých spoluprácach matičných miestnych odborov (najmä) na juhu Slovenska. Diskusia presiahla aj do oblasti možných výskumných projektov, ktoré by mohli byť opreté o dokumentáciu Krajanského múzea Matice slovenskej (KM). Archív Slovákov v Maďarsku KM nedávno spracovalo a disponuje významným pramenným materiálom. Ďalšia ponuka patrila možnosti zapožičania panelových výstav, ktoré Matica slovenská dokáže krajanom vypožičať na dlhšie obdobie. V neposlednom rade predseda Matice slovenskej delegácii odprezentoval matičné pracovné listy, ktoré predstavujú penzum základných informácií ku generácii štúrovcov a ktoré by mohli krajania využiť v edukačnej praxi. Delegácii venoval výber kníh z Vydavateľstva Matice slovenskej s cieľom zaujať študentov i vedeckých pracovníkov. Matica slovenská tradične vydáva popularizačné a odborné knihy venované národným témam. V tomto zmysle môžeme spoločne dať viaceré tituly preložiť a v reedícii propagovať Slovensko, jeho dejiny a kultúru v susedných štátoch“ – poznamenal predseda Matice slovenskej, Marián Gešper.

Rozprávky spod slovanskej lipy predstavujú jednu z najkrajších kníh Matice slovenskej. V roku 2013 boli nominované na Najkrajšiu knihu roka. Maďarskému čitateľovi prinesú fakty o troch vetvách Slovanov, o ich histórii a súčasnosti, i o tom, prečo začali západní Slovania (teda aj Slováci) uctievať popri dube aj lipu. Slovami autorov sa dozviete o mocnom Maťuškovi, hlúpom Ivanuškovi, neposlušnom Milutínovi a jeho hroznom sne, o udatnom agovi Radojcovi, o bosenskej Barbore, o tom, ako sa hlúpy Hans stal múdrym kráľom, ako babka premohla nenažraného Otesančeka, ako nešťastný čert krásne zahral na husliach, ako si vlk dal ušiť čižmy, ako statočný Gulihrášok draka premohol, ako chudobný Adas troch popov v pálenici vyliečil a čo poradil Osud chudobnému sedliakovi… Podľa Literárneho informačného centra je v knihe prítomné nielen to, čo v knihách posledných dvadsiatich rokov chýba, teda vysvetlivky (ak sú potrebné), vysvetľujúca faktografia (…), presná tiráž (…), použitá literatúra. Kniha vyšla v kultivovanej slovenčine a, čo je v súčasnosti priam neuveriteľné, bez pravopisných chýb.

Možnosti vydania knihy sú teda predbežne určené. Krajania pripravia na podporu publikácie grant a Matica slovenská, im, ako prvovydavateľ, bude všemožne nápomocná.

Zuzana Pavelcová

 

Delegácia na pôde Matice slovenskej. Sprava: Ladislav Papánek, prekladateľ, Anton Paulik, slovenský parlamentný hovorca v maďarskom parlamente, Alžbeta Hollerová-Račková – predsedníčka Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku, Ľubomír Alexov – srbský parlamentný hovorca v maďarskom parlamente

Delegácia pred sídelnou budovou Matice slovenskej: Sprava: Ladislav Papánek, prekladateľ, Ľubomír Alexov – srbský parlamentný hovorca v maďarskom parlamente, Alžbeta Hollerová-Račková – predsedníčka Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku, Anton Paulik, slovenský parlamentný hovorca v maďarskom parlamente

 

2022-06-23T15:40:28+00:0023 júna 2022 |Zahraničie, Žilinský kraj|
X