Roztancovaný Bystričan


//Roztancovaný Bystričan

V utorok, 22. februára 2023 sa uskutočnil tradičný Krojovaný ples u našich dlhoročných priateľov v moravských Brumoviciach. Keďže tamojší starosta Ing. Rudolf Kadlec spoločne so starostom Záhorskej Bystrice Ing. Jozefom Krúpom spoločne dbajú o udržiavanie dlhoročných kultúrnych vzťahov medzi oboma obcami, nie je preto prekvapením, že prišlo pozvanie pre predstaviteľov Záhorskej Bystrice, ako aj pre spevácky zbor Bystričan na účasť na tohtoročnom krojovanom plese v Broumoviciach. Speváčky a speváci sa starostlivo na túto udalosť pripravili, pretože mali absolvovať okrem slávnostného krojovaného pochodu spoločne s miestnymi účastníkmi aj kratšie spevácke vystúpenie. Ale, ako sa vraví „človek mieni, pánboh mení“ a okolnosti sa na poslednú chvíľu vyvinuli tak, že polovica členov Bystričana dostala virózu a tak sa “desať statočných“ spevákov a dvaja zástupcovia vedenia Miestneho úradu v Záhorskej Bystrici vydalo na cestu autobusom do Brumovíc.
V Brumoviciach na miestnom úrade nám bolo poskytnuté potrebné zázemie, ako aj chutná večera. Prezlečení do našich, záhoráckych krojov, napojení a nasýtení sme sa vrhli do víru tanca spoločne s miestnymi účastníkmi plesu oblečenými do prekrásnych moravských krojov hýriacich farbami od výmyslu sveta.
Ples otvoril starosta Broumovíc, Ing. Rudolf Kadlec a prihovoril sa aj zástupca starostu Záhorskej Bystrice Martin Besedič. Až potom sa mohla začať tá pravá plesová zábava. Krojovaný sprievod, ktorého sme sa zúčastnili aj my, hýril farbami a bol potešením pre oči! Potom nasledoval kultúrny program.
Otvoril ho miestny folklórny súbor CHASA so svojou „Moravskou besedou“. Boli to krásne moravské piesne a tance s hudobným sprievodom miestnej dychovej kapely.
Aj členovia nášho speváckeho zboru prispeli k programu svojou „troškou do mlyna“ a zaspievali sme niekoľko piesní z nášho najnovšieho CD v hudobnej úprave a s akordeónovým sprievodom nášho zbormajstra Štefana Martinkoviča. Na úvod nášho vystúpenia sme zaspievali moravskú pieseň „Bílá holuběnko“ s aktuálnou tématikou, čo bolo pozitívne poslucháčmi ocenené.
O polnoci prišla na rad všeobecne túžobne očakávaná bohatá tombola ktorej súčasťou bolo aj niekoľko CD s názvom „Záhorácky ty múj kraj“, čo bol náš príspevok. O tom, že sa naše piesne moravskému publiku páčili svedčí aj skutočnosť, že výhercovia našich CD požiadali pána Martinkoviča, ako hlavného tvorcu o autogram na jeho obal! Z ostatných výhier sa tešilo aj zopár šťastlivcov od nás, najviac však vodič nášho autobusu. Po ukončení tomboly sme sa už pobrali domov plní dojmov s príjemného večera. Už teraz sa tešíme na pozvanie na budúcoročný krojovaný ples v Broumoviciach.

Eva Frťalová
Foto: Slavomír Frťala

 

2023-02-27T10:46:41+00:0027 februára 2023 |Bratislavský kraj|
X