S úctou a pokorou


//S úctou a pokorou

Tradičná kultúra je pokladom Slovenska, jej rozmanitosť je výnimočná a veľmi pútavá. Úvod projektu Obce Hrušov „Od Lucie po Tri krále“ realizovala  Folklórna skupina Hrušov v rámci premiéry už na Vianoce koncom roku 2022. Svoje pokračovanie mal začiatkom roku 2023 viacerými reprízami i mimo vlastný región. S podnázvom „S úctou a pokorou“ sa hrušovskí folkloristi predstavili 11. a 12. februára 2023  na východnom Slovensku. Netradičným spôsobom prostredníctvom tradícií symbolicky vzdali vďaku ľuďom, ktorí znášali prvé nápory utečencov z vojnou trápenej Ukrajiny. Bola to zároveň aj prezentácia tvorivej činnosti kolektívu a predstavenie hontianskych tradícií.  Veľký záujem divákov bol svedectvom, že radi prijímajú aj podoby folklóru zo vzdialených oblastí. Vystúpenie v Remetských Hámroch malo neobyčajný ráz vyjadrenia úcty ľuďom, ktorým okolnosti nedovolia žiť vo vlastných rodinách. Lekárovce je obec na samotných Slovensko –Ukrajinských hraniciach a jej občania ako i obyvatelia ďalších okolitých obcí pocítili tlak húfov ľudí utekajúcich pred hrozbou vojnového konfliktu. Hrušovské pesničky a predstavené zvykoslovné obrázky ich veľmi potešili a boli zadosťučinením za zvládnutie neobvyklých situácií. Samotný program mal veľký úspech a po jeho skončení prebiehalo nespočetné množstvo rozhovorov hosťov a domácich folkloristov ale i  debát na aktuálne témy. Starostky Lekároviec a  Hrušova  našli spoločnú reč a dohodli sa na ďalšom postupe s možnosťou  výmenných programov jednotlivých kolektívov. Všetci sa rozchádzali  už ako starí priatelia a časový rozvrh sa trochu natiahol. Obidve strany zhodnotili zámer projektu ako veľmi prospešný a napriek značne geografickej vzdialenosti  prispel k vzájomnému poznaniu nie len tradícií, ale i ľudí. Podujatie sa vydarilo aj vďaka spolupráce s tamojšími zástupcami Matice slovenskej, dopravcom a ochotnými majiteľmi ubytovacieho zariadenia. Záverečné predstavenie sa uskutočnilo 29.4. vo vlastnom okrese Veľký Krtíš v priestoroch Salaša Sklabiná a prostredníctvom neho sa pripomenulo 30. výročie vzniku Slovenskej republiky a 160. výročie založenia Matice slovenskej. Po programe sa zišli realizátori projektu na záverečnom stretnutí aby zhodnotili priebeh aktivít projektu, jeho prínosy a význam. Skonštatovali, že všetky ciele sa naplnili pričom budú inšpiráciou a motiváciou do budúcnosti. Za podporu a pomoc pri príprave a priebehu vyslovujú všetkým poďakovanie.

Projekt z verejných zdrojov podporil FOND NA PODPORU UMENIA.

Ján Brloš

 

2023-05-24T12:19:15+00:0024 mája 2023 |Banskobystrický kraj|
X