S úctou a vďakou


//S úctou a vďakou

Pripomínanie si výročí, udalostí či osobností patrí k jednej z úloh Matice slovenskej, ktorá tým prispieva k budovaniu vzťahu k národnej histórii. Rok 2020 patrí k rokom s niekoľkými významnými výročiami, ktoré výrazne ovplyvnili naše dejiny.

V máji to bolo 75 rokov od ukončenia 2. svetovej vojny a uskutočnilo sa množstvo spomienkových aktivít, aj keď už poznačených opatreniami z dôvodu prvej vlny koronavírusu. Situácia sa riešila v rámci možností. Aj keď oklieštene, významnú udalosť si matičiari v mestách a dedinách uctili patričným spôsobom.

V Hrušove /VK/ to bolo stretnutie pri pomníku, položením 75 ruží v rozmedzí 75 minút  s pásmom v miestnom rozhlase. V auguste v rámci spomienky k 76. výročiu Slovenského národného povstania Matica slovenská v spolupráci s MO SZPB a Obcou Hrušov pripravila spomienkovú slávnosť na tradičnom mieste.

S úctou a vďakou položili vence k pamätnej tabuli s menami obetí obidvoch svetových vojen. V slávnostných príhovoroch odzneli fakty a odkazy udalostí, ktoré mali za následok množstvo tragédií a nešťastí po celom svete. V kultúrnom programe vystúpila ženská spevácka skupina z Hrušova s harmonikárom Jánom Hajdúchom. Po skončení oficiálnej časti sa zástupcovia odbojárov, organizátorov a účinkujúcich stretli na neformálnej debate.

Hrušovčania prispeli v tom istom čase k priebehu podujatí aj v rámci kraja, kde sa podieľali na programe k 76. výročiu SNP vo Zvolene a v Badíne prostredníctvom skupiny malých heligonkárov pod vedením Anny a Jána Brlošovcov.

Ján Brloš

2020-10-23T18:51:30+00:0023 októbra 2020 |Banskobystrický kraj|
X