Šaliansky Maťko J. C. Hronského v Rožňave


//Šaliansky Maťko J. C. Hronského v Rožňave

Pod záštitou Centra voľného času, ZŠ, Pionierov 1, Rožňava, Domu Matice slovenskej v Rožňave a Mesta Rožňava sa uskutočnil 28. ročník okresného kola prednesovej súťaže Šaliansky Maťko Jozefa Cígera Hronského. 26. januára 2023 sa v priestoroch Radnice v Rožňave stretli milovníci slovenských povestí, aby si v troch rôznych vekových kategóriách porovnali svoje schopnosti prednášať v našom krásnom rodnom jazyku. Súťaž už tradične otvorila riaditeľka DMS v Rožňave, Ing. Zlatica Halková, ktorá žiakom dodala potrebnú odvahu. A prednes sa mohol začať.  Ako vždy, aj teraz mali porotkyne veľmi ťažkú úlohu – vybrať tých najlepších a najšikovnejších, ktorí budú náš okres reprezentovať v Košiciach na krajskom kole. Ďakujeme všetkým zúčastneným žiakom, ich pedagógom a tiež členom odbornej poroty za spoluprácu. Víťazom srdečne blahoželáme.

Výsledková listina:

I. kategória:

  1. Jana Zdechovanová, Základná škola, Pionierov 1, Rožňava
  2. Teo Szőllős, Katolícka základná škola s MŠ sv. J. Nepomuckého, Rožňava
  3. Sofia Piljanová, Základná škola, Zlatá 2, Rožňava

II. kategória:

  1. Vanesa Tomková, Základná škola akad. J. Hronca, Zakarpatská 12, Rožňava
  2. Filip Hudáček, Základná škola, Pionierov 1, Rožňava
  3. Tomáš Hagovský, Základná škola, Zlatá 2, Rožňava

III. kategória:

  1. Simona Dienesová, Základná škola, Pionierov 1, Rožňava
  2. Matej Garčár, Základná škola P. K. Hostinského, Sládkovičova 487, Gemerská Poloma
  3. Stella Fazekašová, Základná škola Reformovanej kresťanskej cirkvy s VJM, Kozmonautov 2, Rožňava

Dom Matice slovenskej v Rožňave

Fotogaléria DMS Rožňava

2023-01-31T14:48:19+00:0031 januára 2023 |Košický kraj|
X