Šaliansky Maťko v histórii Levoče


//Šaliansky Maťko v histórii Levoče

        Pred 27 rokmi vďaka šalianskemu ortopédovi MUDr. Svetozárovi Hikkelovi vznikla súťaž v prednese slovenských povestí J. C. Hronského. Je určená žiakom 2. – 7. roč. ZŠ a osemročných gymnázií. Cieľom súťaže je vytvárať žiakom priestor na poznávanie umeleckých diel, priblížiť a prehĺbiť ich záujem o minulosť nášho národa, o slovenčinu a vôbec Slovensko.

Nielen povesti, ale aj piesne, výšivky sú našou bohatosťou, vzácnym dedičstvom, ktoré je treba uchovať, lebo je naše slovenské. V tomto roku sa okresné kolo súťaže konalo 22. januára 2020 v priestoroch cirkevného Gymnázia sv. Františka Assiského v Levoči v spolupráci s MO MS a MsÚ – odborom školstva a kultúry v Levoči. Na súťaži sa zúčastnilo 20 žiakov, súťažiacich v 3 kategóriách. V 1. kategórii porota priznala najviac recitačnému talentu Michalovi Orlovskému zo ZŠ Palešovo námestie v Spišskom Podhradí. V 2. kategórii určili víťaza Dávida Butvina zo ZŠ na Komenského ulici v Spišskom Hrhove a v 3. kategórii porota najvyššie ohodnotila prednes Martiny Strážikovej z Gymnázia J. F. Rimavského v Levoči. Porota víťazom zablahoželala a priala im veľa úspechov v krajskom kole.

Text: Anna Petreková

Foto: Mgr. Marcela Kuľová MO MS Levoča

2020-02-27T10:47:11+00:0027 februára 2020 |Prešovský kraj|
X