Šaliansky Maťko v Prešove


//Šaliansky Maťko v Prešove

Keď sa povie slovenská povesť, spája sa nám s ňou jediná a veľmi známa súťaž Šaliansky Maťko Jozefa Cígera Hronského, ktorého zakladateľmi je MO MS v Šali.

Tejto krásnej súťaži sme venovali aj my po dlhšej neplánovanej pauze svoj priestor a dňa 04. mája  2022 sa uskutočnilo aj v Prešove krajské kolo Šalianskeho Maťka J. C. Hronského na ZŠ na Májovom námestí v Prešove, kde súťaž otvorili svojim spevom FS Snežienka z tejto ZŠ. Skvelá spolupráca ABC – centra voľného času v Prešove, spomínanej školy a Regionálneho úradu školskej správy v Prešove je už dlhé roky na vysokej úrovni a aj na tomto základe sa nám opätovne podarilo pripraviť súťaž najlepšie ako sa dalo, aby sa hlavne deti, súťažiaci cítili čo najlepšie a podali svoje najlepšie výkony.

Odborná porota to aj tento rok mala veľmi náročné, keďže výkony víťazov okresných kôl boli opäť na vysokej úrovni a ani pandemická prestávka sa na výkonoch súťažiacich našťastie nepodpísala. Porotu tvorili: PaedDr. Martina Petríková, PhD. (Prešovská univerzita), Mgr. Nina Kollárová, PhD. (Prešovská univerzita), Mgr. Marta Skalková (bývalá riaditeľka Knižnice P. O. Hviezdoslava), PaedDr. Eva Kollárová (Stará Ľubovňa), Mgr. Ľubica Liptáková (Knižnica POH), Mgr. Gabriela Kaščáková (OP Bardejov), Alžbeta Polačková (recitátorka, Prešov), Mgr. Anna Šustová (Vranov n/T), Mgr. Monika Štolcová (Poprad). Po úžasných výkonoch v každej kategórii odborná porota poradila i zhodnotila súťažné prednesy slovenských povestí a konzultácie boli naozaj živé a aktívni boli aj rodičia či pedagógovia, aby v budúcich rokoch pripravili svojich žiakov ešte lepšie. Po náročnom rozhodovaní sa na reprezentantoch na celoslovenskom kole v Šali i ostatných miestach krajského kola Šaliansky Maťko zhodla porota takto:

I. kategória, žiaci 2. – 3. ročníka ZŠ

  1. miesto : Martin Tomiščák , ZŠ Hrnčiarska, Humenné
  2. miesto : Natália Cuperová, Spojená ZŠ Svidník
  3. miesto: Nelly Šimová, ZŠ Komenského, Stará Ľubovňa

Cena poroty: Natália Tomečková, Bardejov

II. kategória, žiaci 4. – 5. ročníka ZŠ

  1. miesto: Alexandra Pariľáková, ZŠ Važecká, Prešov
  2. miesto: René Kadáši, ZŠ Kurima, Bardejov
  3. miesto: Valéria Vaceľová, ZŠ Bukovce, Stropkov

Ceny poroty: Darina Klemová a Natália Fedorová

III. kategória, žiaci 6. – 7. ročníka ZŠ

  1. miesto : Kristína Hanesová, ZŠ Dr. Fishera, Kežmarok
  2. miesto: Kiara Onuferová, ZŠ Komenského, Snina
  3. miesto: Ľubomír Molitoris, ZŠ s MŠ Tovarné, Vranov N/T

Cena poroty: Jakub Pastyrčák, Svidník

Víťazom i špeciálne oceneným odovzdali diplomy, knižné publikácie od DMS Prešov i finančnú odmenu od Regionálneho úradu školskej správy v Prešove zástupcovia organizátorov súťaže Šaliansky Maťko a popriali im veľa úspechov na celoslovenskom kole i v ďalších podobných súťažiach. Krajské kolo bolo aj tento rok na vysokej umeleckej úrovni a prednesy boli naozaj veľmi dobre pripravené, začo patrí poďakovanie aj všetkým pedagógom, ktorí žiakov pripravovali.

Veľké poďakovanie patrilo aj riaditeľke a všetkým pedagógom ZŠ na ul. Májové námestie, ktorí poskytli priestory a pomohli pri príprave krajského kola, ABC centru za organizáciu i Regionálnemu úradu a všetkým, ktorí sa na súťaži podieľali.

Text:   Mgr. Sláva Jurková, riaditeľka Domu MS Prešov

Foto: Bc. Marko Gajdoš

2022-05-12T09:10:14+00:0012 mája 2022 |Prešovský kraj|
X