Šaliansky Maťko vo Vranovskom regióne


/, Správy z krajov/Šaliansky Maťko vo Vranovskom regióne

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou zorganizovala vo štvrtok 30. januára regionálne kolo súťaže Šaliansky Maťko, ktoré sa uskutočnilo v spolupráci s Oblastným pracoviskom Matice slovenskej vo Vranove nad Topľou a Mestom Vranov nad Topľou. Korene súťaže siahajú do roku 1991, vznikla na počesť známeho slovenského spisovateľa a autora mnohých povestí Jozefa Cígera Hronského. Postupne sa vyprofilovala na celoslovenskú súťaž v prednese slovenských bájí a povestí. Šaliansky Maťko má významnú úlohu v poznávaní národnej histórie, kultúry a budovaní pozitívneho vzťahu dieťaťa k národným tradíciám, zvykom a budovaniu vlastenectva a národného povedomia. Pomáha rozvíjať tvorivé schopnosti žiaka, poznávať slovenskú literárnu tvorbu a pestovať umelecké a estetické cítenie. V úvode sa prihovoril vedúci OP MS vo Vranove n. Topľou Mgr. Miroslav Gešper, všetkým súťažiacim poprial veľa šťastia v prednese, poďakoval sa aj pedagógom, ktorí súťažiacich pripravovali, a verí, že na tohtoročnom regionálnom kole „Šaliansky Maťko“ sa zúčastnili talentovaní žiaci, ktorí svojím prednesom vytvorili príjemnú umeleckú atmosféru.

Na regionálnom kole sa v tomto roku zúčastnilo spolu 28 žiakov zo 14 škôl vranovského regiónu jednotlivých základných škôl. Žiaci, ktorí uspeli v školských kolách, postúpili do regionálneho kola, kde súťažili v troch kategóriách.

 1. kategória:
 2. miesto: Peter Jonek, ZŠ Žalobín
 3. miesto: Anastázia Novotná, ZŠ Bystré
 4. miesto: Alexandra Dančevská, ZŠ Bernoláková, Vranov n/T.

 

 1. kategória:
 2. miesto: Filip Calko, ZŠ Sedliská
 3. miesto: Tamara Kolesárová, Sídl. II, Vranov n/T.
 4. miesto: Rebeka Bižová, ZŠ Bernoláková, Vranov n/T.

 

 1. kategória:
 2. miesto: Viktória Karianská, ZŠ Juh, Vranov n/T.
 3. miesto: Alexandra Dudášová, ZŠ Továrne
 4. miesto: Katarína Káčerová, ZŠ Sídl. II, Vranov n/T.

 

Víťazi jednotlivých kategórií postupujú do krajského kola, ktoré sa bude konať koncom februára v Prešove. Vranovský región budú na krajskom kole reprezentovať súťažiaci, ktorí v jednotlivých kategóriách obsadili prvé miesta.

Verím, že si všetci odnášali zo súťaže kvalitný umelecký zážitok a všetkým súťažiacim zaželal veľa krásnych a tvorivých chvíľ pri práci s literatúrou a umeleckým textom. Všetkým oceneným srdečne blahoželáme a postupujúcim prajeme veľa šťastia na krajskom kole v Prešove.

Autor: Mgr. Miroslav Gešper

Foto: ZŠ Juh, ZŠ Bernoláková

2020-03-06T14:20:43+00:006 marca 2020 |Prešovský kraj, Správy z krajov|
X