Schôdzovanie v Moldave nad Bodvou oslávilo ženy v národnom hnutí


//Schôdzovanie v Moldave nad Bodvou oslávilo ženy v národnom hnutí

V utorok 12. júna 2024 sa v Mestskom kultúrnom stredisku v Moldave nad Bodvou uskutočnila členská schôdza tunajšieho miestneho odboru Matice slovenskej. Tohtoročná schôdza sa tematicky niesla v znamení Maticou slovenskou vyhláseného roka za Rok slovenských žien v národnom hnutí. Predseda MO MS František Greguš zdôraznil, že ženy zohrávali v slovenskom národnom hnutí mimoriadne dôležitú úlohu. Boli to aj ony, ktoré šírili národné povedomie medzi ľuďmi, organizovali kultúrne podujatia a podporovali prácu mužov v národnom hnutí. Mnohé z nich sa aktívne zapojili aj do boja za slovenské národné práva. Po pracovnej časti schôdze dostala priestor riaditeľka Domu Matice slovenskej v Košiciach Martina Matečková. Členom pripomenula matičné periodiká: Slovenské národné noviny, Slovenské pohľady, Slovensko-Národné spektrum, Kultúra slova. Priblížila činnosť DMS Košice v minulom i aktuálnom roku. Medzi významné aktivity zaradila matičný sprievod mestom Košice, slávnostné koncerty venované Slovenskej republike a Matici slovenskej, či vedeckú konferenciu zameranú na bernolákovcov. Priblížila aj prednáškovú činnosť. Spomenula niektoré podujatia, ktoré sa budú konať v druhom polroku 2024, napr. Odhalenie pamätnej tabule Východoslovenskému roľníckemu povstaniu, Matičné slávnosti v Martine, Matičné slávnosti v Komárne a i. Atmosféru schôdze doplnila ženská spevácka skupina Živena. Blahoželalo sa aj jubilantke.

Veľká vďaka patrí celému miestnemu odboru za ich činnosť pre Maticu slovenskú.

Mgr. Martina Matečková, Dom Matice slovenskej Košice

foto: D. Hronecová

   

2024-07-02T10:50:35+00:002 júla 2024 |Košický kraj|
X