Slávnostné odhalenie busty J. B. Magina v Dubnici nad Váhom


//Slávnostné odhalenie busty J. B. Magina v Dubnici nad Váhom

Pozývame vás na slávnostné odhalenie busty J. B. Magina  – významnej osobnosti slovenského národa, katolíckeho kňaza, autora slávnej Apológie. Busta bude odhalená pri príležitosti 285. výročia jeho úmrtia 5.7.2020 o 10:00 na Námestí sv. Jakuba pri farskom úrade v Dubnici nad Váhom.

Ján Baltazár Magin (narodený 6.1.1681 vo Vrbovom – zomrel 27.3.1734 v Dubnici n.Váhom) – farár, básnik, autor prvej slovenskej národnej obrany. Študoval teológiu v Pázmáneu a vo Viedni. po vysvätení za kňaza bol farárom v Jarku, Košeci a v Dubnici n.Váhom a od roku 1731 aj titulámy kanonik nitrianskej diecézy.
Magin bol znalec cirkevného a svetského práva a antickej vzdelanosti a literatúry. Napísal niekoľko významných oslavných básní, no jeho najvýznamnejším literámym dielom je prvá písomná národná obrana Slovákov Murices …sive Apologia, napísaná z poverenia trenčianskej šľachty, duchovenstva a meštianstva, ktorá bola odpoveďou na hanlivý spis trnavského profesora práv Michala Benčika Novissima diaete nobillissime. V diele Ostne alebo Obrana rozvinul Magin myšlienky o starobylosti, význame mesta Trenčína, o rozšírenosti slovanského jazyka a taktiež o slávnej minulosti a autochtónnosti Slovanov a Slovákov v Uhorsku a o cyrilometodejskej tradícii. Prvý poukázal na etnickú celistvosť slovenskej národnosti a vymedzil jej územie a hranice. Ostro sa postavil i proti prejavom národného šovinizmu a dielo ako celok vyznieva ako celoslovenská obrana.

Ste srdečne vítaní na pripomenutí si tak významnej osobnosti pre Slovensko.

 

2020-07-09T08:39:28+00:003 júla 2020 |Trenčiansky kraj|
X