Slovanský pôvod dnešnej Spišskej Novej Vsi v archeologických svedectvách PhDr. Mariána Sojáka, PhD.


//Slovanský pôvod dnešnej Spišskej Novej Vsi v archeologických svedectvách PhDr. Mariána Sojáka, PhD.

…Aby sme všetci verní Slaviani, žili tak bratsky v radosti.

Duch v nás slaviansky nech vždy panuje, nech prápor lásky zaveje…            / M. Jevjak/

Tak s témou v názve tohto článku sa v Dome MS Spišská Nová Ves, 4. 9. 2020  zoznámili študenti Cirkevného gymnázia Štefana Mišíka, matičiari aj návštevníci.

Významný archeológ priblížil osídľovanie územia Spiša ale aj mesta Spišská Nová Ves, zaznamenané vo video prezentácii,  aj s vykopávkami, ktoré dokumentujú pravdivosť tvrdení. Upozornil na lokality ale aj na nové nálezisko pod Modrým vrchom.

Návštevníci  držali vo svojich rukách slovanské keramické črepy, nádobu ale aj hrivnu. Pozreli sme si aj film Veľká Morava. V závere ešte prednášateľ odpovedal na niekoľko otázok .

Predsedníčka MO MS Mgr. Jolana Prochotská poďakovala kyticou kvetov. Maturanti, seminaristi dejepisu s Mgr. Petrou Hurajovou zdokumentovali  stretnutie s M. Sojákom odfotením sa.

Snahou MO MS bolo aj naplnenie hlbokej myšlienky Sama Tomašíka, „Aby národ vedel milovať a vážiť si svoje rodisko, svoju vlasť, musí predovšetkým dobre poznať svoje rodisko, tú kolísku dávnych svojich predkov, pamiatku ich dejov“.

Mgr. Jolana Prochotská

 

2020-09-17T16:56:12+00:0017 septembra 2020 |Košický kraj|
X