Slovenské storočnice v minulom roku


//Slovenské storočnice v minulom roku

Rok 2020  nám priniesol viaceré storočnice, ktoré  poznačili kultúrny i národnoštátny vývoj a zaslúžili si dôstojné pripomenutie. Členovia Matice slovenskej  a kultúrna verejnosť  mala naplánovaných  mnoho  aktivít v tomto smere, ale vieme, že v dôsledku obmedzení sa niektoré mohli zrealizovať v obmedzenom  režime a počte účastníkov. Mnohé podujatia sa preložili  na neurčito.

Článok Petra Vrlíka v SNN č.3/2021 pod názvom Divadelné medzníky si matičiari dôstojne uctili, ma podnietil k zamysleniu alebo spomienke na 27. marec 2008. Vysvetlím prečo tento dátum. V tento deň sme uskutočnili vo Verejnej knižnici Michala Rešetku v Trenčíne stretnutie so slovenským dramatikom Jánom Solovičom pri príležitosti vydania jeho knihy Moje radosti s podtitulom Polstoročie s ochotníkmi 1956 -2006. Autor článku veľmi výstižne poznamenal, že bez ochotníckeho divadla by nebolo ani divadla profesionálneho. Pri zrode Slovenského národného divadla /minulý rok sme si pripomenuli 100 rokov od založenia/stáli práve ochotníci. „V tejto knihe nás autor uvádza do sveta ochotníckych divadiel, nadšencov a nositeľov kultúry v našich dedinách, mestečkách a mestách. Vo svojich spomienkach si vybavuje najkrajšie okamihy stretnutia s nimi. Desiatky inscenácii jeho hier na javiskách doma i v zahraničí vytvárajú obraz o živej sile slovenského ochotníckeho divadla v uplynulom polstoročí.“ /Z prebalu knihy/.

Doslov v knihe je z pera divadelného kritika Antona Kreta „Prostí herci a režiséri z divadiel podnes berú Soloviča ako popredného slovenského dramatika, ako nenapodobiteľný slovenský divadelný fenomén. Nikto predsa nepoprie, že slovenské divadlo predsa len vyzeralo pred Solovičom trochu ináč ako potom, keď desiatky súborov odohrali stovky predstavení solovičovskej živej do každého tnúcej a kadečo nám odhaľujúcej publicistickej i tradične príbehovej dramatiky“ /úryvok/. Dovolím si uviesť aj slová z hodnotenia knihy divadelného kritika a historika Milana Poláka. Mimochodom MO MS v Trenčíne mal naplánovanú besedu s pánom Polákom  na tému 100 rokov SND, ale dôvod neuskutočnenia je všetkým známy- pandémia.  „Je predpoklad, že o Solovičovu spomienkovú knihu budú mať záujem všetci , ktorí sa ochotníckym divadlom ale aj divadelnou kultúrou u nás zaoberajú, nehovoriac o lokalitách a ľuďoch, ktorých Ján Solovič vo svojej knihe spomína a hodnotí ich prácu. Aktivity ochotníkov a to neodmysliteľné nadšenie, bez ktorého by sa táto činnosť neudiala, je leitmotívom pramenne vzácnej knihy dramatika a očitého svedka.“/úryvok z doslovu/.

Dovolím si ešte dodať taký osobný vstup. Knihu Moje radosti mám aj s venovaním. A Peter Vrlík ma doviedol svojim článkom k tomu,  že som si znova prečítala knižku Antona Kreta Ján Solovič scenárista, spisovateľ, dramaturg, dramatik, ktorá vyšla v roku 2018. „Pripomeň si čitateľ, osobnosť verejného činiteľa, spisovateľa, dramatika a scenáristu Jána Soloviča a obnov si čo len letmé spomienky na jeho dielo, keď už je raz taká príležitosť.“/úryvok z úvodu knihy/. Osobne som si  stretnutie s pánom Solovičom obnovila a pripomenula. Vďaka kronike a fotografiám.

Matica slovenská plní svoje poslanie aj v oblasti ochotníckej divadelnej scény. Každoročne sa uskutočňuje Divadelný festival Ivana Stodolu .  Slovo na záver: Dramatik Ján Solovič,  sa 8. marca dožíva krásnych 87 rokov. Želáme zdravie a ďakujeme za knižku Moje radosti. Patrí nám všetkým.

Jana Poláková

MO MS Trenčín

2021-03-10T14:31:49+00:0010 marca 2021 |Trenčiansky kraj|
X