Slovensko farbami detí


//Slovensko farbami detí

Naša výstavná miestnosť tento týždeň doslova žiari farbami. Pondelková vernisáž otvorila výstavu školských prác na tému SLOVENSKO FARBAMI DETÍ. „Vzniknuté diela sú farebné a úprimné ako duša dieťaťa,“ uviedla výstavu riaditeľka Základnej školy Tulipánová v Nitre Mária Sailerová. Výstava je sprístupnená verejnosti výnimočne v dňoch od 2. do 6. 12. 2019.

Jej zostavovateľkou a hlavnou iniciátorkou je pani učiteľka Janka Gáthová, ktorá týmto chcela povzbudiť deti do ďalšej kreatívnej činnosti. V tomto cieli jej pomohli kolegyne Ľubica Laurinčíková, Gabika Pavelová, Jana Stoklasová, Miroslava Barátová a Veronika Jancsová. Dom Matice slovenskej v Nitre naplno vychádza v ústrety takýmto osobitým školským projektom. Práve predmet výtvarná výchova je značne podceňovaný nielen zo strany výtvarných prístupov, časového fondu či možností škôl, ale, žiaľ, aj zo strany pedagógov, ktorí ho nevyučujú. Nemusíme zachádzať až tak dávno do minulosti, keď bolo napríklad kreslenie ornamentu a ovládanie rôznych výtvarných techník základnou a prirodzenou zručnosťou človeka. V tých najstarších dobách vzťah k výtvarnému prejavu považovali naši predkovia za ich základné kompetencie a vybavenie. V spoločnosti mu pripisovali osobitný význam. V dnešnej pretechnizovanej dobe je o to dôležitejšie pestovať v deťoch všetky stránky, ktoré ich robia kultúrne vyspelejšími bytosťami. Preto pevne veríme, že aj naďalej bude výtvarná výchova vychovávať k umeniu a estetike v zmysle pôvodného „colere“ – pestovať kultúru v premieňaní zla na dobro.

Tešíme sa zo vzájomnej spolupráce so ZŠ Tulipánová, ktorá bude pokračovať aj v ďalšom období.

 

Veronika Bilicová,
Dom MS v Nitre

2019-12-06T14:12:13+00:006 decembra 2019 |Nitriansky kraj|
X