Slovenský Čerpotok ožil mládežníckym krajanským spevom i tancom po 15-krát


///Slovenský Čerpotok ožil mládežníckym krajanským spevom i tancom po 15-krát

Tretí júlový víkend v slovenskom svete doma i v zahraničí už tradične rezonuje mládežníckym folklórnym festivalom, ktorý si pred 15 rokmi vytvoril domov v malej slovenskej dedinke na rumunskom Bihore – v Čerpotku. Od svojho vzniku festival hostil desiatky slovenských súborov, pripravoval rozsiahle programy, spájal krajanov z rôznych kútov sveta, podporoval a udržiaval slovenskosť stovky kilometrov od dnešných hraníc Slovenska. Je obdivuhodné, ako sa malá dedinka v lazoch za hranicami Rumunska rok čo rok premení na hlavné miesto slovenského zahraničia a malé pódium pod bihorskými lúkami sa rozžiari slovenským folklórom, vyšívaným krojom, spevom mládežníkov z niekoľkých krajín sveta i tancom v rytme slovenskej ľudovej piesne.

Pätnásť rokov je vzácne jubileum. Počas tohto obdobia festival navštívili mnohí z činovníkov Matice slovenskej a vracali sa s pocitom radosti i hrdosti na našich krajanov. Na doskách pódia neraz vystúpili i matičné folklórne súbory, ktoré s krajanmi nadviazali nejedno priateľstvo. Družná atmosféra, výborná organizácia, no najmä súdržnosť Slovákov od najmladších po tých najstarších vytvorili nezabudnuteľnú atmosféru, na ktorú s príjemnými pocitmi spolupatričnosti spomínajú mnohí účastníci festivalu.

Hovorí sa, že úspech navštívi iba tých, ktorí vedia tvrdo a neúnavne pracovať. V prípade organizovania festivalu môžeme rozhodne o zaslúženom úspechu hovoriť nahlas a s radosťou.

Festival sa otvoril pred sídlom Demokratického zväzu Slovákov a Čechov v Rumunsku, v obci Čerpotok, kde sa hosťom i folkloristom prihovoril predseda zväzu Adrian Miroslav Merka. Most medzi dvomi krajinami symbolizoval prednes slovenskej a rumunskej hymny na počesť oboch republík. Za spevu i tanca sa vytvoril krojovaný sprievod folkloristov, ktorý sa presunul do neďalekého amfiteátra. Po oficiálnych príhovoroch hostí sa festival roztancoval.

Na jubilejnom 15. ročníku dostalo príležitosť vystúpiť 16 folklórnych súborov, medzi ktorými nechýbal ani reprezentačný súbor Matice slovenskej, FS Geľovianka zo Sebechlieb. Pod vedením predsednícky MO MS Sebechleby Evy Kempovej matiční folkloristi navštívili okolité slovenské dedinky i veľkomesto Oradea. Na doskách pódia vystúpili v sobotnom i nedeľnom programe.

Za Maticu slovenskú sa na festivale zúčastnili: Prvý podpredseda Matice slovenskej Marek Hanuska, riaditeľka KM MS Zuzana Pavelcová a pracovník DMS Banská Bystrica Teodor Sitarčík. Prvý podpredseda Matice slovenskej M. Hanuska ako poďakovanie za realizáciu tohto významného festivalu odovzdal prezidentovi festivalu Františkovi Merkovi a organizátorom podujatia bronzovú Cenu Matice slovenskej a poďakoval sa krajanom za zásadný prínos k udržiavaniu národných tradícií mimo územia Slovenskej republiky.

Delegácia Matice slovenskej počas pobytu navštívila i miestnu rímskokatolícku faru, stretla sa s činovníkmi lokálnych samospráv i mnohými kultúrnymi pracovníkmi, ktorí sa spoločne podieľajú na podpore slovenskej kultúry, jazyka i vierovyznania na tomto území.

Čerpotockému festival želáme ešte mnohé roky trvania a srdečne gratulujeme k významnému jubileu.

 

Zuzana Pavelcová
Autor fotografií: Marek Hanuska

 

X