Slovo ako hybná sila


//Slovo ako hybná sila

K 30. výročiu zrodu nezávislej suverénnej Slovenskej republiky

Takto môžeme charakterizovať rast osobnosti a tvorbu Petra Dragijského, nar. 30. Júna 1950 v Hnúšti. Štúdium na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach ukončil v roku 1974. Od roku 1977 žije a pracoval v Rimavskej Sobote – 30 rokov na chirurgickom oddelení, od roku 2004 v súkromnej ambulancii. Pri svojej náročnej odbornej práci si vždy našiel dostatok času na činnosť v Matici slovenskej. Výsledky svojej bádateľskej a tvorivej činnosti publikoval v SNN, Slovenských pohľadoch a Gemerských zvestiach. V roku 2014 vydal knihu pod titulom: „Osobnosti Gemera – Malohontu“. Za svoje aktivity získal  mnohé Matičné  vyznamenania a Mimoriadnu cenu  Matice slovenskej pri príležitosti 155. výročia MS a cenu Za zásluhy pri budovaní slovenskej štátnosti.

Impulzom k jeho bádateľskej činnosti bola história Slovákov o ktorej sa dozvedal zo životopisov a tvorby Ľudovíta Štúra a ďalších významných osobností z obdobia národnooslobodzovacieho hnutia, z ktorých mnohí pôsobili v Porimaví. Ako presvedčený lokálpatriot, s úprimným citom pre národné záujmy si uvedomil našu povinnosť zachovať dedičstvo našich predkov a v zrozumiteľnej podobe odovzdávať ho pre nasledujúce generácie.

Koncom minulého storočia vznikol z iniciatívy členov  Matice slovenskej v Rimavskej Sobote projekt – Historické osobnosti Gemera – Malohontu, ktorého cieľmi sú zvýšenie príťažlivosti  mesta i okresu, pripomínanie si  života a práce našich národných dejateľov, ako aj historického významu kraja a zachovávanie nášho kultúrneho dedičstva pre nasledujúce generácie. Dopracovaním úlohy do realizačnej podoby sa ujal Peter Dragijský.

Ako naplniť predsavzatie a konkrétne zrealizovať projekt osadenia 23. búst jednotlivých slovenských dejateľov na dôstojnom mieste dostalo reálnu podobu na autorových cestách po krajinách s vyspelou kultúrou. Všade vo svete videl, najmä však cítil, ako si osobnosti svojho národného života vážia a ctia. Zrejme najviac ho zaujala Padova, kde na Prato della Valle sú umiestnené sochy 80 osobností, ktoré na univerzite študovali. Ihneď ho napadla myšlienka: „O čo sme horší?“.

 V našom  Porimaví takmer nenájdete obec  v ktorej by sa nenarodil, alebo nepôsobil významný človek. V Padove študovali tí , z ktorých mnohí sa neskôr stali géniovia. Aj u nás sa géniovia rodili (a stále aj rodia).Nebola by škoda nevyužiť takýto potenciál na zvýšenie príťažlivosti nášho mesta, ale najmä na zvýšenie národného povedomia?

Ucelené poznatky Petra Dragijského zachytené tiež v uvedenej  publikácii, sú zároveň    kronikou jeho projektu s komplexným usporiadaním: „Aleje osobností Gemera – Malohontu“…   Slovákov –  národných dejateľov tohto kraja, predstavuje v chronologickom usporiadaní. Jeho dielo poskytuje ucelený obraz vývinu národného povedomia občanov v regióne, v tých najširších politických, geografických, klimatických, ekonomických a spoločenských súvislostiach. Naši hrdinovia v uvedenom čase žili a pôsobili v nerovnoprávnom  postavení vo svojej „Uhorskej vlasti“. I keď so zbraňou v ruke nedosiahli významné výsledky, bolo to práve  ich slovo, ktoré  sa stalo hybnou  silou spoločnosti.

Zmysel  projektu Petra Dragijského okamžite pochopil riaditeľ Domu MS Michal Hruška. Spolu s autorom vybrali jeho názov: „Historické osobnosti Gemera – Malohontu“. Spoločne vypracovali plán organizačného, finančného a materiálneho zabezpečenia inštalácie búst jednotlivých národných dejateľov osadených na pilónoch. Odkaz pre nasledujúce generácie uvedený  na mramorovej tabuľke charakterizuje ich celoživotné dielo. Do tretice sa k nim pridal Ing. arch. Stanko Krosner, ktorý vytypoval na Daxnerovom námestí miesto podobné ako v Padove. Žiaľ, pre výstavbu obchodného domu bol projekt osadený na inom, ale rovnako dôstojnom priestore pred Kultúrnym Domom. Pri návšteve Rimavskej Soboty pán prof. Milan S. Ďurica, nadšený týmto dielom upravil jeho pôvodný  názov  a nazval ho: „Alej velikánov ducha“.

Očakávania autora :

„Teší ma, že aj tu v našom regióne sa mladá generácia vracia k tradíciám svojich predkov, mnohé šikovné deti vyhrávajú školské olympiády. Verím, že Slovensko sa zbaví kliatby prútov nesvornosti kráľa Svätopluka. Verím, že na Slovensku zvíťazí štúrovský  princíp Slovanstva – ľudskosť. Vážme si svoju minulosť, buďme na ňu hrdí! Od nej sa smelo môžeme odraziť do budúcnosti. Vážme si sami seba! Ak to dokážeme, bude si nás vážiť aj ostatný svet“ .

 A  nezabudnime :“ Nijaké víťazstvo nespadne  k nohám samo bez boja!“

Na záver:

V predvečer osláv 30. výročia zrodu naše suverénnej a nezávislej Slovenskej republiky, prosím využime každý vážnosť a autoritu svojho postavenia na organizovanie poznávacích aktivít detí a mládeže. V Rimavskej Sobote v Aleji velikánov ducha, vlastenci  vytvorili živú kroniku tých osobností, ktoré sa výraznou mierou podieľali na zrode našej štátnosti. Svojou účasťou preukážme uznanie tvorcom tohto jedinečného diela.

Ján Marko

2022-06-10T09:26:52+00:0010 júna 2022 |Nitriansky kraj|
X