Slovo je základným materiálom pre prácu novinára


/, Žilinský kraj/Slovo je základným materiálom pre prácu novinára

Radnica mesta Žiliny ožila dňa 21. apríla 2023  detským džavotom, príjemnou hudbou, či múdrymi slovami príhovorov hostí. Už po 22. krát sa konalo na Radnici mesta Žilina slávnostné vyhodnotenie celoslovenskej súťaže PRO SLAVIS 2022. Pre toho, kto nevie, PRO SLAVIS je celoštátna súťaž triednych a školských časopisov materských škôl, základných škôl, špeciálnych škôl a školských zariadení, stredných škôl a zahraničných škôl s vyučovacím jazykom slovenským a nesie názov odvodený od významného historického dokumentu, ktorým bolo Slovákom udelené určité privilégium, ktoré udelil kráľ Ľudovít I. pri návšteve Žiliny r. 1381.

Na radnici sa zišli pedagógovia, žiaci a študenti zo všetkých kútov Slovenska. Prišli, aby sa nadýchali tejto neopakovateľnej atmosféry a aby si prevzali ocenenie za svoju snahu a prácu, za ktorú by sa nemuseli hanbiť ani profesionálni novinári.

Úvodom  riaditeľka  Domu Matice slovenskej v Žiline Katarína Kalanková privítala hostí  a prihovorila sa všetkým účastníkom a oceneným. Na slávnostnom vyhodnotení sa zúčastnili zástupcovia samosprávy a štátnej správy a kultúrnych zariadení okresu Žilina.

Po príhovoroch  nasledoval hudobný predel v podaní  mladého a talentovaného matičiara akordeonistu Martina Sagana a Elišky Jakubcovej s DFS Cipovička zo Žiliny.

Po slávnostných príhovoroch sa mohlo prejsť k najdôležitejšiemu bodu programu, k samotnému odovzdávaniu cien, na ktoré sa deti veľmi tešili. Veď do súťaže sa zapojilo takmer 110 škôl s takmer  240 ks časopisov, čo je dôkazom toho, že aj tento rok bola účasť škôl výnimočná a súťaž je stále obľúbenou súťažou študentov MŠ, ZŠ, SŠ a špeciálnych škôl  Porota mala čo robiť, aby stihla prečítať a vyhodnotiť tie najlepšie. Ťažko sa hodnotilo, keď úroveň z roka na rok rastie. No boli aj také, ktoré stagnovali. A čo nás veľmi teší, do súťaže sa prihlásilo veľa nových škôl, ktoré sa zapojili prvý krát. Dúfame, že tých, čo sa neumiestnili na prvých troch miestach, to neodradí a zachovajú nám priazeň aj na budúci rok. Veď nie je dôležité vyhrať, ale zúčastniť sa.

Dom Matice slovenskej v Žiline chce poďakovať spoluorganizátorom, členom hodnotiacej komisie a  v neposlednej miere všetkým žiakom, študentom a pedagógom za to, že sa zapojili do tejto súťaže. Oceneným ešte raz gratulujeme a neoceneným prajeme veľa vytrvalosti, síl  a chuti do ďalšej práce.

Zo zaslaných časopisov do súťaže PRO SLAVIS bude usporiadaná výstava v priestoroch Domu Matice slovenskej v Žiline, kde si ich bude môcť prísť zhliadnuť a prečítať aj verejnosť. Výstava bude otvorená počas pracovných dní od 02. mája 2023 do 15. mája 2023 v čase od 10.00 h do 15.00 h.

Tešíme sa na Vašu návštevu.

Vypracovala: Ing. Katarína Kalanková, riaditeľka Domu Matice slovenskej v Žiline

 

2023-04-26T11:14:17+00:0026 apríla 2023 |Súťaže Matice slovenskej, Žilinský kraj|
X