Smutná a nečakaná rozlúčka s drahou matičiarkou


//Smutná a nečakaná rozlúčka s drahou matičiarkou

Mesiac november je mesiacom spomínania na našich zosnulých, návštev cintorínov, zapálením sviec , keď i modlitbou si uctievame všetkých nám drahých. Ten tohtoročný november má zvláštnu príchuť nielen z dôvodu šírenia nákazy COVID 19 a obmedzenia pohybu , tým aj návštev pietnych miest, no pre nás matičiarov je o to smutnejší, že 2.novembra nás vo veku 68 rokov (nar. február 1952) opustila dlhoročná aktívna členka MS – Mgr. Ruženka Hromádková.

Ruženku sme poznali predovšetkým ako obetavú usilovnú matičiarku – predsedníčku MO MS v Novej Dubnici (od r.1995), predsedníčku OR MS (od r. 2013), predsedníčku Krajskej rady MS TSK v rokoch 2014-2016, členku KR MS TSK od r.2016.

Ruženka sa veľkou mierou podieľala na rozvoji matičného hnutia nielen v Novej Dubnici, ale  aj v celom regióne, zúčastňovala sa akcií v okolitých miestnych odboroch, kde prinášala dobrú náladu a povzbudenie. So zanietením organizovala a zabezpečovala mnohé podujatia. Najviac  sa však zaslúžila o  obnovu Pamätníka slovenskej štátnosti pri príležitosti 20. výročia postavenia Dvojkríža v Novej Dubnici (9.9.2018). Obnovené bolo najmä trojvršie, na ktorom mramorový dvojkríž stojí a pribudlo k nemu aj exteriérové osvetlenie zapracované do dlažby námestia. Ako zdôraznila Ruženka Hromádková pri jeho odhaľovaní „ je dôležité nezabudnúť na vďačnosť, na všetkých  tých, ktorí sa podieľali na jeho výstavbe pred dvadsiatimi rokmi ako aj teraz pri jeho obnove.“

Obdivovali sme jej organizačné schopnosti, no i srdce a túžbu vykonať dielo, z ktorého budú mať radosť nielen súčasníci, ale i budúce generácie. Svojou aktívnou prácou sa podieľala na rozvoji duchovného a spoločenského života nášho regiónu. Niekoľko rokov úspešne viedla Ľudovú školu umenia v Ilave, kde so svojím kolektívom učiteľov vychovala výborných hudobníkov, predovšetkým vynikajúcich harmonikárov, ako si na ňu spomína jeden z muzikantov súboru Vršatec.

Poznali sme ju ako ženu, ktorá milovala Slovensko a túto lásku vštepovala deťom, vnúčatám, žiakom, ale aj všetkým svojím spolupracovníkom a matičiarom. Neváhala obetovať pre svoje idey čas, energiu i zdravie.

Pri príležitosti životného jubilea na sneme KR MS TSK  5. mája 2012 v Dubnici nad Váhom dostala za dlhoročnú činnosť napĺňania programu Matice slovenskej Ďakovný list predsedu Matice slovenskej.

Česť jej pamiatke !                           

Lúčia sa a spomínajú matičiari Trenčianskeho kraja

2020-11-20T13:40:47+00:0020 novembra 2020 |Trenčiansky kraj|
X