Speváčka – matičiarka jubiluje


//Speváčka – matičiarka jubiluje

Mária Tomášová, r. Tančáková sa narodila v malebnej dedinke Mrázovce v okrese Stropkov, obklopenej horami, v roľníckej rodine s ôsmimi deťmi.  Základnú školu začala navštevovať v susednej dedine Miňovce a po ukončení strednej priemyselnej školy stavebnej v Bardejove nastúpila do podniku Tesla Stropkov. V roku 1969 prišla do Košíc kde začala pracovať vo Východoslovenských pekárňach a cukrárňach. Prešla rôznymi pracovnými zadeleniami od kresličky až po funkciu samostatný projektant -technológ. Neskôr sa zamestnala v Stavebnomontážnom závode ČSAD, kde pracovala ako samostatná  zákazkárka až do odchodu do dôchodku.

Marienka od malička rada športovala. V mladých rokoch sa stala 5 násobnou majsterkou v stolnom tenise okresu Bardejov. V roku 1980 reprezentovala  Východoslovenský kraj na celoštátnej úrovni v Jihlave. Svoj vrúcny vzťah k športu uplatnila neskôr aj ako cvičiteľka pri TJ VSŽ Košice. So svojimi cvičenkami absolvovala všetky spartakiády počnúc  rokom 1970 až 1985. Pri príležitosti životného jubilea jej v roku 1983 bol udelený „Diplom za príkladnú cvičiteľskú prácu v odbore ZRTV“. Materská TJ VSŽ Košice jej za dlhoročnú aktívnu činnosť a zásluhy o rozvoj telesnej výchovy a športu udelila v roku 1981 „Pamätný ďakovný list“ a v roku 1985 „Čestné uznanie“. Mária Tomášová pravidelne na športových súťažiach reprezentuje mestskú časť Košice – Juh, ktoré organizuje v rámci mesta  Rada seniorov mesta Košice. Ešte aj v súčasnosti reprezentuje predovšetkým v bowlingu, v hode šípkami a ďalších športoch,  mestskú časť Košice – Juh na medzinárodných seniorských  olympiádach, ktoré sa striedavo konajú v Košiciach, Budapešti a Ostrave. V roku 2013 dostala „Ďakovný list primátora mesta Košice“ (Richard Raši) za výrazný  osobný prínos  pre seniorské hnutie v meste Košice.

Od malička jej učaroval aj spev. Mária Tomášová pôsobila vo Folklórnom súbore Železiar, v zbore Lýra pri železnici, neskôr vo FS Strojár, v ukrajinskom zbore Karpaty a v ženskej speváckej skupine Krasňanka. Takmer 34 rokov bola členkou v Katedrálnom zbore sv. Cyrila a Metoda Gréckokatolíckej cirkvi v Košiciach.

Jej srdcovkou však ostáva ženská spevácka skupina Matičiarky. V roku 2012 sa stala jej členkou (zároveň aj členkou Matice slovenskej a MO Košice) a neskôr aj zodpovednou vedúcou tejto ŽSS. Pod jej vedením oslávili speváčky v roku 2019 malé polo jubileum existencie v podobe 15.výročia od vzniku speváckej skupiny Matičiarky. V prvých rokoch pôsobenia folklórna spevácka skupina vystupovala najmä na podujatiach Matice slovenskej, na školách a pri slávnostných príležitostiach. Svojimi speváckymi vstupmi oživuje také pravidelné podujatia MO MS Košice ako výročie vzniku Slovenskej republiky v januári, Košické cyrilo-metodovské slávností, či Vatra zvrchovanosti v júli. Hymna Slovenskej republiky na úvod matičných podujatí a matičná hymna Sláva šľachetným na ich záver zaznievajú z ich úst ako prvých. Postupne sa ŽSS svojim spevom dostávala viac do povedomia verejnosti a bola pozývaná na ďalšie rôzne podujatia. Matičiarky patrili k tým, ktoré počas doby svojej činnosti systematicky pracovali na zachovávaní slovenského repertoáru, ale i na uchovávaní bohatého piesňového dedičstva slovenského národa. V podaní speváčok dominuje citlivý prejav, vyžarujúca láska k piesni vzbudzuje záujem všetkých poslucháčov. Preto je nutné túto formu amatérskeho umenia podporovať a uprednostňovať pred inými formami, aby slovenská ľudová pieseň tešila terajších priaznivcov, ale i nasledujúcu generáciu, aby prinášala radosť slovenskému národu. Dovtedy úspešné obdobie nahradil útlm spôsobený aj pandémiou COVID-19. Po doznení viacerých vĺn pandémie Marienka nepripúšťala myšlienku, aby ženská spevácka skupina Matičiarky zanikla. Nevzdala sa. Po jej boku ostala Elenka Subyová (spievala vo FS Železiar). Pridali sa ďalšie tri. Pätica speváčok, ktorú sprevádza na harmonike Ján Hajduček, sa úspešne predstavila na predvianočnom koncerte „Seniorská hviezda Vianoce 2022“, ktorý usporiadala Rada seniorov mesta Košice v decembri 2022. Matičné hnutie jej prirástlo k srdcu. Okrem toho, že je členkou MO Matice slovenskej v Košiciach, v lete 2021 ju zvolili za členku Výboru ZO regionalistiky MS. Zastáva funkciu tajomníčky. V roku 2019 Miestny odbor Matice Slovenskej v Košiciach udelil pani Tomášovej „Čestné uznanie za dlhoročnú činnosť v Matici Slovenskej“.

Mária Tomášová pracuje dlhé roky vo Výbore ZO SZPB Košice – Juh a predtým v predchodcoch tejto základnej organizácie. O týchto aktivitách informuje širokú verejnosť ako dopisovateľka v dvojtýždenníku Bojovník, Pravda, či v miestnom informačnom spravodajcovi  Južan.

Aj keď ani ju neobchádzajú zdravotné ťažkosti, trištvrťstoročnicu (*26.1.1948) na nej nebadať. Veľkú pomoc má vo svojom synovi Jankovi. A čo zaželať našej jubilantke?

Mnohaja lit, blahaja lit!

Ing. Mgr. Anton Meteňko, PhD.

2023-01-12T11:01:33+00:0012 januára 2023 |Košický kraj|
X